MEB, YÖK ve eğitim kurumu yöneticilerinin toplantısından “sil baştan” yeni yasa sinyali çıktı. Ayrıntıları 12 Mayıs’ta açıklanacak yasada, 30 yaş ve üstüne sınavsız üniversitenin de yer alacağı yeni bir sistem kurgulandığı belirtiliyor. 

Türkiye'de ilk kez eğitim ve yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren 1. Eğitim Zirvesi (EDU SUMMIT) İstanbul’da yapıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, yayımlandığı 1981’den bu yana 27 kez değiştiğini hatırlattı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hazırlanan yeni YÖK Yasası’nın ilk Gündem maddesi olarak TBMM’de görüşülmesini isteyen Başkan Sarıcaoğlu, üniversitelerin taleplerini sıraladı, “Öğrencinin üniversiteyi seçme hakkı olduğu kadar, üniversitenin de öğrenciyi seçme hakkı olmalıdır” dedi. Habertürk gazetesinin haberine göre, Yükseköğretimde reform yapılırken online eğitime çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıcaoğlu, 30 yaş üstü yetişkinlere sınavsız üniversite hakkı verilmesi gerektiğini söyledi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. gökhan çetinsaya ise Sarıcaoğlu’na, “Açıklamalarının altına imzamı atarım” diyerek destek verdi, “27-30 üniversite, birkaç yüz bin öğrenci için kurgulanmış bir yapının, bugün 5,5 milyon öğrencinin, 150 bin öğretim üyesinin, 180 üniversitenin oluşturduğu yapıda, küreselleşme dinamiklerinin hızlı çalıştığı bir ortamda, mevcut haliyle gidebilmesi, yürüyebilmesi mümkün değil” dedi. 

Yükseköğretim sistemindeki öğretim üyesi sıkıntısına da değinen Çetinsaya, farklı finansman modeli arayışlarına girmek gerektiğini söyledi. Öte yandan kulislerde Sarıcaoğlu’nun gündeme getirdiği 30 yaş üzerindeki kişilerin sınavsız üniversite alınmasıyla ilgili konunun üzerinde bir süredir durulduğu, paketten çıkacak sürprizlerden birinin de “30 yaş” olacağı konuşuluyor. Öğretim üyesi maaşlarının dünya standartlarına yükseltilerek, 80 bine çıkan akademisyen açığının kapatılması de hedefler arasında yer alıyor.MİLLİYET
Bakanlık, okullara 28-29 Nisan'da uygulanacak ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem ortak sınavlara ilişkin herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarıda bulundu. 

Sınav görevine sınav başlamadan önce zamanında gelmeyen öğretmene ücret ödemesi yapılmayacak ve bu öğretmenlere Bakanlığın sınav uygulama takviminde yer alan diğer sınavlarda görev verilmeyecek. Sınav görevine gelmeyen ya da süresi içerinde gelmeyen öğretmenlerin yerine yedek öğretmenler görevlendirilecek. 

Bakanlıkça yayımlanan genelgede, Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ikinci dönem ortak sınavlarının, 28-29 Nisan 2014 pazartesi ve salı günleri, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacağı anımsatıldı. 

Ortak sınavların 28 Nisan 2014 tarihli birinci oturumunda sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazılılarının yapılacağı, 29 Nisan 2014 tarihli ikinci oturumunda ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılılarının gerçekleştirileceği ifade edildi. 

Ortak sınavların yapılacağı her bir ders yazılısı için Türkiye saati ile 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacağını ve aynı anda gerçekleştirileceği, sınav süresinin her bir ders yazılısı için 40'ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresinin 30'ar dakika olacağı belirtildi. 

Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinin özelliğinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55'er dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresinin 15'er dakika olacağı vurgulandı. 

2013-2014 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ortak sınavlarının, sınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulama süreçlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli iş birliği yapılacak. 

Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet birimleri ile iş birliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca saklama odasının yer aldığı binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacak. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacak. 

Sınav yapılacak okullara, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya maarif müfettişlerinden bir kişi veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi "Bina Sınav Sorumlusu" olarak görevlendirilecek. Geç gelen öğretmene görev verilmeyecek Sınavın uygulamasında herhangi bir sorun yaşanmasına mahal vermeyecek şekilde, salon görevlisi olarak yeterince asıl ve yedek öğretmen görevlendirmesi yapılacak. 

Sınav görevine sınav başlamadan önce zamanında görevine gelmeyen öğretmene ücret ödemesi yapılmayacak ve bu öğretmenlere Bakanlık sınav uygulama takviminde yer alan diğer sınavlarda görev verilmeyecek. Sınav görevine gelmeyen ya da süresi içerinde gelmeyen öğretmenlerin yerine yedek öğretmenler görevlendirilecek. 

Öğretmen görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler zamanında yapılacak ve tüm öğretmenlere tebliğ edilecek. Sınavlarda görev alacak öğretmenler, kendi okulları dışındaki okullarda, yazılısı yapılan derslerle öğretmen branşlarının aynı olmamasına ve sınavın yapıldığı bir okulda görevli olacak öğretmenlerin hepsinin aynı okuldan seçilmemesine dikkat edilerek görevlendirilecek. 

Özel durumlar nedeniyle kendi okulunda sınava giremeyen, sınava girmesi için başka bir okula yerleştirmesi yapılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri okulun idarecilerinden birinin de sınavın yapıldığı okulda bina sınav komisyonunda görevli olması konusuna dikkat edilecek. 

Her bir ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilerin sınıflarından çıkacağı göz önüne alınarak, okuldaki yedek görevli öğretmenlerden öğrencilere rehberlik edecek öğretmenlerin de görevlendirilmelerine dikkat edilecek. 

Aynı bina ve aynı bahçede bulunan okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacak. 

Özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler Özel eğitim uygulama okulları ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrencilerle ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf olacak. 

Bu nedenle ortak sınavların yapılacağı her bir ders sınavı için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il veya ilçe sınav komisyon kararıyla sınava alınmayacak. Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecek. Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri takip edecekler. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 90 gün ve yukarısı devamsızlığı olan öğrenciler için yerleştirme yapılmadığından, bu durumda olan öğrencilerden sınava gelen olduğu takdirde yedek salonda sınava alınacaklar. 

Okul müdürlüklerinin yapacağı işler Genelgede, okul müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler de sıralandı. Buna göre, öğrencilerin yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmamaları sağlanarak sınav esnasında ilgili materyalleri kullanmamalarına ve herhangi bir şekilde kopya çekmelerine müsaade edilmemesine dikkat edilecek ve gereken tedbirler alınacak. 

