Header Ads

6.SINIF MATEMATİK KURSU YILLIK PLANI


SAAT
Öğrenme alanı
KAZANIMLAR
KASIM
2
Kümeler
1.Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.                                                              
 2. Boş kümeyi ve evrensel kümeyi modelleriyle açıklar.
KASIM
2
Kümeler
3. Kümelerde birleşim,kesişim,fark ve tümleme işlemlerini modelleriyle açıklar,şema ve sembol kullanarak gösterir, problemleri çözmede kullanır.                                                                                                                
4. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
ARALIK
2
Doğal sayılar
2.Doğal sayılar kümesindeki toplama ve çarpma işlemlerinin değişme,birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliklerini işlemlerde uygular.                              
 3. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisini açıklar.
ARALIK
2
Doğal sayılar
1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
ARALIK
2
Olasılık
1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.bir olayın olasılığını hesaplar.
ARALIK
2
Araştırmalar için sorular oluşturma ve veri toplama
1. Bir topluluktaki farklı özellikler hakkında sorular üretir ve veri toplar.                                                                            
 2. Bir soruya uygun örnekler seçer
ARALIK
2
Tablo ve garfikler
1.Verileri kullanarak tablo oluşturur.   
 2.Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleriyle gösterir ve yorumlar.                                                         
 3.Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıklarını açıklar.                                                 
OCAK
2
Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
1.Verilerin aritmetik ortalamasını ve aralığını hesaplayarak yorumlar.
OCAK
2
Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.
OCAK
2
Tam sayılar
1.Tam sayıları açıklar.                                                                                                                                            
 2.Bir sayının mutlak değerini bulur.
ŞUBAT
2
Tam sayılarla işlemler
3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.1.Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.                                                                                                                
ŞUBAT
2
Çarpanlar ve katlar
1.Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.                                                                                                                 
 2. Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2,3 ve 5'e kalansız bölünüp bölünemediğini belirler,bölünenlerin oluşturduğu örüntüleri gösterir.
ŞUBAT
2
Çarpanlar ve katlar
3.  Asal sayıları belirler.                                                                                                                                                             4. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
ŞUBAT
3
Kesirler
1.Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerde dört işlem yapar.
MART
3
Ondalık kesirler,uzunluk ölç
Ondalık kesirleri çözümler.3.Ondalık kesirlerde dört işlem yapar karşılaştırır ve sıralar.
MART
3
Doğru,doğru parçası ve ışın
5. Bir doğrunun üzerindeki bir noktadan bu doğruya dikme çıkar ve dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder.                                                                                                                                                                                             6. .Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini Belilirler.                                                                                                                     
MART
3
Doğru,doğru parçası ve ışın
7. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel inşa eder.                                                                                                  8.Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.
MART
3
Açılar,açıları ölçme
1.Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.                                                                                                    
 2.Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
 1.Tümler,bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.
NİSAN
3
Oran-orantı
Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır  doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar


ÖĞRENME ALANI
KAZANIMLAR
NİSAN
3
ÇOKGENLER
1.Çokgenleri çizer ve inşa eder.2.Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki farkı açıklar
NİSAN
3
EŞLİK VE BENZERLİK
1.  1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
MAYIS
3
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER
1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.                                 
 2. Öteleme ile süsleme yapar.
MAYIS
3
CEBİRSEL İFADELER
1Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar çözer
MAYIS
3
GEOMETRİK CİSİMLER
1.Prizmaların temel elemanlarını belirler,Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı görünümlerini çizer.
HAZ
3
PRİZMALARIN HACMİ VE ALANI
4.Hacim,sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.4. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar
Blogger tarafından desteklenmektedir.