Header Ads

4+4+4 EYLÜLDE BAŞLAYACAK

- Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayacak, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği öğretim yılı sonunda bitirecek.
Buna göre; okula başlama yaşı 6’dan 5’e indirilecek. 60-72 ay arasındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınması amaçlanacak. Öğrenciler ortaokula 9-10 yaşında başlayacak.

- İlköğretim, 4 yıl ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak tanımlanacak.

- İlköğretim kurumları, ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulacak. Müfredat bütünlüğü kapsamında imam hatip liselerinin bulunduğu binaların içine imam hatip ortaokulları açılabilecek.

Liselere “maddi” destek
- İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na “İl özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılır” maddesi eklendi. Mevcut uygulamada sadece ilköğretim okullarına il özel idarelerinden destek veriliyordu. İlköğretimin, özel idare bütçelerinden yıllık gelirin en az yüzde 20’si oranında elde edilecek gelirleri; ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de kullanılacak.

- Yasanın uygulanmaya başladığı yıl 4’ten 5. sınıfa geçenler ise yeni sisteme tabi olacak.

- Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hayatı, ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulacak, imam-hatip ortaokulları yeniden açılacak.
Hıristiyanlık ve Musevilik dahil olmak üzere farklı dinler için de Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli ders programları hazırlayabilecek.

SBS kalkabilecek
- Spor, sanat, din, sosyal ve fen bilimlerinde lise tercihi yapacak öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler alacak.
Öğrenci, imam hatip okumak istiyorsa daha fazla saat din dersi ve Kuran dersleri alabilecek. MEB’nin SBS’yi birkaç yıl içerisinde fiilen kaldıracağı bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

- Ortaöğretim ilköğretime dayalı, 4 yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarını kapsayacak.
Zorunlu ortaöğretim, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak. Bakanlar Kurulu, uygulamayı bir eğitim-öğretim yılı erteleyebilecek.

- Kanunundaki “8 yıllık kesintisiz” ibaresi çıkarılacak.

- Üniversiteye girişte uygulanan katsayılar kaldırıldı.Okul başarı puanları da teklifte yeniden düzenlendi.

Ek puan kaldırıldı
- Meslek lisesi kökenli adaylara kendi alanlarına ilişkin tercih yaptıkları durumunda eklenen artı puanın katsayısı uygulamasına son verildi.

- Meslek lisesi mezunları, alanları devamındaki yüksekokula girmek istediklerinde sınav puanlarının yüzde 40’ı, yerleştirme puanlarına ekleniyordu. YÖK Kanunu’ndaki bu düzenleme teklif ile kaldırılacak.

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin adı Bülent Ecevit Üniversitesi, Konya Üniversitesi’nin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilecek. Rize Üniversitesi’nin adı “Recep Tayyip Erdoğan”, Kayseri Üniversitesi’nin adı da “Abdullah Gül Üniversitesi” olacak.

- Okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişimi imkanının sağlanmasını öngören FATİH Projesi kapsamında 2015 sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlemleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.
BAHAR ATAKAN/MİLLİYET

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.