Diğer yandan öğretmenler de sınav esnasında herhangi bir elektronik eşya kullanmamaları, yiyecek içecek tüketmemeleri, kitap, dergi gibi materyal okumamaları hususunda uyarılacak. Sınav yapılacak salonların duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullar, sınav günlerinde bu materyallerin üzerinin kapatılmasını sağlayacak. 

Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacak. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecek. 

Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecek. 

Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecek. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacak. Ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacak. 

Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de bu tutanakları imzalayacak. Soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecek. 29 Nisan 2014 tarihinde yapılan ikinci oturum tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları isteyen öğrencilere verilecek. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecek.sabah
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri ezberci, sınava hazırlayan eğitim sisteminden kurtarmak için yeni bir çalışma başlattı. 

Bakan Nabi Avcı'nın kendisinin geliştirdiği yeni modelde üniversite sınavı tamamen kaldırılıyor. Şu an Yenilik ve Eğitim Teknolojileri ile Strateji Daire Başkanlığı, sistem üzerinde çalışmaya başladı. 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde uygulanması planlanan modelle öğrenciler, 4 yıllık lise eğitimleri boyunca aldığı bütün merkezi sınav sonuçlarıyla üniversiteye doğrudan başvuru yapabilecek. 

Kendi aralarında kategorilere ayrılacak olan üniversiteler, öğrencileri genel not ortalaması ve okumak isteği bölümü ilgilendiren alanlardan not ortalamasına göre alacak. 

İşte yeni modelin ayrıntıları..
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) geliştirilerek liselerden üniversiteye geçişte uygulanacak. 
Türkiye genelinde lisede okuyan öğrenciler FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarla aynı anda belirlenen derslerde online sınav olacak. 

Sınavda testin yanı sıra açık uçlu sorular da yer alacak. Sınav değerlendirmeleri Türkiye genelinde alan öğretmenleri tarafından yapılacak. 

Öğretmen öğrencinin puanını online değerlendirerek sisteme girecek. yeni sistemde ayrıca not her şey olmayacak. 
Lisede akademik derslerden ortalaması düşük ancak üretkenliği yüksek öğrenciler de projeleriyle üniversite tarafından kabul edilebilecek. 

İYİ OLAN KAZANACAK 
C grubu üniversiteler, lise genel not ortalamasını baz alacak. B grubu üniversiteler, öğrencinin okumak istediği bölümle ilgili ders ortalamalarına da bakacak. A grubundakiler ise, not ortalaması dışında ayrıca sözlü ve yazılı sınav yapabilecek. Türkiye
Bu eğitim yılında geçerli olmak üzere, özel okullarda eğitim gören lise öğrencilerinin, puanla yerleştirilen devlet okullarına geçişlerinde kontenjan şartı aranmayacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2013-2014 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere özel okullarda eğitim gören lise öğrencilerinin, puanla yerleştirilen devlet okullarına geçişlerinde kontenjan şartı aranmayacak. 

Yürürlükteki Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, ortaöğretime yerleştirme esas puanla öğrenci alan liseler arasındaki nakil ve geçişlerde yerleştirme puanı ve okulun açık kontenjanı; yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasındaki nakiller ve geçişlerde ise açık kontenjan ile öğrencinin geriye dönük sınıflar bazındaki yıl sonu başarı puanı esas alınıyordu. 

Herhangi bir puan kullanılmaksızın öğrenci alan liselerde ise nakil ve geçişlerde öğrencinin ikametgah adresi belirleyici oluyordu. MEB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, sadece 2013-2014 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere özel liselerden devlet liselerine nakil ve geçişlerde, nakil olunacak okulun taban puan şartına bağlı olarak kontenjan şartı aranmayacak. Ortaöğretim yönetmeliğine göre, nakil işlemleri için temmuz, ağustos, eylül ve şubat aylarında haftada bir, diğer aylarda ise ayda bir kez başvuru yapılabiliyor. 

Değişiklikle, özel öğretim kurumlarından resmi okullara geçmek isteyenler için sadece bu eğitim öğretim yılında zaman şartı aranmayacak. Başvuru ve onay işlemleri il milli eğitim müdürlüklerince e-okul sistemi üzerinden yürütülecek. Geçiş ve nakillerde kontenjan şartı dışındaki diğer nakil şartları aranacak.sabah
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf ORTAOKUL MATEMATİK 2.dönem 1.Yazılı 2 gruplu toplam 20 soru 

MATEMATİK SORULARINDAN BAZILARI 
1) Bir çocuk 8, annesi 44 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı, çocuğunun yaşının 4 katına eşit olur? (Denklem kurarak çözünüz.) 

2) a ile b doğru orantılıdır. a=6 iken b=8 ise a= 9 iken b nedir? 

A)15 B)14 C)13 D)12 

3)  5500 TL’nin % 64’ten 3 aylık faizini bulunuz. 

4) % 8 ‘lik KDV dahil fiyatı 135 TL olan ürünün KDV’si ne kadardır? 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı 8.Sınıf ORTAOKUL MATEMATİK 2.dönem 1.Yazılı 2 gruplu toplam 20 soru 

MATEMATİK SORULARINDAN BAZILARI 
 1-) 7 sayısından 4 sayısını ardışık bir şekilde çıkararak 
 a-) Bir sayı örüntüsü oluşturunuz. 
b-) Genel terimi yazınız. c-) 18. terimini bulunuz. 

2 -) 3, 9, 27, 81, … sayı dizisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fibonacci sayı dizisi B) Aritmetik dizi C) Geometrik dizi D) Karesel sayılar 

3-)... ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (x+1)        B) (x–1)         C) (x+2)           D) (x–2) 

8.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARINI WORD FORMATINDA BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sona erdi. ÖSYM, 2014 YGS'deki soruların yüzde 20'sine karşılık gelen ve rastgele seçilen 32 soruyu, soru kitapçıklarındaki soru numaraları ve cevap seçenekleri ile birlikte adayların incelemesine açtı. 

ÖSYM, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sınavlarının birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (2014 YGS) soruların yüzde 20'sine karşılık gelen ve rastgele seçilen 32 soruyu, soru kitapçıklarındaki soru numaraları ve cevap seçenekleri ile birlikte adayların incelemesine açtı. 

 ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 33. maddesi ile 53. maddesi birinci fıkrası (ç) bendi gereğince ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarıldığı anımsatıldı. Açıklamada, sınav güvenliğinin en önemli unsuru olan "her adaya farklı soru kitapçığı" uygulaması nedeniyle adayların sorulara verdikleri cevapları da izlemesini ve cevap kağıdı üzerindeki işaretlemelerini kontrol etmelerini temin etmek amacıyla ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2014-YGS sınavına katılan aday kitlesi düşünülerek test sorularının tamamından rastgele seçilen yüzde 20'sinin adaylara ait soru kitapçıklarındaki soru numaraları ve cevap seçenekleri ile birlikte adayların incelemesine açıldığı duyuruldu. 

 Sınav sorularının yüzde 20'sini oluşturan ve adayların incelemesine açılan 32 sorudan oluşan "Temel Soru Kitapçığı", ÖSYM'nin internet sayfasındaki bağlantıdan incelenebilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanan "Temel Soru Kitapçığı" basın yayın organları tarafından, telif hakları ÖSYM'de saklı kalmak kaydıyla, her hangi bir telif hakkı bedeli ödenmeksizin kullanılabilecek.(Milliyet) 

TTNET Vitamin Avantajlı Paket kampanyası ile 12 ay taahhüt karşılığında, yalnızca 10 ay süresince 8,90 TL ödeyerek Vitamin’le çalışmanın ve kazanmanın ayrıcalıklarını yaşayacaksınız.

"Hızlı Satın Al" düğmesine tıklayarak ya da 444 0 375 numaralı telefonu arayarak avantajlarla dolu Vitamin paketinizle buluşabilirsiniz. 

TTNET Vitamin Avantajlı Sınıfım Paketi Kampanya Koşulları TTNET Vitamin Avantajlı Sınıfım Paketi ücreti KDV dahil aylık 8, 90 TL’dir. 2 aylık paket ücretinin %0,948’i oranında damga vergisi tek seferliğine, ilk TTNET faturanıza yansıtılacaktır. 

Ücretsiz dönemden sonra üyeliğe son verilmemesi halinde üye, aylık olarak yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlar. Üyeliğinizi taahhüt döneminden önce sonlandırmanız durumunda kampanya boyunca sağlanan avantajlar TTNET faturanıza yansıtılır. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının bu tutardan düşük olması halinde, düşük olan tutar aboneden tahsil edilir.
Arapça, Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, Rusça öğretmenliğinden, bunlara ilişkin dil ve edebiyat fakültelerinden veya mütercim tercümanlık alanlarından mezun olanlar, artık Türkçe derslerine giremeyecek. 

Milli eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" yeniden belirledi. Buna göre, öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programı veya farklı bir alanda yapılan yüksek lisans eğitimi de yan alan olarak kabul edilecek. Yabancı dil, rehberlik, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile din kültürü ve ahlak bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan olarak belirlendi. 

Daha önce ortak alanlar içerisinde bulunan resim dersleri, ortak alanlardan çıkarıldı. 2009-2010 öğretim yılından önce resim-iş öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun olanlar, teknoloji ve tasarım alanı öğretmenligğne herhangi bir öncelik tanınmadan alınacak. 

Üç engel grubu için "özel eğitim" öğretmenliği alanı Görme, işitme ve zihinsel engelliler öğretmenlikleri özel eğtim öğretmenliği adı altında birleştirildi. Özel eğitim alanında öğretmen ihtiyacının görme, işitme ve zihinsel engelliler öğretmenliği mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanabilecek. Özel eğitim öğretmenliğine özel eğitim bölümü, özel eğitim öğretmenliği, zihinsel engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği ile işitme engelliler öğretmenliği mezunları atanabilecek. 

Bu öğretmenler, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim iş uygulama merkezleri, özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında, 9-12. sınıf dersleriyle mesleki ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanı özel eğitim dalı derslerine girebilecek. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunlarından 12 Temmuz 2004'den önce mezun olanlar ile bu tarih itibariyle söz konusu okullara kayıtlı bulunup mezun olanlardan pedagojik formasyon eg?itimini tamamlayanlar, beden eğitimi alanı öğretmenliğine atanabilecekler. 

 Sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Ög?retmenligi Egitimi Programı"nı başarıyla tamamlayanlar zihin engelliler sınıfı alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar, teknoloji ve tasarım alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapabilecek. Düzenlemeye göre, Arapç, Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, Rusça öğretmenliğinden, bunlara ilişkin dil ve edebiyat fakültelerinden veya mütercim tercümanlık alanlarından mezun olanlar, artık Türkçe derslerine giremeyecek. 

 Bilişim teknolojileri dersine artık yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve kontrol teknolojisi öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar bölümü, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar bilimleri bölümü mezunlarından, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı veya pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar alınabilecek. 

Din Kültürü öğretmenliğine Dini İlimler mezunları atanabilecek Din kültürü ve ahlak bilgisi ve imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenliğine, artık ilahiyat bilimleri fakültesi, uluslararası İslam ve din bilimleri fakültesi, dini ilimler fakültesi, islami ilimler fakültesi mezunu olup, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı ve Pedagojik Formasyon Eg?itimi Sertifikası Programı'nı başarı ile tamamlayanlar atanabilecek. 

Bu alanlardan mezun olup, din kültürü ve ahlak bilgisi ve imam hatip lisesi meslek derslerine atanan öğretmenler, Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Türk İslam Sanatları derslerini de okutabilecek. Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Tarih öğretmenleri de Osmanlı Türkçesi dersini verebilecek. Görsel sanatlar öğretmenliğine geleneksel Türk sanatları mezunları da atanabilecek. 

İmam hatip liseleri ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslerden Türk İslam sanatları dersi, öncelikli olarak bu derslerle ilgili sertifikası olan veya lisans veya lisansüstü öĞrenimleri sırasında bu dersleri aldıg?ını belgelendiren ilahiyat, ilahiyat bilimleri fakültesi, uluslararası islam ve din bilimleri fakültesi, dini ilimler fakültesi, islami ilimler fakültesi mezunu öğretmenler tarafından okutulacak. Matematik öğretmenliklerine, matematik öğretmenliği ve matematik mezunlarıyla, matematik-bilgisayar bölümü mezunu olup tezsiz yüksek lisansı ve formasyonu olanlarla kredilerinin en az yüzde 70'ini matematik alanında belgelendirenler atanabilecek. 

