Header Ads

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE ÖZEL OKULLARDA SINIF MEVCUTLARI AZALIYOR

Yönetmelik, özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim ve öğretim, yönetim, kayıt, devam-devamsızlık, nakil, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, okul öncesi eğitimi ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmi okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılacak. Ancak, okul öncesi eğitimi okulları ile ilköğretim okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmayacak.

Ortaöğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmi okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre gerçekleştirilecek.

Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgisi ile Türkçe derslerinden seviyesi, okul yönetiminin oluşturacağı komisyonca ders yılı bitim tarihi ile okulun açıldığı ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı ve sözlü seviye tespit sınavıyla belirlenecek.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmesi için velinin, bu durumu okul müdürlüğüne kesin kayıt sırasında yazılı olarak bildirmesi gerekecek. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için en fazla iki seviye belirleme sınavı yapılabilecek. Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenecek.

Yönetmelikle sınıf mevcutlarında da düzenlemeye gidildi. Daha önce okul öncesi eğitim sınıflarında 25, ilköğretim okulu sınıflarında ve hazırlık sınıflarında 36, diğer sınıflarda 40, fen lisesi sınıflarında 24 olan sınıf mevcudu sınırları, okul öncesi eğitimde 20, ilköğretim ve ortaöğretimde 30, fen liseleri ile sosyal bilimler, sağlık meslek ve benzeri liselerde dengi resmî okulların mevzuatında belirtilen sayıdan fazla olmayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre okul-aile birliği kurulacak. Birlik, ancak okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi ve benzeri görevleri okul yönetimince izin verilmesi halinde yürütecek.

Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da okullardaki personele valilikten izin alınarak hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenebilecek. Okullar, bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilecek.

Bu arada, 22 Temmuz 2005’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni yanı sıra iş yeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe, okullara ise bakanlıkça verilecek.

Okul öncesi eğitimi ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmi okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılacak. Ancak okul öncesi eğitimi okulları ile ilköğretim okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmayacak.

Ortaöğretim okullarında öğrenci kayıtları da kayıt bölgesi şartı dışında resmi okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre gerçekleştirilecek.

Özel öğretim kurumlarına bakanlık veya valiliklerce düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde kurum açma izni veren merci tarafından yeniden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.

Faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarına 2 ay içinde kurum açma izni veren merci tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.MİLLİYET

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.