Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni müfredat taslağında İngilizce, müzik ve seçmeli ders programlarında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. 

Buna göre, İngilizce programı günlük konuşma ağırlıklı kurgulandı, Türk Musikisi makamları müfredata girdi, seçmeli dersler de 4 yıla yayıldı. 

Yeni müfredat ile liseden mezun olan bir öğrencinin B2, yani orta düzeyde İngilizce bilmesi hedefleniyor. Öğrenciler 9.sınıfta 6 saat, 10-11 ve 12. sınıfta 4'er saat İngilizce alacak. Yayımlanan taslak programda, Türkçe dersindeki gibi İngilizce'de de Grammer’in ağırlığının azaltıldığı görülüyor. 

Konuşma ve anlama merkezli bir yabancı dil öğretimi kurgulanıyor. Bu kapsamda, daha fazla günlük hayata yönelik iletişime odaklanılacak. Müzik dersi programında da dikkat çeken yenilikler var. 

Türk Musikisi de müfredata girdi. Öğrencilere Hüseyni, Rast ve Uşşak makamları örnekleriyle anlatılacak. Makamlarının yanı sıra, müzik indirme, müzik bulma, müzik yapmaya dair dijital platformlar da tanıtılacak. 

Derslerde Türk Müziği ile birlikte batı müziği de işlenecek, Itri de, Neşet Ertaş da, Orhan Gencebay da, Mozart da dinletilecek. Ortaokulda ise Atatürk'ün müziğe bakışı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar işlenecek. Seçmeli ders sistemi de değişiyor. 

Dersler sadece bir sınıf için, her bir kademi için yani dört yıllık olacak. Bu durumda örneğin 9.sınıf öğrencisi ile 12.sınıf öğrencisi aynı seçmeli dersi alabilecek. NTV
18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi. 

Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. 

Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır” dedi.

“Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır” Prof. Dr. Gündoğan, uygulamanın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi vererek, şöyle devam etti: 

“Öğrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak bu sorular, 4 yanlış 1 doğru uygulaması kapsamında yer almayacak. 

Kısa cevaplı sorular cevabı yalnızca bir ya da iki kelimeden oluşan sorular olacaktır. Bir romanın yazarının ya da bir anlaşmanın tarihinin yoklandığı sorular kısa cevaplı sorulara örnek olarak verilebilir. 

Kısa cevaplı soruların her birinin puan değeri birçoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Açık uçlu sorular ise, öğrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. 

Açık uçlu sorunun cevabı bir veya iki paragraf olabilecektir. Bir tarihsel dönemin özelliklerini yazmak, iki düşünürün bir olaya ilişkin görüşlerini kıyaslamak, iki roman yazarının üsluplarını belli bir açıdan karşılaştırmak açık uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. 

Bu soruların cevapları aslında kitapta yer almaktadır. Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır. Bu nedenle açık uçlu sorulara biz yapılandırılmış cevaplı sorular demeyi tercih etmekteyiz. Her öğrenci istenen bilgiyi zihninde farklı şekilde yapılandırmış olabilir. 

Biz olası tüm yapılandırmaları önceden hazırladığımız ve adına rubrik denen standart puanlama anahtarlarıyla eşleştirerek puan vereceğiz. Böylece öğrenciler, sahip oldukları bilgi düzeyine göre doğru-yanlış yaptı şeklinde değil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecektir. 

Bu durumun öğrencilerimizin bilgilerini gerçeğe daha yakın ölçmemizde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca bu soru türlerinin öğrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini sağlayacağını düşünüyoruz.”  

SORULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? 
Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesine ilişkin yöntemi de açıklayan Rektör Gündoğan, “Öğrencilerimizin cevap kağıtları alanında uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidecek. Bu puanlayıcılar önceden hazırlanmış standart puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. 

Kısa cevaplı sorular için verilecek bu puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5 düzeyde puanlanacaktır. 

Açık uçlu sorudan alınabilecek en yüksek puan iki çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Uygulamanın detayları ve örnek sorular öğrencilerimize bilahare duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.haber7
2016-2017 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Birinci Dönem, İkinci Dönem ve Yaz Dönemi İş Takvimi'ne göre 23 Ocak 5 Şubat 2017 tarihinde 2. Dönem Kursları kurs merkezi başvuruları alınacak 

ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak. 6-12 Şubat 2017 tarihinde 2. Dönem Kursları öğretmen başvuruları alınacak ve ücretli öğretmen başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak. 

13-19 Şubat 2017 tarihleri arasında 2. dönem kursları öğrenci başvuruları alınacak. 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında 2. dönem kursları kurs sınıf/şubeleri oluşturulacak. 2. Dönem Kursları 27 Şubat 2017 tarihinde başlayacak olup, 4 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak. 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ İŞLEMLER
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması  23 Ocak 2017- 05 Şubat 2017,
05-11 Haziran 2017 (yaz kursları)

Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması 06-12 Şubat 2017, 12-18 Haziran 2017 (yaz kursları)

Öğrenci başvurularının alınması 3-19 Şubat 2017, 19-25 Haziran 2017(yaz kursları)

Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması 20-26 Şubat 2017, 26 Haziran 2017 02 Temmuz 2017 (yaz kursları)

Kursların başlaması 27 Şubat 2017, 03 Temmuz 2017(yaz kursları) 

Kursların tamamlanması 04 Haziran 2017, 27 Ağustos 2017(yaz kursları) KamuAjans.com - Özel Haber
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatın genelinde değişiklik yapılmasını öngören öğretim programı taslaklarını kamuoyuna açtı. 