Yaşayan diller ve lehçeler dersleri, öncelikle, üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümleri ile Türk dili ve edebiyatı programları mezunu olup yaşayan diller ve lehçelerin ilgili alanında tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğretmenler olmak üzere; lisans ve lisansüstü öğrenimleri sırasında bu alanda ders aldığını belgelendiren diğer öğretmenler tarafından okutulacak. milliyet
PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'na göre, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınav başvurusu; 17-28 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacak. Ancak, 8'inci sınıf öğrencileri PYBS'ye katılmayarak, sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edecekler. 

BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIMAYANLARIN KAYITLARI YAPILMAYACAK 
Kılavuza göre, başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacak. PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılmayacak. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekecek. Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamayacak. 

ELEKTRONİK ONAYLAMADAN OKUL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU OLACAK 
Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alanı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemeyecek. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecekler. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılacak. 

PYBS'yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile yatılı bölge ortaokulundan (YBO) parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumlu olacak. 

 PYBS, 22 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 
Cinsiyetine, okul türüne ve alanına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamayacak. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün olmayacak. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, MEB YEĞİTEK tarafından yapılacak. PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak. 

SINAV GİREN ÖĞRENCİLER KAYIT İÇİN BAŞVURULARINI 6-15 AĞUSTOS ARASINDA YAPACAK 
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınav başvurusu; 17-28 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacak. Ancak, 8'inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS'ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edecekler. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrenciler, 6-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak tercihlerini yapacaklar. Tercih yapmayan öğrenciler bu haklarından yararlanamayacaklar. 8'inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacak. 

AÇIK ÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİ BURSTAN YARARLANAMAYACAK 
Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8'inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklar. Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacaklar. 

Öğrenciler "PYBS Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamayacaklar. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramayacaklar. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS'ye müracaat edebilecek; ancak sınavı kazananlar MEB'e bağlı resmî kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilecekler. 

8. SINIF ÖĞRENCİLERİ PYSB'YE GİRMEYECEK 
5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınavı, 22 Haziran 2014 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacak. 8'inci sınıflar ortak sınavlara katıldıkları için ayrıca bir sınav yapılmayacak. 

Sınavda 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. 8'inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelere dönüşüm için verilen sürenin dolmasını beklemeden dershaneleri öğrencisiz bırakacak formül için çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı'nın onayladığı dershanelerin özel okula dönüştürülmesini öngören yasayla birlikte dershaneler artık 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren faaliyetlerine devam edemeyecek. 

Bakanlık, belirlenen tarihi beklemeden dershaneleri etkisiz hale getirecek ve dershaneler özel okula kendi istekleriyle dönüşmek zorunda kalacak. Buna göre Bakanlık, bugün kısmen uygulamada olan okullardaki kursları, Eylül 2014 tarihi itibariyle tüm ülke genelinde ücretsiz olarak uygulayacak. 

Sayıları yarım milyondan fazla olan ve üniversite sınavına giren lise mezunları ise istemeleri halinde 81 ildeki halk eğitim merkezlerinde sınava hazırlık kurslarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. 

 İki koldan takviyelerle öğrencilere ve mezunlara destek verecek olan Bakanlık, böylelikle dershaneye giden öğrenci sayısında azalma olmasını sağlayacak. Okullarda verilecek olan kurslara ise öğrencilerin kendi dersine giren öğretmenler yerine, ya okuldaki başka bir branş öğretmeni ya da başka bir okuldan getirtilen öğretmenler girecek. 

Bu sayede de öğrencilerin başka öğretmenlerin bilgisinden ve deneyiminden faydalanması sağlanmış olacak.Türkiye
YGS'ye girecek adayların, giriş belgelerini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Giriş belgesinin üzerinde adayın, sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor. 

Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. Adayların, ÖSYM'nin sayfasından edinecekleri sınav giriş belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını, TC kimlik numarası ile fotoğraf üzerinde soğuk damganın bulunduğu nüfus cüzdanları ile son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraf da bulundurmaları gerekiyor. 

Adaylardan, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır olması gerektiğinden, oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları istendi. Kalem de getirilmeyecek 

Sınavın yapıldığı her bir salona duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şekerleme ve peçete, ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Sınav sabahı adaylar kimlik kontrolleri yapılıp güvenlik kontrolünden geçtikten sonra binalara alınacaklar. 

Sınav binalarına, yanında sadece Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı (veya süresi geçerli pasaport) olan adaylar alınacak. Adayların sınav binasına; her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah, anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlarla girmesine izin verilmeyecek. 

Sınavın yapıldığı bina içerisinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür eşya ve cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak. Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. 

YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak. Bu arada, YGS'nin yapılacağı 23 Mart Pazar günü sabah saat 07.00'den 10.00'a kadar il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri açık tutulacak, böylece kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını edinebilmelerine imkan sağlanacak.haber7
Bir televizyon kanalında katıldığı programda gündemdeki konuları değerlendiren Avcı, 30 Mart yerel seçiminde oy sayımı geç saatlere kadar süreceği için okulların 31 Mart tarihinde tatil olacağını açıkladı. 

Seçim sonrası sınıfların yeniden eski haline getirilmesi için bir günlük süre gerektiğini kaydeden Avcı, okulların bir gün tatil edilmesi kararı aldıklarını söyledi.Haber7
2014 YGS 23 Mart Pazar günü yapılacak ve Adaylar Sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi bilgilerini 13 Mart 2014 tarihinden itibaren Aday işlemleri servisi ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. 

2014 YGS sınavı aday işlemlerini aşağıdaki linke tıklayarak ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Yükseköğretime Geçiş Sınavı; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 4 bölümden oluşur. Her bölümden 40 soru olmak üzere toplamda 160 soru sorulmaktadır. Sınav süresi, tek oturumda 160 dakikadan oluşmaktadır. 

Lisans Yerleştirme Sınavı'na girmeye hak kazanabilmek için herhangi bir puan türünde 180 puanın geçilmesi gerekir. Sınava giren adayın sınav sonuçları; YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 olmak üzere 6 farklı puan olarak açıklanır. 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi: 23 Mart 2014 (Pazar), 10.00, 160 dakika Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) Başvuru Tarihleri: 21-30 Nisan 2014 LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi: 15 Haziran 2014 (Pazar),10.00, 135 dakika LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi: 15 Haziran 2014 (Pazar), 14.30, 120 dakika LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi: 21 Haziran 2014 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika LYS-3:Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi: 22 Haziran 2014 (Pazar), 10.00, 120 dakika LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi: 14 Haziran 2014 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika 

2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ - GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ Başlangıç Tarihi :13.03.2014 14:00 Bitiş Tarihi :23.03.2014 10:15
Dijitalleşerek dünyanın bilgisini milyonların erişimine açan Turkcell Akademi, dünyanın önde gelen dil öğrenme platformlarından Papagei ile işbirliğine giderek, 35 milyon Turkcell’liye İngilizce eğitimler sunmaya başladı. 

