2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı İmzasıyla yayınlanan genelgede 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi netleşti. Genelgeye göre okullar 14 Eylül 2015 tarihinde açılacak 

Birinci dönemi, 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecektir.Yan yıl tatili, 25 Ocak 2016 ile 05 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
ikinci dönemi, 08 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Haziran 2016 Cuma günü sona erecektir 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GENELGESİNE göre
 a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/05/2014 tarihli ve 84037561/10.06.02/2174807 sayılı yazısı (Genelge No:2014/11). 
1- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği. 2- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği. 

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlannda 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (a) Genelge ile belirlenmiştir. Bu eğitim ve öğretim yılma ait çalışma takviminin ilgi (b ve c) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür. Buna göre: a) 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında; 
(2) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullannm 5 inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programı 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

 (3) Birinci kanaat dönemi, 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecektir. (4) Yan yıl tatili, 25 Ocak 2016 ile 05 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. (5) ikinci kanaat dönemi, 08 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Haziran 2016 Cuma günü sona erecektir. 

b) Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukanda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kuramlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir. 

c) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacaktır. (mebpersonel)

Blogger tarafından desteklenmektedir.