ÖĞRETMENLERİN SEMİNER ÇALIŞMALARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 25 Haziran 2015 tarihinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Maddelerle değişiklikleri ifade edelim. 

Öğretmenlerin Seminer Düzenlemesinde Önemli Değişiklik! 1)Yapılan değişiklikle Temmuz ayının başına kadar yapılan seminer çalışmasını öğretmenler ilk hafta okullarında yapacak. İsterlerse 2.haftayı istediği yerde yapabileceklerdir. 

2)Sene sonundaki seminerlerin 2.haftası okullarda yapılmayacaktır. Genel Müdürlükler tarafından belirlenen konularda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenleri zümre ve alan bazında mesleki eğitime tabi tutacaktır. Yani 2.haftanın sorumluluğu İl ve İlçe MEM’lere verilmiştir. 

3)Eylül dönemindeki seminerleri ise yönetici ve öğretmenler eskiden olduğu gibi kendi okullarında yapacaktır. 

4)Genel Müdürlüklerce hazırlanan plan dışında farklı mesleki çalışma programları da yapılabilecek. 

5)Bu değişiklik okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri için geçerlidir. Orta Öğretim Kurumları yönetmeliğinde henüz yönetmelik değişikliği yapılmadığı için lise öğretmenleri için geçerli değildir. 

2015-2016 döneminden itibaren  Sene Sonu Seminerleri (1 Temmuz’a Kadar)
1.HAFTA   
 *Okullarda yapılacak. *Herkes kendi okulunda katılacak. 
2.HAFTA
 *Belirli merkezlerde yapılacak. *İl ve İlçe MEM’ler düzenleyecek. 

Sene Başı Seminerleri(Eylül Dönemi) 
 1.ve 2.HAFTA
*Okullarda yapılacak. *Herkes kendi okulunda katılacak.  

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. 

MADDE 38 –(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojikformasyonalanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır. 

Yönetmeliğe Eklenen Bölümler (2) Öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre konular belirlenir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.”

(3) Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda; 
a) Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar. 
b) Öğretmenler ilk haftadan sonraki günler için ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulurlar. 
c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri hâlinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.” 

(4)Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar.” 

 (5) Okulların bağlı bulundukları genel müdürlüklerce hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir.” Gazete Kamu
Blogger tarafından desteklenmektedir.