 Kısa bir süre önce dijitalleşerek sahip olduğu bilgi birikimini ve dünyanın önde gelen eğitim kuruluşlarının içeriklerini herkesin erişimine açan Turkcell Akademi, şimdi de dünyanın önde gelen dil öğrenme platformlarından Papagei ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği sayesinde, 35 milyon Turkcell’li ücretsiz olarak Papagei’nin dil öğrenme çözümlerine Turkcell Akademi üzerinden erişerek, bilgi düzeyine göre İngilizce öğrenebilecek, dilini geliştirebilecek ve seviye sınavlarına girebilecek. 

Turkcell Akademi Direktörü Banu İşçi Sezen, konuyla ilgili açıklmasında, “Turkcell Akademi’yi bundan 2 ay önce ‘dünyanın bilgisini milyonlara 7 gün 24 saat sunma’ hedefiyle dijitalleştirdik. Sadece kendi bilgi birikimimizi değil, dünyanın önde gelen eğitim kuruluşlarıyla birlikte çalışarak bu alandaki en üst düzey içeriği Türkiye’deki profesyonellerin ve gençlerin ihtiyaçlarına uygun ve tamamen Türkçe olarak geliştirdik. Lansman sırasında kendimizi sürekli yenileme ve geliştirme isteğimizi dile getirmiştik. 

Profesyoneller, çalışanlarına kişisel gelişim imkânı sunmak isteyen şirketler, gençler, öğrenciler… Tam anlamıyla herkes bu platformda kendini geliştirmek istediği alanda içerikler bulabiliyor. Müşterilerimizi dinlediğimizde hep İngilizce öğrenme isteğinin ve bu konuda kaliteli içerik arayışının yoğun olduğunu gördük. Türkiye’de yılda ortalama 100 milyon TL İngilizce eğitimlerine harcanırken, biz Turkcell olarak müşterilerimize bu imkanı ücretsiz olarak sunuyoruz. Talebi karşılamak üzere dünyanın bu konuda en önemli platformu Papagei ile bir işbirliği geliştirdik. Artık tüm Turkcell’lilere İngilizce’yi güvenilir bir kaynaktan ve çok etkili bir öğrenme metoduyla sunuyoruz. İçeriğimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. 

Papagei Genel Müdürü Jan Oßenbrink ise Turkcell ile yaptıkları işbirliğini şu şekilde yorumladı: “Turkcell, Turkcell Akademi ile dijital eğitim alanında çığır açarak çok önemli bir adım atıyor ve her zaman her yerden ulaşılabilir eğitimler sunuyor. Biz de Papagei olarak, eğitim dünyasını değiştirebilmekten ve deneyimlerimizi Turkcell ile birlikte Türkiye’ye taşıyabilmekten dolayı gurur duyuyoruz.”akşam
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, sosyal sorumluluk anlayışı ve topluma katkı faaliyetleri çerçevesinde uygulamalı teknik eğitimin kalitesinin artmasına katkı konusunda verdiği desteği hız kesmeden sürdürüyor. 

Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yeni teknolojiyi takip ederek gerçekleştirebilmeleri amacıyla üç yıllık dönemde (2014-2015-2016) toplam 31 ilde yerleşik meslek yüksek okulları, meslek liseleri ve üniversitelerin mühendislik bölümlerine bağışlanmak üzere belirlenen 62 otomobil, 109 motor ve 124 şanzıman Toyota Türkiye tarafından ilgili okullara teslim edilmeye başlandı. 

Eğitim amaçlı araç ve ekipman bağışı için Toyota Türkiye Sakarya üretim tesisleri konferans salonunda düzenlenen törene ilk etapta 2014 yılı için belirlenen ve Türkiye’nin 18 ilinden gelen 22 okulun temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğretmenler ile Toyota Türkiye fabrikasının üst yönetimi katıldı. Törende teknik eğitime destek amacıyla verilen araç ve ekipmanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Orhan Özer, Baş Koordinatör ve Genel Müdür Danışmanı Hiroshi Kato, Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yasuhiko Ishibashi ve Finans ve İdari İşler Direktörü Tamer Beksan katılımları ile ilgili okulların yöneticilerine teslim edildi.

Törenin ardından okullardan gelen idareciler Toyota Türkiye fabrikasını gezdiler. Törende konuşma yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Orhan Özer, Türkiye’de kalifiye işgücüne olan ihtiyacın sürekli artmakta olduğunu belirterek sadece otomotiv sektöründe değil, tüm sektörlerde büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

“Ülkemiz eğitimine katkıda bulunarak teknik eğitimin en iyi şartlarda gerçekleşmesi ve meslek liselerinde, meslek yüksek okullarında ve üniversitelerin mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin tam donanımlı olarak yetişmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. 

 Törende; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı da bir konuşma yaptı. Sandıkçı konuşmasında, teknik eğitimde teoriğin yanı sıra uygulama yapmanın da çok büyük önem taşıdığını belirtti. “Pratik eğitim için Toyota tarafından sağlanan ekipmanlar, eğitim kalitesini arttıracaktır. Her zaman yanımızda olduğunu gösteren Toyota’ya bu girişiminden dolayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

 Ekipman Desteği 31 İli Kapsıyor Sakarya başta olmak üzere toplam 31 ildeki üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek liselerine yapılacak ekipman bağışları ile birlikte şirketin bugüne kadar yaptığı teknik eğitime katkı, yüzün üzerinde araç, bine yakın motor ve şanzımandan oluşuyor. 

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., pratik eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlayacak ekipman bağışlarını üç yıl boyunca sürdürecek. Toyota Türkiye, 2005 yılından bu yana topluma katkı faaliyeti olarak teknik proje yarışması, trafik güvenliği resim yarışması, çocuklar için çevre turu ve trafik okulu gibi diğer sosyal sorumluluk faaliyetlerini de her yıl geliştirerek gerçekleştirmeye devam ediyor.
ÖSYM gelecek yıldan itibaren sınav sistemini sil baştan değiştirecek. Sınavlar artık elektronik yapılacak, adaylar randevulu sınava girecek, soru havuzu oluşturulacak, çoktan seçmeli değil, soru ve cevaplar yayınlanmayacak. 

