Header Ads

Öğretmenlerde özür durumuna baglı yer değiştirme başvuruları başladı

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruda, ''Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'' kapsamında ''Sağlık Ve Olağanüstü Hallere Bağlı Belirlenen Ara Dönem Yer Değiştirme Takvimi'' çerçevesinde alınması gereken başvurular için elektronik başvuru formunun açılmayacağı bildirildi.

MEB'in 9 Eylül 2008 tarihli genelgesinde, ''2008-2009 eğitim ve öğretim yılı ders etkinliklerinin 8 Eylül 2008 tarihinde başlayacağı dikkate alınarak, 'Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde; hastalığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunanların sağlık durumu özrüne, özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak bulunduğu ilde görevini verimli bir biçimde yerine getirme imkanı kalmadığını savcılık veya güvenlik birimlerince düzenlenmiş belge ile belgelendirenler ile terör eylemleri nedeniyle eşi ve yakınları şehit olanların olağanüstü hallere bağlı yer değiştirme işlemleri, norm kadro fazlası olanların, yaz tatili döneminde özür durumundan dağıtım için il/ilçe emrine verilmiş olanların, soruşturmaya dayalı görev yeri değişikliği teklif edilenlerin yer değiştirmeleri hariç olmak üzere her türlü atama ve görevlendirme dahil yer değiştirme işlemleri, söz konusu tarihten itibaren yarıyıl tatiline kadar durdurulmuştur'' denildiği hatırlatıldı.

Buna göre, söz konusu genelge ile kapsam dışı bırakılan yer değiştirme hareketleri çerçevesinde yer değiştirmek isteyen kadrolu öğretmenler gerekli belgeleri bir dilekçeye ekleyerek kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracak.

İl içi yer değiştirme isteyenlerin talepleri valiliklerce değerlendirilecek. İller arası yer değiştirmek isteyenlerin başvurularının ise değerlendirilmek üzere bir üst yazıyla MEB'in Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına zamana bağlı olmaksızın gönderilmesi gerekecek.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.