SEÇİM BİLDİRGESİNDE EĞİTİME UZUN BİR BÖLÜM AYRILDI

Eğitim bölümünde en dikkat çeken unsur, liselerde son iki sınıfın, "yüksek öğretime hazırlık" sistemine dahil edilmesi oldu. Bu unsur, üniversite sınavının kaldırılmasına yönelik adım olarak yorumlandı. 

Ayrıca, ana okulları dahil, tüm okulların "tam gün" yapılması da hedefler arasında yer aldı. Bildirgenin eğitim bölümünde öne çıkan unsurlar şöyle; 

LİSEDE SON İKİ SINIF "YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ" SINIFI OLACAK 
AKP Bildirgesinde, her türdeki lisede, 11'inci ve 12'inci sınıfların, öğrencinin devam etmek istediği yükseköğretim programına geçiş için hazırlık yapmasını sağlayacak veya bir mesleğe hazırlayacak derslerden oluşan modüller halinde düzenleneceği yer aldı. 

ÜNİVERSİTE SINAVI DA DEĞİŞECEK; ÜNİVERSİTELERE TEOG BENZERİ SINAV SİSTEMİ GELİYOR 
 Bildirgede, lisedelerdeki bu yeni sisteme bağlı olarak, üniversite sınavının da değişeceğinin ipucu verildi. Bildirgede, "Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edeceğiz" denildi. Böylece, üniversitelerde de, liselere geçiş sınavında (teog) olduğu gibi, çoklu sınav sistemi getirilecek. 

TÜM ÖĞRETMENLERE ALAN SINAVI GELİYOR Bildirgede, KPSS'de bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapılacağı vaadi de yer aldı. Daha önce sadece 16 alanda, alan sınavı yapılıyordu. Bu sayı, 109 alanın tümüne yaygınlaştırılacak. Böylece öğretmenler atanmak için kendi alanı dışında sınava girmeyecek. 

EĞİTİME "KALİTE ENDEKSİ GELİYOR Bildirgede, 'Eğitim Kalite Endeksi' hazırlanacağı, bu endeks aracılığıyla sınıf, okul türü, ilçe, il ve bölgeler düzeyinde Türkiye'nin eğitim kalitesi haritasının ortaya çıkarılacağı ifade edildi. Bu harita aracılığıyla, Türkiye'deki okul türleri ve bölgeler arasındaki "başarı farklılıklarının" azaltılması planlanıyor. 

ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK Öğretmen eğitimi konusunda, "ulusal öğretmen strateji belgesi" hazırlanması öngörülüyor. 

EĞİTİM FAKÜLTESİNE "ÇİFT ANA DAL" İMKANI 
Bildirgede, eğitim fakültelerinin müfredatının yenilenmesi ve yeniden yapılandırılmaları de yer aldı. Ayrıca, Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlanması da planlanıyor. 

"ATANAMAYAN ÖĞRETMEN" OLMASIN DİYE... 
 Bildirgede, ileride atanamayan öğretmen sıkıntısının yaşanmaması için, yeni önlemler alınacağı da vaadedilerek, "Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz" ifadesi yer aldı. 

OKUL BÜTÇELERİ, İLÇELERE DEĞİL, DOĞRUDAN OKULA VERİLECEK 
Mevcut sistemde, okulların bütçeleri ilçelere veriliyor, buradan okullara dağıtılıyordu. AKP bildirgesinde, bu sistemden vazgeçileceği, bütçenin, öğrenci sayısı da göz önöne alınarak, doğrudan okula verileceği vaat ediliyor. Bildirgede bu durum, "İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" ifadesi ile açıklanıyor. 

OKUL ÖNCESİ DAHİL, TÜM OKULLARA "TAM GÜN EĞİTİM" HEDEFİ 
AKP bildirgesinde, okul öncesi dahil, okullarda ikili öğretime son verilmesi, tam güne geçilmesi hedefi de yer aldı. 

İMKANI OLMAYAN AİLELER İÇİN, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TEŞVİKİ GELİYOR 
Bildirgede, erişim imkanına sahip olmayan aileler için, çocuklarının okul öncesi eğitim teşviki de bildirgede yer aldı. YÖK YASASI DEĞİŞİYOR Bildirgede, YÖK yasasının da değişeceği, "üniversite özerkliğini odağına alan" yeni bir "Yükseköğretim Çerçeve Yasası" hazırlanacağı da vaat edildi. 

ÜNİVERSİTELERE "KATEGORİ" GELİYOR; ÖZERKLİK DURUMU, ÜNİVERSİTENİN KATEGORİSİNE BAĞLI OLACAK 
Üniversitelere "kategori" sistemi getiriliyor. Kategoriler, "öğretim üyesi yetiştirme" ve araştırma altyapılarını dikkate alarak belirlenecek. Kategorilere göre, özerklik düzeyi de farklılaşacak. Üniversitelere bütçeleri de, kategorilerine bakılarak verilecek. 

YENİ ÜNİVERSİTE KURULMASINA KRİTER GELİYOR 
Yeni kurulacak üniversite ve fakülteler için yeni kriterler geliyor. Yeni üniversite kurulmasına; -öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile, -kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranlarına bakılarak karar verilecek. 

ÜNİVERSİTELER İHTİSASLAŞACAK 
Üniversitelerin ihtisaslaşmasının teşvik edilmesi de gündemde. Bildirgede, "Bölgesel ihtiyaçlar, kapasiteleri ile gelişim ve yetkinlik düzeyleri dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz" denildi. 

YABANCI ÜNİVERSİTELER, TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREBİLECEK  
Oxford, Sorbonne, Cambridge, El Ezher gibi yabancı yüksek öğretim kurumlarının, Türkiye'de faaliyet göstermesinin önü açılıyor. Aynı şekilde, Türk üniversitelerinin de yurtdışında faaliyet göstermesine olanak sağlanacak. 

YABANCI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI TEŞVİK EDİLECEK Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için, "daha fazla yabancı öğrenci ve öğretim elemanı" teşvik edilecek. 

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA ÇİFT ANADAL YAPMA İMKANI Yükseköğretim öğrencilerine tanınan yan dal ve çift anadal yapma imkânı, mezunlar için de getirilecek. 

KAMU-ÖZEL ORTAK OKULLARI GELİYOR 
Bildirgede, kamu ve özel sektörün birlikte finanse edeceği okulların önü açılacağının da işareti verilerek, "eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılmasını sağlayacağız" denildi.hürriyet

Blogger tarafından desteklenmektedir.