NeurotechEU ile yükseköğretimde yeni bir dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı; Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında desteklenen; diller, sınırlar ve disiplinler üstü bilim köprüsü olmayı hedefleyen NeurotechEU Avrupa Üniversitesi, 16 Aralık 2020’de gerçekleştirilen açılış etkinliğiyle çalışmalarına başladı. 
 

Boğaziçi Üniversitesi, NeurotechEU Avrupa Üniversitesi’ne Sinir Bilimleri ve Teknolojileri teması altında çok boyutlu katkı verecek. 


 
Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi (European Universities Initiative) çatısı altında desteklenen NeurotechEU adlı Avrupa Üniversitesi çalışmalarına başladı. 
 
"The European University of Brain and Technology” kısaca ‘’NeurotechEU’’ adıyla kurulan konsorsiyuma Boğaziçi Üniversitesi, Sinir Bilimleri ve Teknolojileri teması altında fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin içinde bulunduğu tüm alanlarda faaliyet gösteren birim ve programlarıyla çok boyutlu katkı verecek. 
 
Konsorsiyumda Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere’den Oxford University, Hollanda’dan Radboud University Nijmegen, Almanya’dan University of Bonn, İsveç’ten Karolinska Institutet,Romanya’dan University of Cluj, İspanya’dan Miguel Hernandez University of Elche, ve Macaristan’dan University of Debrecen yer alıyor. 
 
Girişimin Boğaziçi Üniversitesi'nde liderliğini Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü üstlenirken; Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Yücesoy akademik lider; Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Necati Aras ise koordinatör olarak NeurotechEU’da görev alıyor.  
 
Üniversiteler arası kampüsler kurulacak 
Avrupa üniversitelerinin ve araştırma kurumlarının ABD ve Asya ile rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kurumsallaşmış işbirliğini esas alan Avrupa Üniversiteleri İnisiyatifi çerçevesinde hayata geçen NeurotechEU ile yüksek eğitiminin niteliğinin ve rekabetçiliğinin en ileri seviyeye çıkartılması hedefleniyor. 
 
Avrupa üniversitelerinin işbirliği sayesinde üniversiteler arası kampüslerin oluşması ve öğrencilerin farklı eğitim kurumlarından kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak sağlayan esnek ders programları oluşturması sağlanacak. 
 
İşbirliği çerçevesinde teknolojik inovasyon iş paketinin liderliğini yapacak olan Boğaziçi Üniversitesi, bu sayede üniversite-sanayii işbirliği kapsamında artı değer yaratmayı hedefliyor.  
 
Öğrencilere Avrupa’da eğitim fırsatı 
Başlangıçta üç yıllık bir Avrupa Birliği desteği kapsamında gerçekleştirilecek NeurotechEU çerçevesinde, sinir bilimleri ve teknolojileri alanında çok disiplinli araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi; uygulamalı araştırmalar için akademisyenlere ve araştırmacılara gerekli altyapıyı sağlanması hedefleniyor. 
 
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kapsamlı eğitim işbirlikleri ile ortak üniversitelerdeki akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin ilgili alanlarda yapılacak eğitimleri NeurotechEU üyesi üniversitelerin herhangi birinde takip edebilmesi mümkün olacak. 
 
Sinir Bilimleri ve Teknolojileri alanında Avrupa çapında kurulacak lisansüstü programlar akademisyenlerin ortak araştırmalar yürütebilmelerine zemin hazırlayacak. 
 
NeurotechEU kapsamında yapılacak çalışmalar yönetişim, kalite-güvencesi ve bilginin yayılımı gibi başlıkların yanı sıra eğitim ve araştırmada çok kültürlülüğü ve farklı kültürler arasında haraketliliği de desteklemeyi hedefliyor olacak.  
 
Avrupa’nın problemlerine çözüm arayan bir girişim 
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü ve "NeurotechEU" için Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik liderliğini yürüten Prof. Dr. Can Yücesoy NeurotechEU hakkında şu bilgileri verdi: 
 
“Avrupa Üniversitesi kimliği altında kurulacak konsorsiyumun Avrupa’da geniş bir coğrafyayı kapsaması, vizyonunu sürdürülebilirlik, mükemmeliyet ve Avrupa değerleri temelli uzun dönemli bir stratejiden alması, öğrenci odaklı, üniversite kampüsleri arası eğitim programları önermesi, öğrencilerinin her seviyede değişim hareketliliği deneyimleyebilmesi ve gelişme temelli bir yaklaşım benimseyerek öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer paydaşların Avrupa’nın yüzleştiği en büyük problemlere çözüm bulmasını sağlaması amaçlanıyor. 
 
Avrupa Birliği’nin diller, sınırlar ve disiplinler üstü köprüler kuran ve Avrupa’da bulunan toplumsal zorluklar ile uzmanlık ihtiyaçlarını ele alıp çözümler getiren bireylerin yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak başlattığı bir girişim bu’’. 
 
 Mekânsız ve sınırsız araştırma imkânları 
NeurotechEU Campus+ adı verilen dijital platformda öğrencilere ve araştırmacılara mekân sınırından etkilenmeyen çalışma imkânı tanırken; lisansüstü ve doktora öğrencileri için tasarlanan NeurotechEU Graduate School, sinir bilimleri ve teknolojilerinde girişimciliği ve inovasyonu odağına alacak. 
 
Proje kapsamında oluşturulacak NeurotechEU Life-Long Learning Center (Yaşamboyu Eğitim Merkezi) ise mezunlarına ek olarak toplumun çeşitli kesimlerine yaşam boyu eğitim programlarıyla ulaşmayı amaçlıyor. 
 
 NeurotechEU ‘’Değişimi katalizörü’’ olma hedefiyle sanal açılışla çalışmalarına başladı 
 NeurotechEU açılış etkinliği Konsorsiyumun Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Çelikel’in moderatörlüğü ve sunumuyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Sanal açılış töreninde inisiyatifin kurucu ortaklarından Radboud Üniversitesi’nin Rektörü Han van Krieken, Neurotech’i Avrupa yükseköğretiminde yakın gelecek için çok önemli bir inisiyatif olarak nitelendirdi. 
 
Van Krieken, ‘’Öğrenciler ve akademisyenler şu anda sadece ekranları aracılığıyla fikir ve bilgi alışverişinde bulunmayacak, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın farklı üniversitelerinde bulunarak birlikte çalışma şansı bulacaklar; kültürel bir bilgi alışverişi ortamında yer alacaklar’’ dedi. 
 
Avrupa Komisyonu Yükseköğrenim Birimi Başkanı Vanessa Debias-Sainton ise Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi’nin herhangi bir AB projesi olmadığını belirterek ‘’Bu uzun soluklu bir süreç. Bu inisiyatifte yer alan her bir yükseköğretim kurumun özellikle yaşadığımız Covid-19 pandemisinde çok daha fazla işbirliği içinde olmasını çok önemli buluyoruz. 
 
Eğitim günümüzde artık çok daha esnek ve kapsayıcı bir yapıda kurgulanmakta; bu inisiyatif sayesinde tüm disiplinlerden öğrencilerin farklı yöndeki yeteneklerinin geliştirebileceği bir ortam yaratılmasını son derece önemli buluyoruz. 
 
AB siyaseti açısından da yükseköğretimin değişimi konusu eğitim gündemimizin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. NeurotechEU ise bu değişimin katalizörü konumunda’’ ifadelerini kullandı.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.