Adaylar için emanetçi dolabı vermeyi hazırlayan ÖSYM, uzun süren sınavlarda yaşanan tuvalet yasağını da sınavları ikiye ayırarak çözmeyi planlıyor. Başta üniversite sınavı ve memurluk sınavları olmak üzere her yıl yaklaşık 10 milyon adayı sınava alarak değerlendiren ÖSYM gelecek yıldan itibaren yeni sınav sistemlerini uygulamaya başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ve ekibinin 2 yıldır üzerinde çalıştığı modelin ayrıntıları şöyle: 

ELEKTRONİK SINAV DİL’DE BAŞLAYACAK 
ÖSYM; elektronik sınav uygulamasını ilk olarak Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) uygulamaya başlayacak. 2014 yılından itibaren yabancı dil sınavlarında adayların konuşma-dinleme-yazma-okuma becerileri bilgisayar üzerinden ölçülecek. 

Yabancı Dil Sınavı için ÖSYM soru havuzu hazırlığına başladı. Randevulu sınavı 2015 yılından itibaren tüm sınavlar için uygulamayı planlayan ÖSYM, yıl içerisinde 4-5 kez sınav yapmayı planlıyor. Adayın en yüksek puanı dikkate alınacak. Aynı adayın istediği kadar sınava girme hakkı olabilecek. Yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli 30-40 tane ÖSYM sınav binası yapılacak. Böylelikle 2 ay gibi bir sürede 2 milyon kişiye sınav yapılabilecek. Sistem uygulamaya geçerse, adaylar sınavdan çıkar çıkmaz sonucu öğrenebilecek. 

AÇIK UÇLU SORULAR 
ÖSYM, adayların 5 seçenekli test usulü sınavdan da kurtaracak. Öğrencilerin analiz, düşünme gibi yeteneklerini kullanamadıkları sadece ezbere dayalı test sınavına ilişkin eleştiriler üzerine ÖSYM, üniversite sınavında açık uçlu sorular deneyecek. İngiltere’de Pearson Ölçme Merkezi’nin uyguladığı modeli Türkiye’ye uyarlayacak olan ÖSYM, 2014 yılı sınavında öğrencilere test sorularının yanı sıra açık uçlu sorular da soracak. 

Soruların yüzde 25’i açık uçlu olacak. Bu sistemde, adaya, ilgili konuda bir soru sorulup, bildiklerini yazması istenecek. Böylelikle adayların, üst düzey bilişsel yetenekleri de ölçülme şansı bulacak. Değerlendirme sırasında öncelikle adayların cevap kâğıtları taranıyor. Okuyucuların değerlendirmesi, elektronik olarak sisteme kaydediliyor. 

AYRI UZMAN SINAVI DEĞERLENDİRECEK 
Adayların cevap kağıtları isim belirtilmeden üç ayrı uzmana birbirlerinden habersiz olarak gönderilecek. Uzmanlar bu kağıtları cevaplayarak puan verecek. Puanların ortalaması alınacak. Açık soruları birbirlerinden habersiz inceleyen uzmanların değerlendirmesinde çok farklı puanlar olursa cevap kağıdı tekrar uzmanlara gönderilerek yeniden okumaları istenecek. Böylece ÖSYM aynı zamanda uzmanları da takip etmiş olacak. 

SORU HAVUZU KURULACAK 
ÖSYM’nin yıllardır tartışılan soru havuzu uygulaması da gelecek yıldan itibaren uygulamaya başlayacak. ÖSYM, her branşta üniversitelerden kanunun uzmanlarından sorular hazırlamasını isteyecek. Sorular, ilgili kontrollerden geçtikten sonra havuzda birikecek. 

ÖSYM sınav uzmanları sorular üzerinde değişiklikler yapacak. Kim ne soru hazırladığını ve ne zaman yayınlanacağını bilemeyecek. Böylelikle soruların sızdırılması gibi ihtimal de ortadan kalkmış olacak. Yüzbinlerce soru havuzda biriktikten sonra ÖSYM, elektronik ve randevulu sınav ile havuzdan rastgele seçtiği sorularla sınav yapabilecek. Sınavlarda soruların eşdeğerliğini de ÖSYM uzmanları belirleyecek. Bu sınav yöntemi İngiltere’nin (İLTS) ve ABD’nin (TOFEL) sınavlarında başarıyla uygulanıyor. 

SORULARA YAYIN YASAĞI 
 ÖSYM, yeni sınav sistemiyle birlikte sınav soru ve cevaplarını internet ya da başka bir yayın organında yayımlamayacak. TBMM’de görüşülmekte olan Memurlar Kanun Taslağı’nın içine alınan bir düzenleme ile ÖSYM sınavları Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına çıkarılacak. Böylelikle adaylar, ÖSYM’ye Bilgi Edinme Kanunu kapsamında soru ve cevapları isteme hakkı da olmayacak. 

EMANET DOLABI 
ÖSYM, sınav güvenliğine ilişkin alınan önlemler kapsamında zor duruma düşen adaylar için de bazı çalışmalar yürütüyor. Adayların çanta dahil hiçbir eşyasının alınmadığı sınavlar için Emanet Dolabı yapılması planlanıyor. Böylelikle adaylar, araba, ev anahtarı, cüzdan gibi malzemelerini emanet dolabına bırakabilecekler. 

 TUVALET ÖNLEMİ 
ÖSYM yönetim kurulunun son olarak üzerinde çalıştığı bir diğer çalışma ise 3.5 saat süren Yükseköğretime Giriş Sınavı’da (YGS) adayların yaşadığı tuvalet sorunu. ÖSYM yönetim kurulu sınav güvenliği kapsamında tuvalet yasağını kaldıramayacaklarını ancak Lisans Yerleştirme Sınavı’nda olduğu gibi YGS’de de sınavın Cumartesi-Pazar ikiye bölünerek daha kısa sürede tamamlanması planlanıyor. sabah
2013-2014 ÖĞRETİM YILI    ORTAOKULU 6/E SINIFI II. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI 

Okul müdür yardımcısı başkanlığında , 6/E sınıfı rehber öğretmeni ve tüm ders öğretmenlerinin katılımıyla yukarıda belirtilen tarih ve saatte toplanarak, 6/E sınıfında okumakta olan öğrencilerin kişilik,beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler,ekonomik ve başarı durumlarının derse giren tüm branş öğretmenleri tarafından tespit edilip, gerekli önlemlerin el birliği içerisinde alınması amacıyla aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. 

