ÖĞRETMENLERIN MESLEKI ÇALIŞMA KONULARI BELIRLENDI

15 Haziran 2015 – 01 Temmuz 2015 Tarihleri arasında yapılacak olan Mesleki Çalışma ve Zümre Çalıştay konuları  Tabloda verilen her bir ders için aşağıda belirtilen temel hususlarda tebliğ/bildiri hazırlanabilir. 

Tebliğler, doğrudan bir dersin öğretimi ile ilgili olabildiği gibi genel eğitim konuları üzerine de olabilir ya da Meslekî bir tecrübenin, model uygulamanın ve iyi örneğin paylaşımını da içerebilir. 

- Derslerin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntem, teknik ve metotları veya örnek ders işlenişi, 
 - Derslerin müfredatının/programının ve kitabın işlenişi ve ortak konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
- Derslerin öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri, 
- Derslerin öğretiminde materyal kullanımı, paylaşımı ve değerlendirilmesi, 
- Derslerde verimliliği artırmak için okul ve çevre imkânlarının kullanımı, 
- Bir konunun derste nasıl işlendiği, verimli sonuçlar elde edilen bir etkinlik süreci, öğretim tekniği, 
- Seçmeli derslerin seçilme oranları ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi, 
- Öğretmenlerinin Meslekî gelişimine ve Meslekî yeterliliklerine yönelik değerlendirme ve çalışmalar, 
- Öğrencilere kazandırılması gereken duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar, 

- Eğitimde ölçme değerlendirme ve ilgili derslerde uygulanışı, 
- Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler ve eğitimde niteliği arttıracak tedbirler, 
- Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi, yeni öğretim yılına yönelik alınacak tedbirler, 
- Derslerin TEOG ve YGS soru ve kazanım analizleri ve değerlendirmeleri, 
- Yaz tatillerinin etkin olarak değerlendirilmesine yönelik öneri ve görüşler.


Blogger tarafından desteklenmektedir.