Taslaklar üzerinde bir süre daha çalışmalar devam edecek ve daha sonra yeni öğretim programları yürürlüğe girecek. Türkiye'de bilindiği üzere en çok eleştiri yapılan alanların başında eğitim sistemi ve ilintili konular gelmektedir. 
Bu sebeple eğitimcilerin, uzmanların, vatandaşların da fikirleri, eleştirileri ve katkılarının alınması istenildiğinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan öğretim programları taslakları üzerinden iyileştirme çalışmaları halkın katılımıyla gerçekleştirilecek. 

Bakanlık tarafından yayınlanan ve aşağıda listelenmiş olan Ortaokul Öğretim program taslaklarına siz de eleştiri, şikayet, istek ve düşüncelerinizi yazarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderebilir, sürece katkı sağlayabilirsiniz.(.mebpersonel.com) 

Taslak öğretim programlarına ulaşmak buraya tıklayınız
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, 

geçen yıl 62 bin 822 kişinin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvurularının ücret ödemedikleri için silindiğini belirterek, "YGS'ye başvuran adaylara, sınav ücretini yatırmadıkları takdirde başvurularının geçerli olmayacağı uyarısı yapıyoruz" dedi. 

Demir yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" adresinde yayımlanan ÖSYS Kılavuzu'na göre, 4 Ocak'ta başlayan YGS başvurularının 18 Ocak’ta sona ereceğini anımsattı.haber7
Lay’s ve Migros, her gülümseyen Lay’s paketi ile Türk Eğitim Vakfı’na destek oluyor, geleceğin gençlerini gülümsetiyor.
 “Lay’s İle Gülümse, Gülümset” kampanyası kapsamında Migros Mağazaları’nda satılan her gülümseyen Lay’s parti boy paketi Türk Eğitim Vakfı (TEV) desteği ile gençlerin hayallerine katkıda bulunuyor. 

Türkiye'nin en iyi patateslerinden, özenle üretilen doğal patates cipsi Lay’s, yeni gülümseyen paketlerini tüketicilerle buluşturuyor. Lay’s yeni gülümseyen paketleriyle “Lay’s İle Gülümse, Gülümset” isimli bir kampanya gerçekleştirerek, Migros mağazalarında satışa sunulan yeni paketleriyle geleceğin gençlerini gülümsetiyor. 
15 Ocak - 15 Şubat 2017 tarihleri arasında Migros mağazalarında satılan gülümseyen Lay’s parti boy paketleri Türk Eğitim Vakfı’na destek olarak, gençlerin geleceğine katkıda bulunuyor. 

Kampanya kapsamında Migros mağazalarında satılan her gülümseyen Lay’s paketi satışından elde edilecek gelirin bir kısmı kampanya sonunda Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor, gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.
Bu yıla G6 amiral gemisi ile başlayacak olan LG, bileşenler konusunda oldukça hassas. 

Firma herhangi bir problem yaşanmaması için ince eleyip sık dokuyor ve çok zorlu koşullarda testler yapıyor. Geçen yıl Galaxy Note 7 amiral gemi modelinin başına gelen talihsiz olaylar zinciri, diğer üreticileri de agresif tedbirler almaya zorluyor. 

Henüz Galaxy Note 7 için resmi bir açıklama gelmedi ancak üreticiler hata yapmak istemiyor. LG de G6 amiral gemisi için oldukça hassas. 

Batarya Çok Önemli Firma yaptığı açıklamada bataryanın aşırı ısınma yaşamaması için özel bir soğutma sistemi kullanacaklarını belirtti. 

Kasa içerisine bakır ısı boruları yerleştiren firma bu sayede 65 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarda bataryanın kesinlikle ısınmadığını ifade ediyor. 
Ayrıca cihazın bileşenleri de birbirinden belirli bir mesafede konumlanıyor. Yapılan testlerde kriter sıcaklık standardın yüzde 15 üzerine çıkarılmış ve başarı elde edilmiş. 

 Geçen yıl rakibinin yaşadığı problemleri yaşamak istemeyen LG ince eleyip sık dokuyor ve sürekli batarya güvenliğine vurgu yapıyor. Elbette Galaxy S8 için LG Chem iştirakinin batarya tedarik edeceği bir süredir gündemde. LG bu açıdan da tüketici ilgisini çekmeyi amaçlıyor. 

Geçen yıl ki modüler yapıyı terk edecek olan LG G6 böylece maliyetleri biraz daha aşağıya çekebilecek. Firmanın yüzde 15-20 arasında nihai fiyatta azaltım yapabileceği konuşuluyor. Ayrıca Bkz.Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı Diğer taraftan farklı özelliklerle firmanın ilgi toplama planları var. 

Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM yanında çift arka kamera, 1440x2880 çözünürlüğünde çok ince kenarlara sahip 5.5 inçlik ekran, gelişmiş ses teknolojisi, manuel video ayarları bunlar arasında. Modelin MWC 2017 fuarında tanıtılarak 10 Mart itibariyle de satışa sunulması bekleniyor.donanimhaber
Yıllardır tartışmalara neden olan ‘hormonlu notlar’, sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önlem almasına yol açtı. 

