2022 LGS’de Matematik Yine Belirleyici Oldu, Fen Bilimleri Zorladı

Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB’in sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavı 2022 LGS, 5 Haziran 2022 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirildi. 
 

1,5 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü ve milyonlarca ailenin heyecanını yaşadığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi. 
 
1986 yılından bugüne, 100 binlerce öğrenciyi en başarılı lise ve üniversitelere yerleştiren okulların başında gelen GEN Koleji, Ortaokul Eğitim Koordinatörü ve Bölüm Başkanları ile 2022 LGS sorularının detaylı analizini gerçekleştirdi. 


 
Pandemi sonrasında hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönlerden eğitmenlerin düşündüğünden daha geride okula dönerek LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca daha fazla gayret sergilediğini belirten GEN Koleji Ortaokul Bölüm Koordinatörleri sınav hakkında yaptığı genel değerlendirmede; 
 
“LGS 2022‘de MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasiküllerindeki sorularla uyumlu sorular sorulduğunu gözlemledik. Önceki senelerde anlam bilgisi soruları ağırlıklı olan Türkçe Bölümünde bu yıl dil bilgisi soruları da dikkat çekti.
 
Matematik sorularının uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrencilerin matematikte zorlandığını, Fen Bilimlerinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu söyleyebiliriz. 
 
Matematik bölümü LGS 2022 ‘de yine belirleyici bölüm oldu, Fen Bilimleri ise zorladı” açıklamasında bulundu.  
 
Türkçe sorularında beceri temelli sorular fazlaydı 
Sınav sorularının yarısının paragraf konusunda sorulduğu görülmektedir. Parçada anlam konusunu kendi içinde alt başlıklarına böldüğümüzde; 
 
Paragrafta soru-cevap, paragrafın yapısı; grafik, tablo, görsel yorumlama ve mantık muhakeme, paragrafta boşluk doldurma, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları hakkında sorular saptandı. 
 
Ayrıca, bu soruların büyük bir bölümünün de beceri temelli sorulardan oluştuğu görüldü. Sözcük ve sözcük gruplarında anlam ile ilgili iki soru soruldu. 
 
Metin türlerinden yine bir sorunun geldiği gelmediği sınavda, cümlede anlam ile ilgili yine iki soru sorulmuş bunlardan biri cümle birleştirme diğeri ise cümlede anlam ilişkileri ile ilgili olduğu görüldü.
 
Dil bilgisi olarak nitelendireceğimiz bölümde ise yazım kurallarından bir, noktalama işaretlerinden bir, fiilde çatı konusundan bir, cümlenin ögeleri konusundan bir, anlatım bozukluğu konusundan bir soru sorulduğu gözlemlendi. 
 
Geçen yıl ile kıyaslandığında bu sene beceri temelli soruların daha fazla olduğu ve dil bilgisi sorularının da sorulduğu saptandı. 
 
 Matematik bu yıl yine sınavın belirleyicisi oldu 
Yıllık planda yer alan her ünitenin yer aldığı Matematik soruları MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluşmaktaydı. 
 
Sorular daha çok kazanıma dayalı, dikkat isteyen orta zorlukta sorulardı. Sınavdaki soruların tamamı önceki yıllarda olduğu gibi görsellerle zenginleştirilmişti. Geçen yıllara kıyasla hafifletilmiş soruların bulunduğu gözlemlendi. 
 
Seçici diyebileceğimiz birkaç soru bulundu. Düzenli tekrar yapan, konuları pekiştirerek düzenli soru çözümü yapan, kazanımlara hakim olan öğrencilerin kolayca üstesinden gelebileceği bir sınavdı.
 
Fen Bilimleri soruları daha eleyiciydi 
Sorular MEB müfredatına uygundu, ancak 2021 LGS ve MEB örnek soruları ile kıyaslandığında mantık, muhakeme ve deneysel soru sayısı artırılmış olduğu görülüyor. Uzun paragraf içeren ve şekil-grafik sorularının arttırıldığı, mantık muhakeme seviyesi yüksek sorular soruldu. 
 
Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren; tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer aldı. Kazanım olarak tüm ünitelerden soruların yer aldığı Fen Bilimleri, bu yıl sınavda geçen senelere göre daha eleyici bir rol üstlendi. 
 
Sosyal Bilgisi Bölümü 
2022 LGS İnkılap Tarihi sorularının kazanım merkezli olarak hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Sorular MEB’in yayınlamış olduğu kazanım soruları ile benzerlik göstermekti.
 
 İlk üniteler ağırlıklı olmak üzere hazırlanan sorularda, en çok soru gelmesinin beklendiği II. Dünya Savaşı ünitesinden soru gelmedi. 
 
Yorumlama ve paragraftan anlam çıkarma sorularının da yer aldığı İnkılap Tarihi alanı, genel itibariyle kolay sorulardan hazırlanmıştı. Soru dağılımında, kolay ve orta derecede soruların yer aldığı gözlemlendi.  
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
 2022 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelendiğinde soruların MEB müfredatına uygun olduğu gözlemlendi. Sorular bilgiden çok “beceri temelli” dediğimiz “yeni nesil” sorular şeklinde hazırlanmıştı. 
 
Soruları doğru şekilde okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorulardır. Soruların ana vurgusu “dinin birey ve toplum hayatındaki rolü, dinin toplumdaki ahlaki oluşuma katkısı, yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi” şeklinde olmuştur. 
 
Geçtiğimiz yıllara göre beceri temelli soru sayısına daha fazla yer verilmesi nedeniyle öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama gibi farklı alanlardaki becerilerini ön plana çıkartacak nitelikte olduğu söylenebilir.  
 
İngilizce sorularını okuduğunu anlayan çözdü 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı LGS İngilizce sorularını değerlendirdiğimizde; sorular MEB 8. Sınıf müfredatı ve kazanımlarına uygundur ve sorular ilk 8 üniteden sorulmuştur. 
 
Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Friendship’ ‘Teenlife’ ve ‘On The Phone’ ünitesinden 2’şer soru, kalan ünitelerden 1’er adet soru sorulmuştur. 9. Ünite olan ‘Science’ ve 10. Ünite ‘Natural Force’ ünitesinden hiç soru sorulmadı. 'The Internet' ünitesi, 'Teen Life' ve 'Adventures' ünitesi ile harmanlanarak 2 adet soru sorulmuştur. 
 
Sorular dilbilgisi yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma ve aynı zamanda kelime bilgisini de ölçen sorulardı. Sınavda 3 adet olumsuz köklü soru vardır. Diğer sorular olumlu soru köklerinden oluşmaktadır. Sınavda 1 adet görsel ve 1 adet tablo sorusu sorulmuştur. 
 
Sınavda soru kökünde ’Own’ kelimesini dikkatli okumayan öğrencilerin kaçırabileceği iki adet çeldirici soru vardır. Ayrıca dikkat çeken diğer bir nokta ise, uzun paragraf sorusu sorulmamış olmasıdır. 
 
Sınavda müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorulardan oluşmuştur. Soruları dikkatli okuyan, doğru çıkarım yapan, hedef kelimelere çalışan, yönerge ve seçenekleri doğru okuyan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorular olduğu görüldü. 
 
GEN Eğitim Kurumları Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün genel değerlendirmesi; geçtiğimiz yıllarda uygulanan LGS sınavları ile kıyaslandığında LGS 2022’nin benzer zorlukta bir sınav olduğu yönündedir.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.