2015-2016 EYLÜL SEMİNER KONULARI

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR 
1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. 

 2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması. 

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi. 4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi. 

 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar. 

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi. 

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.
İLKOKUL 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 

2.HAFTA

ORTAOKULLAR 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI


ORTAÖĞRETİM  KURUMLARI 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI


Okullarda öğrenci veli durumu ve çevre şartlarına göre aşağıdaki konulardan uzman öğretmenler veya akademisyenler tarafından il/ilçe bazında seminer konuları işlenebilir: 

 1. Liselerde özel eğitim uygulamaları( Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası) 
2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı 
 3. Kariyer rehberliği(meslek seçimi, sınav sistemi vb.) 
4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin 
5. Ergenlerle iletişim 
6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi 
7. Sınav kaygısı 
8. Akran Zorbalığı 
9. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma 
10. Okulda ilk yardım 
11. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma 
12. Olumlu kişiler arası ilişkiler kazandırma 
13. Kaynaştırma uygulamaları ve BEP planları 
14. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi 
15. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme.) 
16. Liderlik ve örgüt kültürü 
17. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi 
18. Proje hazırlama teknikleri ve projelerin incelenmesi 
19. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler 
20. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı 21. Okul çevre güvenliği 22. Bilişim Suçları.(Mebpersonel)
Blogger tarafından desteklenmektedir.