Header Ads

SBS'deki 'başarı puanı' mağduriyetine e-okul çözümü

SBS’de özellikle Yılsonu Başarı Puanı (YBP) konusunda ortaya çıkan ve birçok öğrencinin mağduriyetine sebebiyet veren duruma Bakanlık “e-okul” ile el koyacak.

-Bakanlık, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi’nin devreye girmesi nedeniyle YBP’nin hesaplanmasında sübjektif davranan öğretmenleri tespit ederek, hak kayıplarının önleneceğini bildirdi.

- Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) özellikle Yılsonu Başarı Puanı (YBP) konusunda ortaya çıkan ve birçok öğrencinin mağduriyetine sebebiyet veren duruma MEB'lığı “e-okul” ile el koyacak. Bakanlık, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi’nin devreye girmesi nedeniyle YBP’nin hesaplanmasında sübjektif davranan öğretmenleri tespit ederek, hak kayıplarının önleneceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bu yıl ilk defa yapılan SBS’de yaşanan YBP mağduriyeti ile ilgili olarak “SBS Sonuçlarının Değerlendirilmesi” konulu 2008/77 sayılı genelge yayımladı.

Bakan Çelik, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi’nin devreye girdiğini belirterek, yeni sistem ile öğrencilerin maruz kaldığı ağır baskı ve endişenin en aza indirilmesi, okul dışı kurumlara yönelmelerinin önlenmesi, böylelikle de sosyal ve psikolojik gelişmelerinin daha sağlıklı olmasının hedeflendiğini söyledi.

6, 7 ve 8 inci sınıflarda yapılan, SBS’nin öğrencinin okul içi başarısı ile sosyal ve kişisel gelişiminin de etkili olduğu çok yönlü bu uygulama olduğunu savunan Çelik, bu yıl başlatılan uygulamadan da olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi.

E-okul sistemine de değinin Çelik, e-okul sistemini kullanmak suretiyle, 2008 yılı SBS sonuçlarını ve bir önceki yıla ait notları, öğrenci, sınıf, okul, ilçe ve il bazında ve her ders grubu için ayrı ayrı değerlendirerek bu verileri eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasında kullanılabileceğini bildirdi.

-“E-OKUL, SÜBJEKTİF DEĞERLENDİRMELERİ YAKALAYACAK”-

Bakan Çelik, SBS ile öğrencinin derslerde elde ettiği kazanımların düzeyinin ölçülmesinin amaçlandığını belirterek, bir yarışma sınavı niteliği taşıdığını söyledi.

Bu sebeple sınav sonuçlarının, öğrenciler ve okullar arasında karşılaştırma yapmak suretiyle bir kısmını yücelten bir kısmını da mahcup ederek yerinmelerine yol açacak biçimde kullanılmamasına özen gösterileceğini ifade eden Çelik, bu verilerin öğrencilerin ve okulların başarılarının artırılması ve gelişimlerinin sürdürülmesi yönünde değerlendirileceğini kaydetti.

Çelik, yeni sistemin yapısı gereği, bir öğrencinin YBP ile SBS’den almış olduğu puanın denk ya da yakın olmasının beklendiğini anlatı. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencinin YBP puanının manidar ölçüde düşük SBS puanının yüksek olması öğrencinin okula devam ve derslere ilgisi açısından olumsuzluk göstergesi olabilecek iken tersi bir durumda, yani YBP puanının SBS puanından ciddi ölçüde yüksek olması öğretmenlerimizin değerlendirmelerinde sübjektif yaklaşım içinde olduğuna işaret etmekte olabilecektir.

Bu sebeple Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilköğretim müfettişleri ile uygun görülen yönetici ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulacak çalışma grupları tarafından SBS puanları ile YBP puanları karşılaştırılacaktır. E-okul bu karşılaştırmayı doğrudan yapabilecek özelliktedir. Bu karşılaştırma ile, kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler hariç olmak üzere SBS ve YBP arasında bu yıl için 30 ve daha fazla, puan farkının söz konusu olduğu öğrenciler belirlenecektir. Sözü edilen görevliler bu durumdaki öğrencilerin geçmiş yıllardaki notlarını ve diğer derslerdeki başarıları dikkate alarak, YBP puanlarını objektif olamayacak şekilde artıran veya düşüren, dolayısıyla da öğrencinin geleceğine, diğer öğrencilerin hak kaybına ve öğretmenlik mesleğine de zarar veren öğretmenleri ve okulları tespit edeceklerdir. Bu okulların yöneticileri ile bu uygulamayı yapan öğretmenler uyarılarak, uygulamayı sürekli ve ciddi boyutlarda yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır.”memurlar.net

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.