Verdikleri ‘hormonlu’ yani şişirilmiş notlarla hem lise hem de üniversite yerleştirmelerinde öğrencilerinin binlerce sıra yükselmesine neden olan özel okullar için kapatma cezası geldi. 

YÖNETMELİĞE GİRDİ 
Hormonlu notlar ile ilgili düzenleme geçtiğimiz cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne girdi. 

Yönetmelikte “Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir” maddesi yer aldı. 

Yönetmelikte sözü edilen kanun ise 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu. Bu kanundaki 7’nci madde yönetmeliklerde belirtilen fiillere aykırı uygulamaların nasıl cezalandırılacağını düzenliyor. 

ÜÇ AŞAMALI CEZA 
Buna göre de eğer bir okulun ‘hormonlu not’ verdiği belirlenirse 3 aşamalı bir ceza söz konusu olacak. Hormonlu not verdiği belirlenen özel okula ilk aşamada brüt asgari ücretin 5 katı ceza kesilecek. 

Asgari ücret aylık bin 777 TL olduğu dikkate alındığında okul önce 8 bin 887 TL idari para cezası alacak. İkinci kez aynı okulun hormonlu not verdiği saptandığında bu kez verilen ceza 5 kat artacak yani brüt asgari ücretin 25 katına çıkarılacak. 

Bu durumda okulun ödeyeceği rakam bugünkü hesaplamaya göre 44 bin 447 TL olacak. Hormonlu not verdiği üçüncü kez belirlenen okula bundan sonra verilecek ceza kapatma olacak. Yasada bu durum, “Fiilin üçüncü kez tekrarı durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir” ifadesiyle düzenleniyor. 

HORMONLU NOT NEDİR? 
Okulların, öğrencilere lise ve üniversite yerleştirme puanını yükseltmek için şişirilmiş yani ‘hormonlu’ not vermesi yıllardır tartışılıyor. 

Şişirilmiş notlar verilen okulların mezunları, adil puan veren okulların öğrencileri karşısında avantajlı duruma gelip, binlerce sıra öne geçebiliyor. 

Çünkü TEOG yerleştirme puanlarının hesaplanmasında okul notları yüzde 30 etkili. Üniversite sınavlarında ise okul notları yerleştirmeye ortalama yüzde 12.5 oranında etki yapıyor. Bu durumda sınav puanları aynı olan öğrencilerden ‘hormonlu not’ alanlar öne geçiyor. Kaynak: habertürk
Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen “Güncellenen Öğretim Programları”na ilişkin bilgilendirme toplantısında Yılmaz’ın açıkladığı yeni müfredat, veli, öğrenci ve uzmanların öneri ve eleştirilerinin alınması için önümüzdeki bir ay boyunca askıya çıkarıldı.

Çalışmalara 20 Şubat’ta son şekli verilerek kitap yazımı başlayacak. 2017-2018 döneminde geçilecek yeni müfredat 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflardan itibaren uygulanacak. MEB gözetiminde uzmanların bir yılı aşkın süredir çalıştığı müfredatta ön çıkan yenilikler özetle şöyle: Müfredat sil baştan 

İÇERİK HAFİFLEYECEK 
Yeni müfredata geçiş, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar hariç, diğer sınıflarda kademeli olacak. Derslerdeki gereksiz konular ayıklanacak, içerikler hafifleyecek ancak ders saatleri azalmayacak. 

Aksine artabilir.Yeni müfredata geçiş kademeli olacağı için TEOG, YGS ve LYS’ye girecek öğrenciler, yapılan değişikliklerden etkilenmeyecek.

5’inci sınıfa konulacak yabancı dil hazırlık sınıfının pilot uygulamasına, önümüzdeki eylülden itibaren 81 ildeki 500 okulda başlanacak, sonraki yıl yaygınlaştırılacak.

ABD başta birçok ülkede uygulanan STEM Programı örnek alındı. Matematik içinde hayat bilgisi, Türkçe ve tarih içinde kodlama kazanımı sağlanacak. Kodlama dersi 1’den 4’üncü sınıfa kadar verilen tüm derslerin içine yerleştirildi. Müfredat sil baştan 

FİNLANDİYA MODELİ 
Yeni müfredatta Finlandiya modeli benimsendi. Kitaplarda az bilgi, çok kazanım olacak. Türk öğrencilerin ortalamanın altında kaldığı PISA ve TIMSS sınavları da kapsama alındı. Bu sınavlardaki kazanımlar dikkate alınarak konu dağılımı yapıldı.

IRKÇI AYRIM KALDIRILDI
Girişimcilik, finansal okuryazarlık, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikri haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi konular müfredata girdi.m Kitaplarda yer alan dil, din, ırk ayrımcılıkları giderildi. m Tarih kitaplarında Atatürkçülük’ün yanı sıra ilk kez yakın tarihe yer verildi. 

Mevcut tarih kitaplarında İkinci Dünya Savaşı’na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 2016’ya uzatılacak. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde 1950-2016 arasındaki Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihi de işlenecek.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, 1960-1980 darbeleri, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri gibi yakın tarihe damgasını vuran gelişmeler de okutulacak. 

15 TEMMUZ 6’NCI SINIFTA 
15 Temmuz darbe girişimi ilk kez 6’ncı sınıfta okutulan sosyal bilgiler dersinde yer alacak. m Akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Öğrencileri zorlayan ve özel ders, ek kaynak ihtiyaçları doğuran, üst öğrenim düzeyine bırakılacak konular ayıklandı. 

