İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROJE ÖDEVİ KONULARI

6.SINIF MATEMATİK PROJE ÖDEVİ KONULARI

1- Bilinmeyenin tarihini araştırmak,cebir.
2- Asal sayılar ve Erastosthenes kalburunun modellenmesi.
3- Kesirli sayılarla yapılan işlemlerin modellenmesi.
4- Verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması.
5- Sayı doğrusu şeklinde yapılan bir araç yolu ile ilgili sunum hazırlanması.
6- Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.
7- Sınıfta 3 takım oluşturma ve kümelerle olan ilişkisi
8- Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.
9- Malzemelerinin kesir ve ondalık kesir olarak verilen bir yemeğin 3,4,5 …. kişilik malzeme miktarlarının hesaplanarak yapımı.


7.SINIF MATEMATİK PROJE ÖDEVİ KONULARI

1. Geometri tahtasının hazırlanması.
2. Bir pano üzerine geometri şehri inşa edilmesi.
3. Bir silindir modelinin hazırlanması.
4. Arılar ve çokgenler.
5. Okulumuzun 6.,7., 8. sınıflarının istatistiklerini çıkarma ve grafik ile gösterme.
6. Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.
7. Amiral battı oyunun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu.


8.SINIF MATEMATİK PROJE ÖDEVİ KONULARI

1.3 boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi.
2.Boyut kavramının açıklanması.
3. (a + b )2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi.
4. Bir kenar uzunluğu 5 br olan karenin alanına neden 25 br2 denildiğinin ispatı.
5.Matematikteki önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde gösterildiği pano hazırlama.
6.Düzgün geometrik cisimlerin kapalı ve açık maketlerinin hazırlanması.
Blogger tarafından desteklenmektedir.