2022-LGS Sınavında Dikkat Ölçen ve Yoruma Dayalı Sorular Ağırlıktaydı

2022-LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 5 Haziran’da yapıldı. Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sınavda beklenilene paralel sorularla karşılaşıldığı belirterek okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisi yüksek öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını ifade etti. 
 

Her yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. 
 
2022-LGS’yi değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin, Bakanlık tarafından yayınlanan kazanım dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi. 
 


Dr. Aslan, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma becerisi yüksek öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağının altını çizdi.  
 
Tercih Döneminde Rehber Öğretmenlerden Mutlaka Destek Alınmalı 
 
2022-LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak, tercih süreci de birkaç gün sonra başlayacak. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. 
 
Bu yıl kaç tercih yapılabileceği 2022-LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzuyayımlandığında belli olacak.Dr. Özge Aslan, 30 Haziran’da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih döneminin dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Tercih sürecinin doğru yönetilmeli. 
 
Puandan ziyade öğrencinin Genel Yüzdelik Sırası’nın dikkate alınması önemli. Yüzdelik dilim ve sıralamanın doğru yorumlanması için ailelerin süreci, okullarındaki rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmelerini öneriyorum.”  
 
Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı “Dikkat ve odaklanma gerektiren bir sınav” 
 
Bu yılki LGS Türkçe sınavı konu kapsamı bakımından MEB müfredatının tamamını içeriyordu. Türkçe testi hem metinler hem de seçenekler açısından daha uzun sorulardan oluşuyordu. Sorularda yorumlama becerisi ön plandaydı. 
 
Paragraflarda içerik analizi yapmayı gerektiren soruların çözümünde dikkatin ve odaklanarak okumanın önemi ön plana çıktı ve bu sorular, sınavın ayırt edici soruları oldu. 
 
Özellikle tablo okuma sorusunda matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçti. Görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları fazla olduğundan zaman yönetimi ön plana çıktı.
 
Dil bilgisi soruları; kazanımları kavramış, konuya hâkim olan öğrencilerin yapabileceği nitelikteydi.Genel olarak LGS Türkçe soruları, önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koydu. 
 
Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı – Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER TÜRKÇE SORULARI TERLETTİ! ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ, DİKKAT GEREKTİREN SORULAR! 
 
 2022 LGS Türkçe sınavı geçen yıldan farklı olarak bu yıl dil bilgisi kazanımlarını da içeriyor. 
 
Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık ve Muhakeme, Grafik Okuma, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozukluğu ve Edebî Türler” başlıklarından soru sorulmuştur. Sorular, yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. 
 
Sınavdaki soruların metinlerinin 2018’den geçtiğimiz yıla kadar düzenli bir şekilde kısalırken bu yıl hem metinlerin uzadığını hem de soruların güçlük derecesinin arttığı söyleyebiliriz. 
 
Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle A kitapçığı 13, 11, 15, 17. sorular Türkçe sınavı için ayırt edici niteliktedir. 
 
 Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektirmektedir. Özellikle Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmekten ziyade matematiksel işlem gerektiren sorular olduğunu görmekteyiz. 
 
Türkçe sınavının; okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınav gelmiş geçmiş en zor Türkçe LGS sorularıydı diyebiliriz. 
 
Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı “Mudanya Ateşkes Antlaşması sorusunda kavram bilgisi belirleyici oldu” 
 
 2022 LGS soruları geçen senede olduğu gibi 7. ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” hariç bütün üniteleri kapsayan bir sınav oldu. 
 
Sınav, soruların ölçtüğü kazanımlar açısından dengeli bir dağılım gösterdi. Sınavda 3 tane olumsuz, 1 tane öncüllü soru yer aldı. 2021 LGS’de yer alan kronoloji ve harita yorumlama tarzı sorular,bu sınavda yer almadı. 
 
Bilgi ve anlama (kavrama) düzeyindeki sorular çoğunluktaydı. Sınavda, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmaları beklendi. 
 
Örneğin “muhalefet”, “mütekabiliyet”, “güçler birliği” gibi kavramların anlamlarını bilen öğrencilerin bu sorularda istenen bilgiye daha rahat ulaşmaları beklenir. “Türk dış politikasının temel ilkeleri” ile ilgili soru ise hem kavram hem de tarih bilgisi içeriyordu. Sınavın en belirleyici sorusu, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili soru oldu.
 
 Bu soruda Osmanlı Devleti’nin resmen ve hukuken sona erdiğini ayırt edebilen öğrenciler soruyu doğru yanıtlamış olmalı… Bunun dışındaki sorular açık ve netti, tartışmaya açık bir soru yoktu.  
 
Yasemin Arayan - Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı “Dikkati Ölçen Ve Yoruma Dayalı Soruların Bulunduğu Bir Sınavdı” 
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda sorular açık, anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmişti. Sınavda direkt bilgi soruları sorulmayıp daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular soruldu. 
 
Sınavın kapsamında ağırlıklı olarak “Kader ve Kaza İnancı” ile “Din ve Hayat” üniteleri yer almakla birlikte LGS’de ilk defa bu sınavda beklediğimiz şekilde bir sure sorusu geldi. 
 