VE ‘EVRİM ÜNİTESİ’ ÇIKTI 
Müfredatı hazırlanan ancak henüz askıya çıkarılmayan din dersi kapsamında, İslamiyet haricindeki diğer dinlere ve mezheplere ayrılan konular genişletilecek. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde konu yoğunluğu azaltılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) konu olan Hıristiyanlık, Yahudilik, Alevilik konularının daha az anlatılması şikâyetleri dikkate alınacak. 

Yeni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi çıkarıldı. Evrim ünitesi, “Canlılar ve çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Ünitede öğrencilere çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi açıklanacak. 

'BÜYÜK PATLAMA' VE 'EVRİM' SORUNSALI 
BAKAN Yılmaz, Eğitim-Bir Sen’in inkılap tarihinin kaldırılması önerisinin sorulması üzerine, “Bununla ilgili bir çalışma yok. Askıya çıkarılan dersler arasında Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi var” dedi. 

Yılmaz, fizik ve fen kitaplarında ‘büyük patlama’ ve ‘evrim’ konularının çıkarılmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: “Taslağı inceleyin, herkes görüşünü söylesin. 

Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır ayrı bir tartışma gerektiriyor.”  

İLK VE ORTA OKULA ATATÜRK RÖTUŞU 
İlkokul birinci sınıf müfredatında Atatürk ile ilgili konularda da değişiklikler yapılması planlandı. Atatürk ile ilgili 1’inci sınıf öğrencilerine aktarılacak bilgiler azaltılıyor. 1’inci sınıfta Atatürk’ün sadece hayatı hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları hedefleniyor.

Daha önce birinci sınıfta değinilen, “Atatürk’ün çocukluğunun araştırılması” 2’nci sınıf, “Atatürk’ün kişilik özelliklerinin araştırılması” ise 3. sınıf kazanımı olarak yer aldı. Taslakta “Atatürk’ün hayatını bilir” başlığında, “Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denildi.  

ESKİ MÜFREDATTA ATATÜRK 
Eski müfredatta, 1’inci sınıfta Atatürk ile ilgili verilecek kazanımlar arasında şu ifadeler yer alıyordu: “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi vurgulanacak. 

Yurdumuzun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı belirtilecek. Atatürk’ün doğum yeri ve tarihi, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve tarihi, Anıtkabir’in yeri konusunda öğrencilerde merak uyandırılarak Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmaları sağlanacak. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu örneklerle açıklanacak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğu belirtilecek. 

Öğrencilerden, Atatürk’ün ‘Kemal’ adını almasıyla ilgili anıyı araştırmaları sağlanarak edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenecek. Dinledikleri anıdan ne anladıkları üzerinde durulacak.”  

ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ BİRLEŞTİ 
Orta okul 8’inci sınıfta okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında da önemli değişiklikler yapıldı. 

Eski müfredatta 5’inci ünite olarak yer alan “Atatürkçülük”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesiyle birleştirildi. İki ünitenin adı taslak programda, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” adıyla yer aldı. 

Eskiden olduğu gibi yedi üniteden oluşacak derse “Demokratikleşme Çabaları” konuları eklendi. “Atatürk’ten Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinin başlığı da “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” olarak değiştirildi.  

UZMANLAR NE DİYOR? 
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın dün Ankara’da açıkladığı yeni müfredatla ilgili uzman görüşleri şöyle: ‘Kodlama eğitiminin ağırlığı artırıldı’ 

Doç. Dr. Şirin Karadeniz (Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı): “Kodlama ve programlama eğitiminin ağırlığı artırıldı. Ortaokulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde bu eğitim öngörülüyor. 

Müfredat sil baştan 5, 6’ncı sınıflarda zorunlu, 7 ve 8’de ise seçmeli olacak. 2 saatlik ders verilecek. 1 ve 4’üncü sınıflarda serbest etkinlik ders saatinde, bilişim teknolojileri ve yazılım, veli isteği ve okulun inisiyatifine göre yapılacak. 1’den 8’inci sınıfa kadar öğrenciler bilgi ve iletişim teknolojileri, etik ve güvenlik, iletişim, araştırma ve işbirliği; dijital ürün oluşturma ve hesaplamalı düşünme gibi 5 ünitede eğitim görecek. Müfredatta, programlama için bilgisayarlar, tabletler ya da robot kitleri kullanılabilecek.” 

‘Bu program İngilizce konuşturacak’ 
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü): “Lisede İngilizce eğitimindeki anlayışta değişikliğe gidildi. 

Daha fazla günlük yaşam ve kullanıma odaklanıldı. Konuşma ve dinlemenin yanı sıra dil becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor; gramer eğitimi ikinci planda. 9’uncu sınıfta başlangıç seviyesi, 10’da daha ileri düzeyde olması isteniyor.  

Ayrıca 9’da 6; 10-11 ve 12’nci sınıfta haftada 4 saat ders verilecek. 
Müfredat sil baştan Öğrencilerin ana dili gibi İngiliz gibi konuşmasından çok, kendilerini düzgün şekilde ifade etmesine odaklanıyor. Doğru uygulandığında ve öğretmenlere gerekli hizmetiçi eğitimler verildiğinde bu program öğrencileri İngilizce konuşturur.” 

 'Askı sürecinin sonunda şeffaflık önemli' 
Batuhan Aydagül (Eğitim Reformu Girişimi Direktörü): “Sürecin sonunda bakanlığın hangi görüşlerin geldiğini ve hangilerinden yararlanıldığını kamuoyuyla paylaşması şeffaflık adına önemli. 

