Türkiye Hayat Emeklilik’ten Eğitim Güvencesi

Türkiye Hayat Emeklilik, hayatın getirdiği beklenmedik risklere karşı çocuklarımızın eğitim hayatına ‘Eğitimin Gücü Sigortası’ ve ‘Eğitim Destek Sigortası’ ile güvence sunuyor. 

Türkiye Hayat Emeklilik geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine, özel ürünleriyle destek olmaya devam ediyor. Hayatın beklenmedik risklerine karşı, Eğitimin Gücü Sigortası ve Eğitim Destek Sigortası ürünleri ile çocukların eğitim hayatı güvence altına alınıyor.


Eğitim sigortaları ile 18-69 yaş arası tüm bireyler, çocuklarının ya da kan bağı olmasa da bir öğrencinin eğitimine güvenle devam etmesine destek olabiliyor. 

 
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde vefatı halinde eğitimini üstlendiği öğrencinin eğitim masrafları, Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor; bu sayede çocuklar eğitimlerine güvenle devam edebiliyor. 
 
 Eğitimin Gücü Sigortası 
Eğitimin Gücü Sigortası’nın teminatları yıllık eğitim masrafı ile eğitim süresi dikkate alınarak belirleniyor ve öğrencinin kalan eğitim süresiyle orantılı olarak her yıl azalarak eğitim süresi sonuna kadar devam ediyor. 
 
Bu sayede yaşam kaybı riskine karşı, çocukların eğitimi güvence altına alınmış oluyor. 
 
Eğitimin Gücü Sigortası’nda en az 2, en çok 20 yıl arasında olmak üzere öğrencinin kalan eğitim süresine göre sigorta süresi belirleniyor ve yıllık eğitim masraflarına göre sigortalılar kendilerine en uygun teminat tutarını seçebiliyor.  
 
Eğitim Destek Sigortası  
Eğitim Destek Sigortası bir yıl geçerli olup sigorta primi peşin, aylık ya da 2 ila 4 taksit olarak ödenebiliyor.
 
Bununla beraber sigortanın başlangıcında belirlenen yenileme süresine göre her yıl otomatik olarak 30 yıla kadar yenilenebiliyor. Prim tutarı; sigortalının yaşına, cinsiyetine, sigorta süresine ve alınan teminat tutarına göre değişiyor. 
 
Eğitim Destek Sigortası’nda poliçe süresine göre yıllık olarak azalacak şekilde asgari 1.000 TL; azami 20.000.000 TL’ye kadar vefat teminatı veriliyor. Bu sayede yaşam kaybı riskine karşı, çocukların eğitimini tamamlaması teminat altına alınmış oluyor. 
 
Ödenen Primler Yüzde 15 ile 40 Arasında Gelir Vergisinden Düşüyor  
 
Sigortalılar çocuklarının ve sevdiklerinin eğitim hayatının devamlılığını sağlarken, vergi indiriminden de yararlanabiliyor. 
 
Ödenen primin tamamı, primi ödenen ayda elde edilen brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunulan aydaki vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebiliyor.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.