37 BİN ÖĞRETMEN KADROSU BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

MEB atama yapılacak 37 bin öğretmen kadrosu için branş dağılımını açıkladı. Atama başvuruları 4-10 Eylül arasında yapılacak. 

Atamalar ise 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. En fazla kadro ise 4 bin 189 ile sınıf öğretmenliğine verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, ilk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, millî sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin atamasının olacağı duyuruldu. 

 Adaylar durumlarına uygun atama türünü seçip http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu´nu doldurarak başvuru yapacak. En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 189 kadro ile ilk sırayı aldı.

Bunu İngilizce 3 bin 964, din kültürü ve ahlak bilgisi 3 bin 819, ilköğretim matematik 2 bin 574, okul öncesi öğretim 2 bin 90, Türkçe bin 974, özel eğitim bin 593, fen bilimleri-fen ve teknoloji bin 535, rehberlik bin 440, matematik ise bin 334 sayısı ile takip etti. Diğer alanların kadro dağılımı ise şöyle: 

Sosyal bilgiler ve coğrafya için yargı kararı bekleniyor Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter sayfasından öğretmen atama kadrolarının ilan edildiğini duyurdu. 

Sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenliği için ÖSYM’nin yargı sürecini beklediklerini açıklayanTekin, öğretmen adaylarına da “hayırlı olsun” dedi.  

Başvuru hakkı olanlar 
İlk atamalarda adayların öncelikle KPSS’de atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması gerekiyor. İlk atama için resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar, özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar, vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar, bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl devlet memuru olarak görev yapanlar, öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevlerinden ayrılanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar, öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir. 

 Ayrıca resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecek. Ancak, başvuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecek.  

Tercihler nasıl yapılacak? 
 -Aday öğretmenliğe / öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. 

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.
- İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliğinde bulunabilecek. 
- Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek. 
- Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak. 

- Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar 7 teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.  

Atama sonuçları internetten duyurulacak 
- Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. 

- Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecek. 

- Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacak. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. 

Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci ve 63’üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorunda. 

- Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek. 

- Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecek.  

Atama için gerekli belgeler neler? 
Ataması yapılanlar, istenilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacak. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak. 

Ataması yapılanların hazırlaması gereken belgeler ise şöyle: 
- Başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler, 
- İki adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, 
- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), - Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği, 
- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, 
- Millî sporcular, bu belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği, 
- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi, 
- Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi. 

Göreve başlamayanlar hakkında işlem yapılacak 
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen mail adresine, elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, iptal edilecek. 

Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacak.HÜRRİYET


Blogger tarafından desteklenmektedir.