OKUL MÜDÜRLERİNE SINAV GELİYOR

2014 yılında ilk uygulaması yapılan ve mevcut okul müdürlerinin değerlendirilmesi neticesinde görevine son verilenler ile yeni müdür olarak görevlendirilenler dâhil hiç kimse bu uygulamadan memnun değil. 

Bugünlerde de bu tartışmaların alevi hayli yüksek. Görevden alınanlar haksızlığa uğradığını, objektif değerlendirme yapılmadığını ve kararın siyasi olduğunu düşündüğü için, yeni müdür olanlar da atama olmayıp eğreti görevlendirme yapıldığı için doğrusu her iki taraf da eleştiriyor, uygulamayı beğenmiyor. 

Son iki yılda yapılan uygulamalara bireysel başvuru ve sendikaların açtığı toplu davalar neticesinde Mahkemelerce çok sayıda yürütmenin durdurulması yönünde karar verildi. Danıştay kararları var. Bugüne kadarki görüntüde, Bakanlığın bu kararları yok farz etme eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. 
Bir yandan görevden alınanlar lehine verilen kararlar diğer yandan adeta güvencesiz olarak yapılan görevlendirmeler okul iklimini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Öğretmenler, görevden alınan ve yeni görevlendirilen müdür tarafı olarak ayrı cephe oluşturmaktadır. 

Bu şartlarda sağlıklı eğitim ve öğretimin yapılamayacağı, hatta yapılmadığını söylemek abartılı olmaz. Okul iklimi bozulmuştur. Bu uygulamanın sürdürülebilir olmadığı görülmüştür. Durum çok açıktır. 

Yönetici görevlendirme sürecinde dahli olan idare, nitelik, liyakat ve kariyer esaslarına uyulmadığı yönüyle, sendika, üyeleri arasında hakkaniyetli bir değerlendirme yapılmadığı kanaati hâsıl olduğu için ve siyaset kurumu da hakkı, adaleti ve güveni tesis edemediği için adalet duygusunun zayıflaması nedeniyle bu uygulamadan bir şekilde zarar görmüştür. Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti’nin tek başına iktidarı kaybetmesinde bu uygulamanın da bir faktör olarak dikkate alınması gerekir. 

 Millî Eğitim Bakanlığının bu fotoğrafı çok yönlü okumaya çalıştığı ve yeni değerlendirmeler yaptığı bilinmektedir. Özellikle idare, sendika ve siyaset kurumu gibi tüm tarafların olumsuz etkilendiği müdür görevlendirmeden vaz geçilerek daha adil bir uygulamaya geçilmesi söz konusu. 

Tam da bu aşamada ilk akla gelen, eski uygulamaya dönülmesi ve okul müdürlerinin yapılacak merkezi sınav sonuçlarına göre atanmasıdır. Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, seçimlerdeki oy kaybında MEB’in etkisinin çok olduğu yorumları üzerine bu konuda bir çalışılma yapılması talimatı verdiği belirtiliyor. 

Bu konuda AK Parti elini çabuk tutmak zorunda. Şöyle ki, AK Parti’nin tek başına iktidar olamaması nedeniyle olası koalisyon hükümetinde Millî Eğitim Bakanlığının kesin olarak koalisyon ortağı partiye geçmesi söz konusu olacağından, AK Parti döneminde görevlendirilen tüm yöneticilerin görevlendirme olması nedeniyle görevlerine son verilmesi ihtimali göz ardı edilmeyecektir. 

Yani, AK Parti yaptığı yanlışın bedelini kendi seçtiği, görevlendirdiği yöneticilere ödetirse bunun faturası yine yapılacak ilk seçimde AK Parti’ye kesilir. Bakanlık bunun farkında olacak ki tez zamanda okul müdürlerine sınav getirilmesi sürpriz olmayacaktır. kamu7.com

Blogger tarafından desteklenmektedir.