MEB’İN MÜLAKATLA ATAMA YÖNTEMİ YARGIDAN DÖNDÜ

Okul müdürlüğü için 87 puan alarak mülakata giren Şemsettin Sungur, sözlü sınavda başarısız sayıldı. Bunun üzerine mülakat sistemini yargıya taşıdı. Mahkeme, sınav komisyonu raporlarının objektiflikten uzak olduğunu belirterek mülakatla yapılan atamanın yürütmesini durdurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mülakatla atama yöntemi yargıdan döndü. Şemsettin Sungur, Sivas’ta okul müdürlüğü için yazılı sınavdan 87 puan alarak başarılı olduktan sonra girdiği sözlü sınavda 53 puanla başarısız sayıldı. Sungur, haksızlık yapıldığı gerekçesiyle mülakat sistemini yargıya taşıdı. Sivas İdare Mahkemesi, mülakatla yapılan atamanın yürütmesini durdurdu. 

Mahkeme, sınav komisyonunun düzenlediği rapor ve tutanakların objektif değerlendirme yapmaya imkân sunacak nitelikte olmadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önceki gün ‘sözlü’ sınavla 129 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Bu kadro için sadece sözlü mülakat yapılacak olması eğitim camiasında tepki ve endişeyle karşılanırken, eğitim sendikalarının, yönetici atamalarında sözlü sınavın kaldırılmasına yönelik girişimleri olmuştu. 

Bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı Sivas’tan geldi. Şemsettin Sungur, okul müdürlüğü ataması için yazılı sınavdan 87 puan alarak başarılı olduktan sonra 3 Eylül 2013’te mülakata girdi. Sözlü sınav sonucu kendisine 53 puan verilmek suretiyle başarısız sayıldı. Bunun üzerine kararı mahkemeye taşıdı. 

Sivas Bölge İdare Mahkemesi, yaptığı incelemenin ardından sınav komisyonu tarafından düzenlenen rapor ve tutanakların objektif değerlendirme yapmaya imkân sunacak nitelikte olmadığı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, 19 Aralık 2013’te aldığı kararda yürütmeyi durdurmanın sebebi şöyle açıklandı: “Mülakat komisyonu üyelerinin her biri tarafından değerlendirilerek tutanağa bağlanmış soruların ve davacı tarafından verilen yanıtların neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olmasından dolayı davacıya mülakat sınavında 53.0156 puan verme işleminde hukuka aykırılık bulunmaktadır.”

 Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konuyla ilgili olarak bugüne kadar her platformda sözlü sınavın sakıncalarını dile getirdiklerini belirtti. Bakanlığı bu konuda defalarca uyardıklarını hatırlatan Koncuk, şöyle konuştu: “Sözlü sınav uygulaması, objektiflik denetiminin yapılması neredeyse imkânsız olduğu için kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olup, uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getirmektedir. 

Suistimale son derece açık olan bu uygulama sebebiyle kamu personeli arasında eşitlik ilkesi zedelenmekte ve idareye olan güven sarsılmaktadır. Geçmişte de bunun örnekleri yaşanmıştır.”zaman
Blogger tarafından desteklenmektedir.