Boğaziçi Üniversitesi, mülteciler için TÜBİTAK ve Türk Telekom ile el ele verdi

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’de yaşayan 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci için daha iyi yaşam koşulları oluşturmak amacıyla TÜBİTAK ve Türk Telekom ile birlikte “Mülteciler için Veri” Yarışmasının bilimsel ve akademik liderliğini yapıyor. 

Yarışma ile araştırma gruplarına veri sağlayarak mültecilerin güvenlik, eğitim, sağlık, işsizlik ve sosyal entegrasyon alanlarında yaşadıkları sorunların daha iyi anlaşılması ve bu alanlardaki sorunlara çözüm getirecek uygulamalar geliştirilmesi hedefleniyor. 

Yarışmada seçilecek fikirlerin sahibi araştırmacılara bir yıl boyunca bir milyon müşteriden elde edilen ve anonim hale getirilmiş büyük veri setine erişim sağlanacak. 

Boğaziçi Üniversitesi, mültecilerin sorunlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve emniyet, sağlık, eğitim, işsizlik ve entegrasyon alanlarındaki sorunlara çözüm geliştirecek yeni fikirleri uygulamaya geçirmek amacıyla Türk Telekom ve TÜBİTAK ile birlikte “Mülteciler için Veri” yarışmasını düzenliyor. 
Bilimsel komite başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi’nin gerçekleştireceği projede, mülteciler için faydalı olabileceğine karar verilen fikirlerin sahibi araştırmacılara bir yıl boyunca bir milyon müşteriden toplanan ve hiçbir kişisel bilgi bulunmayacak şekilde anonim hale getirilmiş bir veri setine erişim imkânı sağlanacak.  

Araştırma ekiplerine toplam 50 bin TL ödül 
Mültecilerin yaşadığı sorunların çözümlerini kolaylaştıracak teknik ve algoritmik gelişmelerin sağlanmasına, yeni uygulama, hizmet ve çözümleri teşvik edip destekleyerek Türkiye ve diğer ülkelerdeki mültecilerin refahına katkıda bulunması hedeflenen yarışma kapsamında, bilim insanları Türk Telekom’un paylaştığı veriyi kullanarak güvenlik, eğitim, sağlık, işsizlik ve sosyal entegrasyon olmak üzere 5 temel alanda mültecilere fayda sağlayabilecek projeler kurgulayacak. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin koordinasyonunda gerçekleşen yarışma sonunda güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin her birinin birincisine 10 biner lira olmak üzere toplam 50 bin TL ödül verilecek. 

Dr. Albert Ali Salah: ‘Bu yarışmayla mültecilerin sorunlarına somut çözüm uygulamaları geliştirebileceğiz’ “Mülteciler için Veri” projesi kapsamındaki Büyük Veri Yarışması Bilimsel Komitesi’nin başında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah: “Türkiye milyonlarca mülteciye kucak açtı. Kimse bunun kolay bir iş olacağını düşünmüyordu.

Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak sorunları hafifletmeye çalışmak konusunda sektörümüze çok iş düşüyor. Bu da ancak büyük veri ile mümkün olabilir. 

Özellikle Türkiye’deki araştırma gruplarından büyük katılım beklediğimiz yarışmanın, veri analizi çalışan gruplarla sosyal konuları çalışan gruplar arasında güzel iş birlikleri başlatma potansiyeli de var. Yarışma için kurulan bilimsel komite bu konudaki en üst düzey kişilerden oluşuyor. Bunu sağlayan faktörlerden biri Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığı ve güvenilirliği oldu. 

Bugüne kadar dünyanın farklı bölgelerinde yapılan bu tip yarışmalar çok büyük sorunlara çeşitli çözümler geliştirdi. Biz de Mülteciler için Veri yarışmasıyla ülkemizdeki mültecilerin yaşadığı sorunlara somut çözüm uygulamaları geliştirebileceğiz’’ diye konuştu. 

Mülteciler arasında bilgisayar programlayabilen, analiz ve görselleştirme yapabilen ve bu veri üzerinde proje geliştirmek isteyenler olduğuna da dikkat çeken Salah, üniversitede mültecilere yönelik eğitim çalıştayları düzenleyerek bu süreci hızlandırmak istediklerini söyledi.  

Süreç nasıl işliyor? 
Yarışmaya başvurular http://d4r.turktelekom.com.tr/ adresinden kısa bir proje fikri ile yapılacak. Yarışmaya katılım, veri gizliliğini ve mahremiyeti korumak amacıyla mutlak bir anlaşmaya tâbi olacak. Katılımcılar, çalışmalarının tam mülkiyetine ve telif haklarına sahip, ticari kullanım yasak olacak.

MIT Media Lab’dan Suriyeli Profesör Iyad Rahwan başkanlığındaki proje değerlendirme komitesi, proje fikirlerini inceleyerek mülteciler için faydalı olabileceğine karar verdikleri fikirlerin sahibi araştırmacılarla bir yıl boyunca bir milyon müşteriden toplanan ve hiçbir kişisel bilgi bulunmayacak şekilde anonim hale getirilmiş bir veri setine erişim imkânı sağlayacak. 

Projeler tamamlandığında araştırmacılar analiz sonuçlarını içeren raporlarını değerlendirme komitesine sunacaklar. Komite tarafından her kategori için belirlenecek birinciler 10 bin TL ödül kazanacak. Değerlendirme sonrasında Boğaziçi Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından hazırlanacak proje raporları kamuoyuna açıklanacak. Proje bulguları teknik bir raporla ilgili bakanlıklar ve STK'larla da paylaşılacak.  

Projeye MIT’den de destek veriliyor 
Türkiye’de Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik bilimsel çözüm yolları geliştirmek için bugüne dek tasarlanmış en kapsamlı projelerden biri olarak dikkat çeken D4R: Mülteciler için Veri projesi, bir süre önce MIT MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) Çekirdek Fonu tarafından destek programına alınmıştı. 

MIT MISTI, Türkiye’nin araştırma altyapısına katkı sağlamak ve yeni projelerin oluşmasında öncü olmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle 2016 yılında oluşturulmuştu. Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanan iş birliğiyle Türkiye’den ilk kez bir üniversite MISTI programına dahil edilmiş olmuştu. 

Türk Telekom, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı; ulusal ve uluslararası kurumlar ile üç buçuk milyon mültecinin sorunlarına çözüm geliştirmek için düzenlenecek Büyük Veri Yarışması’nı da içeren proje kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere daha iyi yaşam koşulları sunulması için çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.