GÜNDEM MADDELERİ 
1. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi 
 2. 6/E şubesindeki öğrencilerin kişilik, beslenme sağlık ve sosyal ilişkileri konularında ki durumları bu konuda branş öğretmenlerinin görüş ve önerileri 
3. Öğrenci velileriyle işbirliğine gidilmesi 
4. Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yolları aranması 
5. Öğrenci devamsızlığı 
6. Öğrencilerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 96. Maddesi gereğince tek tek değerlendirilmesi 
7. Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi 
8. Dilek ve temenniler ile kapanış. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), seçimlere bir hafta kala yapılacak Yükseköğretim Geçiş Sınavı'nda (YGS), bazı öğretmenlerin topluca izin alarak kaos yaratacağı iddialarına ilişkin önlem aldı. 

Yaklaşık 2 milyon üniversite adayı seçimlere bir hafta kala, 23 Mart'ta üniversiteye girişte birinci aşama olan YGS'ye girecek. İddialara göre, sınav öncesi, bazı öğretmenler topluca izin alacak, sınav günü ise öğretmenlerden bir kısmının "tehdit ve şantajlarla" görevlerini ihmal etmeleri sağlanıp, sınavın güvenli ortamda gerçekleştirilmesine engel olunacak. 

Soruların sızdırıldığına ilişkin haberler de medyada yer alacak. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre MEB, kaos çıkarabileceğine ilişkin iddialarının ortaya atılması üzerine harekete geçti. MEB, iddialar üzerine, ÖSYM ile işbirliği halinde olası sorunları çözecek tedbirleri hayata geçirecek. 

Güvenlik önlemlerinin artırılmasından, yedek görevli sayısının çoğaltılmasına kadar bir dizi önlem ise şimdiden alındı. Bakanlık yetkilileri, sınav sonrasında da hukuka aykırı biçimde sınav görevlerini yerine getirmeyen veya ihmal edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.Sabah
Kanuna göre, kanun çerçevesinde yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınav şeklinde olacak. 

Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle ÖSYM tarafından yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı sınav yerine kullanabilecek. İlgili kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı adına yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacak. Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılacak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak. 

Kanuna göre, dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışan ve emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almayan eğitim personeli, gerekli şartları taşımaları halinde öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilecek. Atamalarda, KPS şartı aranmayacak, sözlü sınavda başarılı olmak yeterli sayılacak. Kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle, belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilecek eğitim personeli, sağlık özrü hariç 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Bakanlıkta istihdam edilenleri, ayrıldıkları özel eğitim kurumlarından kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek. 

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ 
Özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilecek. Bu kapsamda eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek. 

Eğitim ve öğretim desteği, bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler, ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilecek. 

DÖNÜŞÜM SÜRECİ 
Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin korunması şartıyla devir alanlar, bu madde hükümlerinden bakanlığın izniyle yararlandırılabilecek. Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun taşıması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek. 

Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içerisinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden istenecek. 

DERSHANELER 1 EYLÜL 2015'E KADAR DEVAM EDECEK 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezleri, eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015'e kadar devam edebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alacak. 

Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saati sayısının 30 saati geçemeyeceği hükmü ile özel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceği yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne verilen sınav faaliyetlerini yürütme görevi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bırakılacak. 

TALİM TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İNCELEME ORGANI OLACAK 
Kanun, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına yönelik düzenlemeler de yapıyor. Başkanlık, bakanlığın karar organı yerine inceleme organı olacak. Talim Terbiye Kurulu toplantısında, hizmet birimleri amirlerine oy kullanma hakkı getirildi. Kurulda görüşülen konularla ilgili bakan onayıyla görevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri, kurul toplantısına katılacak ve oy kullanabilecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı ile il müdürlerinin görevi, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek. 

YURT DIŞI TEŞKİLATINDAKİ ATAMALAR 
Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için atanılan tarih itibariyle en az bir yıldır bakanlıkta ya da üniversitelerde çalışmak; görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmi dilini veya Almanca, Fransızca ya da İngilizceden birini bilme şartı aranacak. Yurt dışı sürekli görev süresi 3 yıl olacak. Bu süre bir katına kadar uzatılabilecek. Bakanlık tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yanında Avrupa ülkelerinde vatandaşlıkhakkına ya da süresiz oturma ve çalışma iznine sahip, gerekli şartları taşıyanlar arasından bakanlıkça mahallinde sözleşmeli statüde öğretmen istihdam edilecek. 

 İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Eğitim Denetmeni, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet süresine veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek. 

Yurt içi veya dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan, ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programlar uygulanan okul ve kurumlar ile bakan onayıyla doğrudan bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri bakan tarafından yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında maarif müfettişi ve müfettiş yardımcıları istihdam edilecek. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların talepleri ve Dışişleri Bakanlığının teklifi doğrultusunda açılan, eğitim işbirliği ve ikili anlaşma olmaması nedeniyle kaynak aktarılamayanokulların ihtiyacı olan hizmet binası, eğitim araç ve gereçleri, donatım, bakım ve onarım, kefalet ücreti ve kira giderleri için genel bütçeden kaynak sağlanacak. 

GÖREVDEN ALINACAKLAR 
Kanunda, bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri de belirlendi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, düzenlemenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. 

 Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanacak. Grup Başkanı ve il müdürü kadrolarında bulunanlar grup başkanı ve il müdürü kadrolarına; diğerleri ile şahsa bağlı şube müdürü kadrolarında bulunanlar ise eğitim uzmanı kadrolarına getirilecek. Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atananlar, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilecek. Eğitim uzmanı kadrolarına atananlar, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilecek. 

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısıve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacak. Tasarının kanunlaşmasının ardından, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşimi, bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı. 

25 YIL SÜRELİ İRTİFAK HAKKI 
Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. İrtifak hakkı, ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5'i tutarındaki bedel üzerinden olacak. Birden fazla istekli olması halinde, bu bedelin dışında istekliler arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden arttırma ihalesi yapılacak. İhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilebilecek. 

Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması halinde, dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak hakkı talepleri öncelikle değerlendirilecek. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun biraraya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek. 