İncelediğimizde, insan hakları ve yurttaşlık dersi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni ele alıyor. Taslağın sosyal vatandaşlık, dijital yetkinlik, anadilde iletişim referans alınarak hazırlandığı belirtiliyor.  

Müfredat sil baştan 
Bu içerik ve referans açısından önemli. Ama bu tür bir dersin nasıl uygulanacağı daha büyük bir sorun. Hayat bilgisi dersinde ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin anılan değerler arasında olmaması önemli bir eksiklik.” / Gönük KOCA - Önder ÖNDEŞ(HÜRRİYET)
Yeni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi çıkarıldı.

Ünitede, Charles Darwin’in Evrim Teorisi, “Evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörleri ve mekanizmaları ile açıklayan teori” olarak anlatılıyordu.

Evrim ünitesi, “Canlılar ve Çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Yeni ünitede, öğrencilere, çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi anlatılıyor. 

Bakan Yılmaz’a, fizik ve fen kitaplarında Big Bang ve Evrim Teorisi konularının çıkarıldığının sorulması üzerine “Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin. Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. 

Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor” demişti. Evrenin oluşumuna ilişkin “Big Bang-Büyük Patlama” teorisi fizik kitabında duruyor. GAZETE HABERTÜRK
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yeni müfredat taslağını açıkladı. Bakan Yılmaz'ın açıklamasına göre; "Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. 

Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek. İşte İsmet Yılmaz'ın açıklamasından satır başları: Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibariyle, bu sene ve gelecek sene hiçbir öğrencimiz değişen müfredattan dolayı TEOG ve LYS'den etkilenmeyecektir. 

Kamuoyunun görüşlerine sunulan yeni müfredatla ilgili bu süreçte, programlarla veya ders programları ile ilgili söylenecek bir eleştiri varsa bu dönemde söylenmesini istiyoruz. 

1. sınıf. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni müfredatla eğitim görecekler. Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler 

GÖRÜŞLERİ BEKLİYORUZ 
Bugünden itibaren bir ay süre ile öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bir görüşüm var diyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Web sayfamızdan yeni müfredata ulaşabilirsiniz. 10 Şubat'a kadar bütün halkımız yeni müfredatla ilgili görüşlerini bize sunmalı. 53 

FARKLI DERS 
53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlanmıştır. 19 farklı ders ilköğretim için, 34 farklı ders ortaöğretim için hazırlanmıştır. 

Bu taslaklar askıya çıkarılmıştır. Bu programa 1000'in üzerinde arkadaşımız katıldı. Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde komisyonlar taslak programları hazırladı. Ülke genelinde uzmanlar girdi sağladı. Talim Terbiye Kurulu inceledi ve askı sürecine çıkarıldı. 

Taslak programa hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatında başarılı olmaları için bilgi ve becerileri öncelik edildi. Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı. Bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı. 

DERS SAATLERİ 
Ders sayılarını henüz belirlemedik. Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek. Okullarımızdaki ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili bir çalışma yapılmamıştır, yapılmayacaktır. 

Ders saatlerini arttırmamız lazım. İçeriğinin azaltılması daha doğru diye düşünüyorum. Gelen öneriler tartışılıp incelenecek. Kademeli bir geçiş yapacağız. 10 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar Talim terbiye kurulunun onay süreci var ondan sonra kitap yazımlarına başlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kuşkusuz en önemli departmanlarından biri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. Bir milyona yakın öğretmen ve personelin atama, yükselme ve yer değişiklikleri bu bölümde yapılıyor. 

Genel Müdür Hamza Aydoğdu ile birlikte 320 kişi çalışıyor. 15 Temmuz sonrası da en yoğun yerlerden biri oldu. Binlerce öğretmenin kaderi bu bölümdeydi. 

Bugüne kadar pek kamuoyu önüne çıkmayan ekip İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu başkanlığında Hürriyet’e konuştu:.... 

Öğretmen rotasyonu bizim kanunumuzda vardı. Nabi Avcı döneminde bu uygulanmadı, ama kanundaki hüküm duruyor. Şimdi Bakanımız ve müsteşarımızın bir talimatı olabilir diye çalışıyoruz. Bitirmek üzereyiz. 

2017’de rotasyon var. Bunun öğretmenlerimizi mağdur edeceğini düşünmüyorum. Bir mağduriyet olmaması için bütün tedbirleri de biz alacağız. 

170 BİN GENEL İDARE ÇALIŞANI BULUNUYOR Bakanlığımızın 170 bin genel idare hizmetleri sınıfında çalışanı var. Bunların 70 bini okul yöneticisi ya da müdür yardımcısı. 100 bini diğer unvanlar. 

Yöneticilere özel eğitimler veriyoruz. 2012 yılında yaşanan yeniden yapılanma çerçevesinde öğretmen dışı unvanların hizmetiçi eğitimleri Genel Müdürlüğümüze devredildi. Görev alınır alınmaz hizmetiçi eğitimlerin nitelik ve niceliğini artırıcı çalışmalar yapıldı. 

