MEB'DEN ÖĞRETMEN DENEY YAPMAYI BİLMİYOR YÖNÜNDEKİ HABERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün Bir Gazetede "Deneyi Bilmiyorlar" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Yayımlanan haberde, “Laboratuvar ve araç-gereç kullanımını araştıran MEB´in raporu: Öğretmen deney yapmayı bilmiyor. Eğitim ihtiyacı var.” ifadeleri kullanılmıştır. Okullarımızın 4+4+4 sistemine göre yeniden yapılanması ilkokul, ortaokul ve liseler için öğretim programlarının 12 yıllık zorunlu eğitimin hedefleri kapsamında gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Diğer taraftan, eğitim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle derslik, atölye ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve gereç ile makine-teçhizatın niteliği sürekli artmakta ve değişmektedir. 

Bu bağlamda, 16-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’da Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, öğretmenler, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve özel sektör temsilcileri olmak üzere 134 katılımcıdan oluşan, 14 çalışma grubu ile gerçekleştirilen çalıştay sonucunda belirlenen derslik/pansiyon donatım standartları ile okullarımızda okutulmakta olan ve programları güncellenen 12 derse ait eğitim araç ve gereçleri yeniden belirlenmiştir. 

Komisyonlarca çalıştay süresince öğretim programları ve sınıf kazanımları incelenmiş, mevcut durum analizi yapılarak ders-araç gereç ihtiyaçları belirlenerek, görüşler ve beklentiler ortaya konulmuştur. 

 Raporda, belirlenen deney setleri ile ilgili öğretmenlerimize deneyleri doğru ve sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için hizmet içi eğitim, uzaktan eğitim gibi eğitimlerin verilmesi önerilmiştir. Öğretmenlerimizin gerekli görülen konularda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi Bakanlığımızın önemli politikalarındandır. 

 Değerli öğretmenlerimizin söz konusu eğitimlerle desteklenmesi, öğretmenlerimizin deney yapmayı bilmedikleri anlamına gelmemektedir. Haberde belirtilen iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Blogger tarafından desteklenmektedir.