Örav Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerle yarıyıl atölyelerinde buluştu

Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla Garanti BBVA tarafından kurulan, bu alanda Türkiye’nin ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu Öğretmen Akademisi Vakfı, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde atölyeler gerçekleştirdi. 
 

57 farklı konu başlığını kapsayan ve 5 gün süren yüz yüze ve çevrim içi atölyeler, sömestr döneminde öğretmenlerin hem gelişimlerine katkı sağlamayı hem de keyifli ve verimli bir tatil geçirmelerini hedefliyor. 
 


Programla katılımcılar kendilerini her yıl daha da geliştirerek farklı içeriklerle ve yeni eğitimciler, kurumlar ve STK’lar ile bir araya geliyor. 
 
 Türkiye’deki tüm öğretmenlere açık olan ve yaklaşık 1500 öğretmenin katıldığı atölyelerde oyun dostu öğretmen, yaratıcılık efsanesi, eğitimde yapay zeka araçları, eğitimde oyunlaştırma, matematik ve origami gibi eğitimler de yer aldı. Atölyelerden bazılarında;  
 
Öğretmenler, oyunu derslere nasıl entegre edebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu 
 
Oyun Dostu Öğretmen atölyesinde, oyunun eğitimdeki öneminden ve çocukların oyun ihtiyacından bahsedilerek; bir çözüm önerisi olarak ‘’Oyun Dostu Okul’’ projesi ve nasıl böyle bir okul olabileceği konusunda fikir ve öneriler paylaşıldı. 
 
Katılımcılar ‘’Oyun Dostu Okul’’ kapsamında önemli bir role sahip olan öğretmenlerin özellikleri ve nasıl ‘’Oyun Dostu Öğretmen’’ olunabileceği konusunda da fikir sahibi oldu, aynı zamanda derslerinde oynayabilecekleri ve derslerine entegre edebilecekleri oyunlar paylaşıldı. 
 
Eğitimlerin yapay zeka ile nasıl zenginleşebileceği üzerine konuşuldu 
 
Eğitimde Teknoloji ve Yapay Zeka Atölyesi, yapay zeka ve üretken yapay zekanın tanımı ile başladı, öğretmenlerin, üretken yapay zeka tabanlı öğretim uygulamaları ile derslerini/projelerini nasıl daha interaktif ve verimli hale dönüştürebileceğini gösterdi. 
 
Öğretmenlerin atölyede hazırladıkları etkileşimli eğitim materyallerini derslerine/projelerine nasıl entegre edebilecekleri üzerine adımlar paylaşıldı. Öğretmenler birçok aracın uygulamalı kullanımı hakkında detaylı bilgi edindi. Atölye bitiminde Üretken Yapay Zeka araçları için katılımcılarla sanal link kütüphanesi de paylaşıldı.
 
Podcast ile Yeni Bir Öğrenme Yolculuğu Tasarlandı 
 Podcast’ler son zamanlarda oldukça yükselişe geçti ve özellikle yeni bir şey öğrenmek için dinleniyor. Öğrenmek için podcast’lerin bu kadar etkili olduğu bir dönemde öğrencileri de bu beceriden mahrum bırakmamak gerekiyor. 
 
Her öğretmen kendi podcast’ini oluşturabilir ve öğrencilerine sesiyle yeni bir öğrenme alanı yaratabilir. Bunun etkili bir şekilde nasıl yapılacağı Podcast ile Yeni Bir Öğrenme Yolculuğu Tasarlamak atölyesinde öğretmenlerle paylaşıldı.  
 
Öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve dayanıklılık gibi psikolojik sermaye unsurlarını keşfedildi 
 
Psikolojik Sermaye atölyesi, bireylerin psikolojik sermayelerini tanımaları ve geliştirmeleri için tasarlandı. Katılımcılar, öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve dayanıklılık gibi psikolojik sermaye unsurlarını keşfetti. 
 
Atölye süresince, bu unsurların iş ve kişisel hayatta nasıl etkili kullanılabileceği üzerinde duruldu. Pratik egzersizler ve interaktif tartışmalar yoluyla, katılımcılar psikolojik sermayelerini nasıl artırabileceklerini öğrendi. 
 
Öğrencilerin ‘’İyi bir vatandaş’’ olabilmesi için Anayasa Okuryazarlığı hakkında bilgi alındı 
 
Anayasal temelin ve anayasal düzenin işleyişinin kavranması ve iyi vatandaş modelinin geliştirilmesi, milli eğitim sisteminin bireyi toplumsal yaşama hazırlamayı hedefleyen temel modüllerinden biri. 
 
Bu sebeple, değerler sistemine ve sağlam bir mantıksal kurguya sahip olan anayasal düzeni ve bu düzenin devlet, özgürlük, hak gibi soyut bileşenlerini kavratacak nitelikte bir “iyi vatandaşlık eğitimi” oldukça gerekli. 
 
Atölyede, bu eğitim modelinin, bireylerin yaşamında kalıcı davranış değişikliğine yönelik somut çıktıları olabilmesi için, öğrencinin anayasal düzenin mantığını kavramasını ve anayasal değerlerle duygusal bağ kurmasını destekleyecek, kültür öğelerinden de beslenen, öyküleme ve somutlaştırmaya dayalı bir yöntemin uygulanmasına yönelik çalışmalar düzenlendi.  
 
ÖRAV 4 gün boyunca 11 farklı ildeki 1500 öğretmenlerle bir araya geldi! 
 
Dört gün boyunca 57 farklı konu başlığında düzenlenen atölyelere katılım ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Yüz yüze atölyeler ise Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Erzurum, Mersin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak’ta düzenlendi. 
 
Farklı konu başlıklarındaki ÖRAV eğitimleri yarıyıl tatilinin ardından da devam edecek, bilgi ve başvurular için link:

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.