120 BRANŞTA ATAMA YAPIYORUZ 
Yaklaşık 120 branşta öğretmen ataması yapıyoruz. Hangi ile, ilçeye, okula ne kadar ihtiyaç olduğunu takip ediyoruz. Şöyle bir iddiamız var: 

Türkiye’deki bakanlıklar arasında en iyi bilgi iletişim altyapısı, otomasyon altyapısına sahip bakanlığız. Dolayısıyla o verileri oradan alıp bilgiye çevirmek de bizim işimiz. 

Öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 56’sı kadın ancak idarecilerimizin sadece yüzde 14’ü kadındır. Biz kadın idareci sayımızı nasıl arttırırız, onunla ilgili Avrupa Birliğine bir proje hazırlayarak sunduk.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi. 

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek. 

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...” GAZETE HABERTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilindiği üzere 40 bin dolayında öğretmen norm fazlası durumda. 

MEB, norm fazlası öğretmenleri minimum seviyeye indirmek ve eldeki öğretmenleri etkin kullanmak amacıyla bir dizi önlem almaya devam ediyor. 

MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 23 Aralık 2016 tarihli Özel Eğitim Uygulamaları Kursu(Norm Fazlası Öğretmenler için) konulu resmi yazısına göre norm fazlası öğretmenler Özel Eğitim kursu aldıktan sonra görevlendirilebilecek. 

Kurs toplamda 80 saat sürecek ve kesintisiz olacak. Kursa her branşta öğretmen katılabilecek. Kursa katılan öğretmenlerin de mutlaka norm fazlası olma şartı olacak. Kursu tamamlayan öğretmenler Özel Eğitim alanında görevlendirilecek. 

MEB, bu yolla Türkiye'de Özel Eğitim alanında bulunan yaklaşık 10-12 bin norm açığını kapatıp, MEB'de bulunan norm fazlası öğretmenleri 30 binin altına düşürmeyi planlıyor. Bu sayı illerdeki norm fazlası öğretmenlerin atamasının yapılması ile daha da azalacağa benziyor. Mebpersonel
Bir öğretmenin denetiminde derslere girecek, öğretmenler odasında ve müdürün yanında oturacak YÖK ve MEB’in desteklediği Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı bir sonuç raporu yayınladı. 

Raporla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Başkurt öğretmen olmak üzere eğitim alan öğrencilerin uygulamada daha fazla yer almaları için proje hazırladıkları söyledi. 

Hukuk ve tıp fakültelerinde bunun çok iyi bir şekilde yapıldığını belirten Prof. Başkurt “Avrupa ve ABD’de de örnekleri var” dedi. 

HÜKMÜ BİTEN DERSLER 
Prof. Başkurt 71 alt başlıkta toplanan sonuç raporunda lisans programlarının kontenjanlarının MEB’in istihdam oranına göre belirlenmesi gibi tespitlerin de öne çıktığını belirtti. 

Başkurt “Çalıştayımızdan çıkan ilk sonuç; müfredatın güncellenmesi. Müfredat, günün ihtiyaçlarını karşılayacak, sürekli güncellenen duruma getirilmeli. 

Öyle dersler var ki, artık bugün hükmünü yitirdi. Bunların kaldırılması, bunların yerine yenilerinin konulması gerekiyor" diye konuştu. 

Prof. Dr. İrfan Başkurt: “Öğretmenler odasında birinci gündem maddesi asla öğrenci olmuyor, daha iyi bir ev, araba, tarla, bahçe. İşte bizi mahveden bu bakış açısıdır.” KAYNAK: posta.com.tr
2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kâğıdına yazılan ve/veya kodlanan sorulardan oluşacaktır. 

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak olup LYS-1 de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca Matematik Testi yer alacaktır; 

Matematik ve Geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu sorular sorulacaktır. 2017 LYS’lerde sorulacak açık uçlu soruların dağılımı aşağıda sunulmuştur: 

LYS-1 (Matematik): Matematik Testi (3) 
LYS-2(Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1) 
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2) 
LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)
LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3) 

2017- Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara Ek’teyer alan örneklerde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacaktır. Cevap kâğıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacaktır. 

Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır. 2017 LYS’lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örnekleri aşağıdaki bağlantıda adayların erişimine sunulmuştur. Başarı dileklerimizle adaylara önemle duyurulur.  

ÖSYM BAŞKANLIĞI 2017 LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5 Açık Uçlu Soru Örnekleri
ÖSYM Başkanı Ömer Demir; LYS ile ilgili açık uçlu soruların nasıl sorulacağıyla ilgili kafaları meşgul eden sorulara yanıt verdi.

ÖSYM Başkanı Demir: "(LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular) Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. 

Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. 
Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek."Haber7Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir. 

Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır.  LYS - 1’de (Matematik Sına vı) Matematik Testi yer alacaktır.  

Açıköğretim önlisans/lisans program larına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır.  

Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenmiştir.  Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır.
TEOG kapsamında, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavları 23 - 24 Kasım'da sona erdi. 

1 milyon 190 bin 826 öğrencinin merakla beklediği TEOG sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilir. TEOG sonuçları için beklenen açıklama geldi. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sonuçları bugün açıklandı.  

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.  

TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR? 
Yılsonu Başarı Puanı nedir? Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı nedir? 
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.  

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.  

TEOG'DA BAŞARININ SIRRI SİSTEMLİ ÇALIŞMAK Öğrencilerini düzenli TEOG dersleriyle sınava hazırlayan Doğa Okulları, 1. Dönem TEOG öncesinde kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla ek etütler, sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler yapıyor. 

