MATEMATİK SENE SONU ZÜMRE DEĞERLENDİRME RAPORU
-7. sınıf düzeyinde hazırlanan kitaplarda da bazı konuların parçalanarak hazırlanması konu bütünlüğünü bozduğundan dolayı öğrencilerin zorlanacakları düşünülmüştür..

Yer değiştirmesi gereken konular bulunmaktadır. .Matematik öğretmenleri, yapılacak değişikliklerle öğrencilere daha faydalı olabileceklerdir. 
 

2020 MATEMATİK UZAKTAN EĞİTİM DEĞERLENDİRME Raporunu Buradan İndirebilirsiniz

 

 
 -Öğretim yılında öğrencilere uygulanacak sınavlar ,proje ve performans ödevler belirlenmiştir.Buna göre öğrencilere 2 si klasik, 1 i test olmak üzere 3 yazılı sınav yapılacaktır. İsteyen öğrencilere her iki dönem ayrı ayrı performans ödevi verilerek ders içi performans notu olarak değerlendirilecek isteyen öğrencilere proje ödevleri verilecektir.

Ödevlerin değerlendirme ölçekleri öğrencilere bildirilecektir. -Öğrencilerin okul araç ve gereçlerini tam olarak getirmeleri sağlanacaktır .Bunun yanında okuldaki araç gereçleri aktif olarak kullanmaları ders işleyişine kolaylık sağlayacaktır 

 -Öğrencilere derse nasıl çalışmaları gerektiği konusunda sık sık hatırlatmalar yapılacak, gerekirse velileriyle iletişime geçilecektir.Öğrencilerin öncelikle dersi sevmeleri hedeflenecek, korkulan ders olmaktan uzaklaşması ve başarılarının artması için öğrencilerle sağlanacak iletişime önem verilecektir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.