Surenin anlamını yorumlayan öğrencilerin bu soruyu kolaylıkla yapabileceği düşünüyoruz. Geçen senelerde peygamberlerle ilgili soru gelirken, bu sene yapılan sınavda bu konuyla ilgili soru gelmedi. 
 
“Din ve Hayat” ünitesi ile ilgili bir soruda öğrencilerin paragrafta verilen bilgilerden yola çıkarak asıl vurgulanmak istenen düşünceye ulaşmaları beklendi. Bu anlamda öğrencilerin seçeneklerde verilen bilgileri dikkatli analiz ederek asıl düşünceye ulaşmaları gerekiyordu.  
 
TalarDonikoğlu - Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı “Sorularda yorumlama becerisinin ön plana çıktı”
 LGS 2022 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzerlik gösteriyordu. Soruların ünitelere göre dağılımı dengeliydi. 
 
Sınavda, kelime bilgisi ve yapı bilgisi direkt olarak ölçülmedi. Ancak günlük diyalog ve durum belirten paragraflarla dil kullanım becerilerine yönelik sorular bulunmaktaydı. Soru içerikleri öğrencilerin ilgisini çekecek güncel konulardan oluşmaktaydı. 
 
Öğrencilerin iletişim becerisini ölçen ve en temel okuduğunu anlama becerisiyle rahatlıkla çözebilecekleri sorulara da yer verildi.İngilizce testinde, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisiyle düşünme becerilerini de kullanarak çıkarımda bulunmalarını ve mantık yürütmelerini gerektiren iki soru yer aldı. 
 
Öğrencilerin, tablo ile ilgili öncülle bağlantılı olarak verilen tüm bilgilere tekrar dönmelerini gerektiren bu iki soru geçtiğimiz yıllara göre farklılık gösteriyordu. Bu sorular öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etmelerini gerektiren, çözümü diğer sorulara göre zaman alacak ve düşündürecek sorulardı. 
 
Bu bağlamda İngilizce sorularında okuduğunu anlamanın tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda anladığını yorumlama becerisinin de ölçüldüğü bir sınav oldu.  
 
Özgür Aytekin -Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı “MEB örnek sorularıyla paralel bir sınavdı” 
Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl sınavdaki tüm sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldı. 
 
Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynadı. Sınavdaki sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla geçen yıllara göre daha fazla paralellik gösterdi. 
 
Sınavın geneline bakıldığında geçen senelere göre belirleyici soru sayısı azalsa da matematik sınavda eleyici ders olma özelliğini korudu. 
 
Bu sınavda geçen seneden farklı olarak 6. ünite kazanımlarını içeren soru soruldu, böylelikle sınav tüm üniteleri kapsayan bir sınav oldu. 
 
Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı – İbrahim ESER DÜZENLİ ÇALIŞAN MATEMATİK SORULARINI YAPTI
 
 Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 2022 LGS Matematik soruları çocukların soruları anlama, anlamlandırma ve yorumlamalarına sorun çıkarmayacak şekilde açık ve net ifadeler içeren soru köklerinden oluşmaktadır. Her soruda şekil veya grafik olması soruların yorumlamasını anlaşılmasını kuvvetlendirmiştir. 
 
Önceki yıllardaki LGS sorularına soru kalıpları olarak, aynı zamanda bu sene yayımlanan örnek sorulara da şeklen benzerlik göstermektedir. Geçtiğimiz yıla kıyasla zorluk derecesi yüksek soruların azaldığı bilgisi bizlere ulaştı. Sınavda son üniteye kadar kazanımlardan soru sorulduğu bilgisine ulaştık. 
 
Sınavda zamanlamayı doğru kullanan öğrencilerin ön plana çıkabileceği bir sınav olduğu ve matematik dersinin belirleyici olabileceği geri bildirimlerini aldık.  
 
Senem Ertün - Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı "DNA ve genetik kod, basınç, basit makineler ile canlılar ve enerji ilişkileri ünitelerine ait belirleyici sorular vardı"
 
 Bu yılki sınavda sorular MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve örnek sorularının mantığına paralellik gösteriyordu. Sınavın geneline baktığımızda geçen yıllara göre eleyici soruların ve seçeneklerin çeldiriciliğinin fazla olduğunu söylemek mümkün. Soru metinleri genel olarak geçen yıla göre daha uzundu.
 
 Örnek sorularda olduğu gibi okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara, ayrıca grafik yorumlama ve deney sorularına yer verildi. 
 
Deney soruları öğrencilerin çıkarım yapma gücünü ölçtü. Sınavda, “DNA ve Genetik Kod”, “Basınç”, “Basit Makineler” ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitelerine ait belirleyici sorular vardı. Geçmiş yıllara göre “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinden daha fazla soru soruldu.  
 
Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Neslihan SAÇAL 
 
2022 LGS Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup “Ölçme Değerlendirme Merkezi’nin her ay yayımlamış olduğu örnek sorulara hem tarz olarak hem de zorluk düzeyi olarak benzerlik göstermektedir. 
 
Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer almaktadır. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekiyor. Bu nedenle fen okur yazarlığı yüksek olan öğrenciler avantajlı hale geldiler

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.