Kişiye özel eğitimle rehber öğretmenler ve eğitim koçları tarafından takip edilen öğrenciler, hafta sonu kursu dahil 6 gün sınava hazırlanıyor. 

Doğa Okulları Üst Yöneticisi Devrim Karaaslanlı, TEOG'da önceki yıllarda çıkan soruları analiz ettiklerini belirterek, 1. Kademe TEOG'da kasım sonuna kadar olan müfredattan, 2. Kademe TEOG'da ise sene başından nisana kadar olan müfredattan sorular çıktığını hatırlattı. Karaaslanlı sınavda başarılı olmak için sistemli çalışmanın yeterli olduğunu vurguladı. 

TEOG sürecinde ailenin öğrenciye yaklaşımının da önemli olduğuna değinen Devrim Karaaslanlı, anne babaların çocuklarına sürekli "ders çalış" uyarısında bulunmaktan ve başka öğrencilerle kıyaslamaktan kaçınması gerektiğine dikkat çekti. 

Karaaslanlı, başarısı yükseldikçe ailenin öğrenciyi takdir etmesinin, her zaman öğrencinin yanında olduğunu hissettirmesinin sınav başarısına pozitif etki yaptığını, öğrencinin motivasyonunu arttırdığını kaydetti.ntv
Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından 50 üniversitede gerçekleştirilen araştırmaya göre yurtdışında eğitim alan öğrenciler kariyerlerine yurtdışında devam etmek istiyor. 

Üniversite öğrencileri arasında İngilizce konuşmanın yazmadan ve okumadan daha önemli olduğunu ortaya koyan araştırmada, dil eğitimi için tercih edilen ilk ülke ABD oldu. 

Aynı araştırmaya göre 18-22 yaş aralığındaki öğrenciler İngilizce öğrenmek için 12 haftayı yeterli bulurken, 22-35 yaş aralığındaki öğrenciler daha uzun süreli eğitimleri tercih ediyor. 

Yurtdışı dil eğitimine yönelik öğrenci yaklaşımlarını ve düşüncelerini belirlemek amacıyla Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre yurtdışında dil eğitimi alan öğrenciler tekrar Türkiye’ye dönmek istemiyor. 

Araştırmaya sonuçlarına göre öğrenciler, yurtdışında dil eğitimi almalarının kariyere ve sosyal hayata etkisinin olumlu olduğunu belirtiyor. 

Dil eğitiminde ilk tercih ABD ikincisi Kanada İngilizce öğrenmek için yurtdışında dil eğitimi almanın öğrenme sürecini hızlandıracağını ve bol bol pratik yapma imkânı sağlayacağını gösteren araştırmada dil eğitiminde ilk tercih ABD oldu. 

Araştırmalarda dil eğitimi için tercih edilen diğer ülkeler ise sırasıyla; Kanada, İngiltere, Almanya, Avusturya, İrlanda, Fransa, Dubai ve Belçika. Öğrenme süreci için en verimli süre 6 ila 12 ay Yurtdışı dil eğitimlerinde süre aralıkları öğrenci tercihlerine ve imkanlarına göre değişiklik gösteriyor. 

Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı dahil olmak üzere birçok danışmanlık şirketi dil eğitimi programlarıyla 1 haftadan başlayarak 1 yıl ve üzeri sürede eğitim olanağı sunuyor. 

Yapılan araştırma sonucunda öğrenciler öğrenme süreci için en verimli sürenin 6 ila 12 ay arası olduğunu belirtti. Aynı araştırmaya göre 18-22 yaş aralığındaki öğrenciler genelde 12 hafta uzunluğundaki eğitimleri, 22-35 yaş aralığındaki öğrencilerin ise daha uzun süreli eğitimleri tercih ediyor. 

Dil eğitiminde öncelik konuşmada Yurtdışı dil eğitimine yönelik öğrenci yaklaşımlarını ve düşüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada öğrencilerin İngilizce de okuma ve yazmadan önce konuşmaya daha çok önem verdiği öne çıktı. 

Endless Group Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Yurt dışında eğitim almak, dil öğrenmek, akademik kariyer yapmak artık zor değil. Biz de öğrenci arkadaşlarımızı bu imkânlar ve fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi kendimize görev edindik. Bu sebeple Türkiye’de 50’nin üzerinde üniversitede temsilciliğimiz ve liderlerimiz bulunuyor. 

Yıl içerisinde bu liderlerimizle beraber düzenlediğimiz seminerlerle öğrenci arkadaşlarımıza birebir ulaşıyor ve kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu anketimizle de öğrenci yaklaşımlarını gözlemledik” dedi.
Bilgi Savaşları, genel kültür ve bilgiye dayalı soruları cevaplayarak rakiplerinize karşı üstün gelme mücadelesi verdiğiniz bir oyundur. 

Bir karşılaşmada önce 100 puana ulaşan maçı kazanır. Online Mücadele Gerçek rakiplerle oynayacağınız için oyunu oynayabilmek için internet bağlantınızın olması gerekmektedir. İnternetim bitecek diye korkmayın, Bilgi Savaşları çok düşük miktarda veri kullanır. 

Turnuvaları oynayarak rakiplerine karşı arka arkaya 5 kez galibiyet alırsan tunuvayı kazanırsın. Her ligin kendi turnuvası vardır ve lig seviyesi arttıkça kazanılan ödül de artar Oyun içinde duygularınızı yansıtın Oyun içinde rakibinize yüz ifadeleri gönderebilirsiniz 

Oyuncunuzu temsil eden karakterler Oyun içinde sizi yansıtan bir karakter seçerek rakibinizin görmesini sağlayın En İyiler Sistemi Oyunda en iyi olanları görebileceğimiz bir sistemimiz var. Kim bilir, belki o listede sen de yer alırsın. 