Mülkiyeti Hazine'ye ait ve bakanlığa tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle 10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek. Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, bakanlıkça belirlenen eğitim-öğretim dönemi sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alınmaksızın feshedilecek. 

Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından hak ve tazminat talebinde bulunulamayacak. Mili Savunma Bakanlığına tahsisli olarak akaryakıt ikmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığınca kullanılan taşınmazlar ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar için Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü aranacak. 

 KANUNDAN DERSHANE TANIMI ÇIKARILIYOR 
Kanunla, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı çıkarıldı; bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da imkan dışına çıkarılıyor. "Okul" tanımı, kanunda, "Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları" şeklinde yeniden yapılıyor. 

"Çeşitli kurslar" tanımı değiştirilerek, bu kursların ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla; kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanıyor. 

Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu düzenleme kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak. Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetimine tabi olacak. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu düzenlemede öngörülen kurallara uymakla yükümlü olacak. 

Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim personeli olarak çalışan ve sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle en az altı yıl olanlar, KPSS'ye girme şartı aranmaksızın bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak kaydıyla memur kadrolarına atanabilecekler.Haber7
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI .....ORTAOKULU II. DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI TARİHİ : 11.02.2014
TOPLANTI SAATİ : 12.15 
TOPLANTIYA KATILANLAR : 
TOPLANTI NO : 2 

GÜNDEM MADDELERİ: 
1) Açılış ve yoklama, 
2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2.,10. ve 43. sayılı maddelerinin okunması, 
3) 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması, 
4)1.dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi, 
5) Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi. 
6) 1.dönemde yapılan yazılı sözlü sınavlarının derse uygun ve yeterli olup-olmadığının tespiti ve 2.dönemde uygulanacak sistem hakkında karar verme, 
7) Proje ödevlerin belirlenmesi toplama zamanın tespiti.Proje ödevlerinin değerlendirme hususları 
8) Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi, 9) Başarıyı artırmada alınacak önlemler, 
10) Sınıf rehber öğretmen-veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması 
11) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği 
12) Dilek, temenniler ve kapanış 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 
1) Zümre başkanı , II. Dönemin başarılı geçmesi dileyerek toplantıyı açtı. Gündem gereği yapılan yoklamada matematik öğretmeninin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi. 

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2, 10 ve 43 sayılı maddeleri tarafından okundu. Madde 2: Türk Milli eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini; 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 

2. Beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yırtıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 

 3.İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak süreniyle hayata hazırlamak. Ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarına sağlamak. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan mili birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini Çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğrenilmesine önem verilir....

Türkiye’deki 67 bin okul binasının yüzde 50’sinin 25 yıl önceki mimari tasarımlara göre yapıldığını ve bugünkü ihtiyaçlara cevap veremediğini tespit eden Milli Eğitim Bakanlığı, okullar için 299 sayfadan oluşan kapsamlı yeni bir mimari yapı kılavuzu hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar için kapsamlı yeni bir mimari yapı kalvuzu hazırladı Okulları baştan sona yenileyen mimariye göre, okul içindeki merdivenler gökkuşağı rengine boyanırken, okulların birinci katına personel için ibadethane yapılacak. İbadethanelerin yüksekliği 2.75 metre olacak. Yer döşemesinin ise ahşap ve üzerinin halı kaplamalı olması istendi. 

OTOPARK DA YAPILACAK 
-Kılavuzda okullar yapılırken dikkat edilmesi gereken mimari özellikler şöyle sıralandı: -Ders bitiş ve başlangıç saatleri nedeniyle yaşanan trafik de hesaplanarak, okulun yapılacağı yerdeki altyapı yeterlilikleri incelenecek. -Yerleşim birimlerine yakın olacak ama trafiği de sıkıştırmayacak. -Okullarda araçlar için otopark planlaması da yapılacak.

DEPREM RİSKİNE DİKKAT
 -Okul yapılmadan önce Türkiye’nin deprem bölgesi olduğu dikkate alınarak, arazinin jeopolitik açıdan riskleri incelenecek. Okulun yapılacağı arazi fay hattı, taşkın sahası, toprak kayması, yüksek yangın riski veya yeraltı kaynakları açısından incelenecek. -Okullarda öğrenci başına 25-30 metrekare yer ayrılacak. -Arsanın yüzde 65’i yeşil alan olacak. Bahçelerde amfitiyatro ve gezinti yolları yapılacak. -Etkin bir eğitim-öğretim için aydınlatma, havalandırma, ses, ısı gibi her türlü konfor planlanacak. -Merdivenler gökkuşağı rengine boyanacak. 

Yüzme havuzu ve basketbol sahası da var Yeni mimar kılavuzuyla birlikte okullardaki gri renk de tarihe karışıyor. Okullarda laboratuvar, koridor, kütüphane ve derslik gibi birçok alan rengârenk olacak. Dersliklerdeki sıralarda yeşil renk tercih edilecek. Özellikle ilkokullarda okul duvarları, zürafa, balon ve ağaç gibi duvar resimleriyle süsleniyor. Ortaokul ve liselerde ise sınıfın arkasında devasa afişlerin yer aldığı dekoratif duvar tasarımları görülüyor.

 FATİH PROJESİ 
Laboratuvarlarda bilgisayarlar ve FATİH Projesi’ne entegre bir sistem kuruluyor. Klasik laboratuvarlar yerine tüm öğrencilerin öğretmeni rahatlıkla görebileceği oval ve renkli mekânlar göze çarpıyor. OLİMPİK HAVUZ Yeni mimariye göre basketbol sahaları ile olimpik yüzme havuzları da yapılarak, uluslararası standartlar getiriliyor. 

Havuz bölümünde soyunma-giyinme odaları, duşlar ile eşya koymak için dolaplar da unutulmamış. ‘Akıllı bina olacaklar’ Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Müsteşar Yusuf Tekin başkanlığında toplanan 7 mimar, 1 makine ve 1 elektrik mühendisi ile 2 eğitimci tarafından hazırlanan kılavuzda, yeni okul binalarının tasarımı en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. 

Kılavuza bir açış konuşması yazan Bakan Avcı, Türkiye’deki eğitim tesislerinin yaklaşık yüzde 50’sinin 25 yaşın üstünde olduğunu söyledi. Okulların eğitim-öğretimdeki yeni ihtiyaçlara ve değişimlere cevap verecek hale getirilmesine gereksinim duyulduğunu belirten Bakan Avcı, yeni binaların herkes için erişilebilir akıllı binalar olmasını hedeflediklerini vurguladı.HABERTURK