ÖĞRETMEN SEMINER ÇALIŞMALARI FARKLI İLDE YAPILABILECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin seminer çalışmaları konusunda açıklama yapmıştı. Açıklamaya göre öğretmenler istedikleri ilde seminer çalışmalarını yapabileceklerdi. 

Bu açıklamadan sonra merak edilen bir diğer husus ise aynı il içinde farklı ilçelerde seminer çalışması yapılıp yapılamayacağıydı. olarak edindiğimiz bilgilere göre öğretmenler seminer çalışmalarını aynı ilin farklı ilçelerinde de yapabilecekler. 

MEB'den Yaz Semineri Çalışmalarına Dair Açıklama Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler derslerin bitim tarihi olan 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren görev yaptıkları eğitim kurumu müdürlüklerini bilgilendirerek, mesleki çalışmalarını başka illerde aynı türdeki eğitim kurumlarında yapabilecek. 
Mesleki çalışmalarını başka illerde yapacak öğretmenler; il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunduktan sonra, mesleki çalışmalarını il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği eğitim kurumlarında yapabilecek. 

Meslekî çalışmalarını tamamlayan öğretmenler, çalışmayı yaptıkları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinden bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazı ile birlikte hazırladıkları raporları 1 Eylül 2015 tarihinde görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim edecek. Hazırlanan raporlar yönetici ve öğretmenlerle birlikte değerlendirilecek.Mebpersonel

Blogger tarafından desteklenmektedir.