Sade Tasarım Oyunu oynarken menülerde kaybolup bunalmayacaksınız. Her şey basit ve elinizin altında. Oyunu oynayabilmek için cihazınızda "Google Play Oyunlar" uygulaması yüklü olmalı ve oyun açıldığında giriş yapmasına izin vermelisiniz. Bilgi Savaşları oyununu buradan indirebilirsiniz
Tokyo’da gerçekleştirilen "Uluslararası Sumo Robot Turnuvası"na 4 farklı robotla katılan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü öğrencileri, tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı. 

Bu yıl 17-18 Aralık tarihleri arasında 28. kez düzenlenen turnuvaya "Sakin", "Avcı", "Hırçın" ve "Neşter" isimli sumo robotlarla katılan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü (KAROT), dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. 

 Geçen yıl "Sakin" ile yine dünya birinciliğini elde eden ekip, bu yıl unvanlarını korumanın yanı sıra ikincilik ipini de göğüsledi. KAROT ayrıca Japonların milli güreşi sumoda en iyi sumocu (başpehlivan) olarak nitelendirilen "Yokozuna" unvanını da tekrar kazanmayı başardı. 
21 ülkeden 48 adet robotun yarıştığı etkinliğin final müsabakasında "Avcı" ile karşılaşan "Sakin"in 2-1 üstünlükle turnuvada şampiyon olduğu, böylelikle "Avcı"nın ise ikincilik ödülünü kazandığı belirtiliyor. 

Sanayiye dönük robotlar üretmek istediklerini söyleyen öğrenciler bilgi birikimi ve deneyimlerini daha yaygın bir alanda kullanmayı hedefliyorlar.donanimhaber
12 yıllık zorunlu eğitim 2013-2014 2014 TEOG YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 4+4+4 5.sınıf dökümanları 5.Sınıf Matematik 5.Sınıf Matematik Yazılı 6.Sınıf dökümanları 6.Sınıf Matematik 6.Sınıf Matematik Yazılı 7.sınıf dökümanları 7.sınıf matematik 7.Sınıf Matematik Yazılı 8.sınıf dökümanları 8.Sınıf Matematik 8.Sınıf Matematik Yazılı Açık Öğretim açık uçlu sorular ada yayınları ADAY ÖĞRETMEN Alan Sınavı ALES AÖF ASİS Atama ve yer değiştirme Bep planı Bize Ulaşın Bölge zümresi Burs Haberleri CARTER SCHOOL Çalışma Takvimi Ders çalışma DERSHANELER Diğer Kampanyalar Dikey Geçiş Sınavı(dgs) Dikey yayınları dil eğitimi DUS Duyuru ve Anonslar e kurs e-Pansiyon E-SINAV e-yds eba Eğitim ögretim haberleri ETÜD Fatih Projesi FORMASYON Gizlilik İLKOKUL KAYIT İNOVASYON koçluk kodlama dersi KOLEJ kolej fiyatları KPDS KPSS kpss tercih LİSE Lise dökümanları M MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ SINAVI Matematik Matematik Öğrenme Laboratuvarı Projesi matematik seminer raporu matematik seminerleri Matematik Uygulamaları MATEMATİK UYGULAMALARI matematik uygulamaları 5 matematik uygulamaları 6 matematik uygulamaları 7 matematik uygulamaları 8 MATEMATİK YARIŞMALARI Matematik zümresi MEB meb esınav MEB GYS meb haberleri mebbis MERKEZİ SINAV Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi müfredat OGES OKS OKUL KURSLARI okul servisi ORTAK SINAV Ortaokul ortaokul 2016-2017 ORTAOKUL KAYIT ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI OSYM ÖABT Ödüllü Öğrenci Yarışmalar Ögretmen Kampanyaları öğretmen öğretmen 4 aylık eğitim planı Öğretmen Akademisi ÖĞRETMEN KAMPANYALARI ÖĞRETMEN ROTASYONU Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ösym haberleri ÖSYM SINAV TAKVİMİ ÖSYS Özel Eğitim Kursları Özel Okul ücretleri Özel Okullardan Haberler özgün yayınları PBYS Pedagojik formasyon Performans ödev konuları Polis akademisi proje ödev konuları Rehberlik Dökümanları Resmi Tatiller SBS Scientix Seçmeli Dersler Seminer Dönemi sevgi yayınları sınav stresi Sınav Takvimi Sınav Tarihi sınav uzmanı Sınıf öğretmeni dökümanları SONUÇ Sorumluluk Sınavı SOSYAL SORUMLULUK sömestr sözleşmeli öğretmen Staj imkanı stem modeli Şube Ögretmenler Kurulu takviye kursu Tayin teknoloji TEMEL LİSE TEOG TEOG SINAV SONUÇLARI TEOG YERLEŞTİRME TUS tutku yayınları Uzaktan eğitim Üniversite Haberleri üniversite tercih rehberi ünlü matematikçiler Yazılı Soruları YDS YDUS yeni müfredat YENİ SINAV SİSTEMİ Yenilikler YGS VE LYS Yıllık Planlar YÖK ten haberler YURTKUR yüksek maaşlı iş imkanları