Lgs de Okulların kontenjanı dolduğunda okul başarı puanı esas alınacak.

Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi. 
Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplandı ve yayımlandı. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacak. 

Tercihlerin alınmasında, hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak. 


LGS TERCİHLERİN YÜZDELİK DİLİMLER DİKKATE ALINARAK YAPILMASI ÖNERİLDİ 

Öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerildi. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacak. 

Öte yandan, daha önce sınavla öğrenci alacak okullara ilişkin yayımlanan kılavuzda Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacağı duyurulmuştu. 

 Sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanı 126 bin 510 olarak belirlenmişti. 

PUAN HESAPLANIRKEN OKUL NOTLARININ ETKİSİ OLMAYACAK 

LGS puanları hesaplanırken okul notlarının bir etkisi olmayacak. LGS puanı sadece öğrencilerin sınavdaki performanslarına göre hesaplanacak. LGS'den tek puan türü çıkacak. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. 

Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. 

Hatalı soru y da sorular çıkarsa bunlar değerlendirme dışı kalacak. Geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak, puanlama yapılacak. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Bu puanda en küçüğü 100, en büyüğü 500 puan dağılımına dönüştürülür. 

ÖZEL LİSELER 500 ÜZERİNDEN PUANLARINI HESAPLAYACAK 

MEB'in LGS puanlarını açıklamasının ardından özel liseler kendi taban puanlarını açıklayacak. LGS puanları 500 tam puan üzerinden ilan edileceği için özel liselerin de puanları 500 puan üzerinden açıklanacak. 

Sonuçlar açıklandıktan sonra özel liseler de kendi puanlarını açıklayacak. Önce özel okullarda kayıtlar yapılacak. Yaklaşık 2 haftalık bir süreç olacak.kaynak:ntv

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.