Anaokulu ve İlkokul Eğitimi ile Çocuklar Potansiyellerinin Farkına Varıyor, Yeteneklerini Keşfediyor

Anaokulu ve ilkokul eğitiminin önemine dikkat çekerek çocukların farklarının keşfedilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert ve Doğa Koleji İlkokul Koordinatörü Mustafa Balta anaokulu ve ilkokul eğitimi ile ilgili önemli bilgiler verdi. 
 

Geleceğe bugünden hazırlanan Doğa Koleji anaokulu ve ilkokul öğrencileri kodlama ve robotikten İngilizceye, ekolojiden satranç eğitimine, görsel sanatlardan dramaya, müzikten spor faaliyetlerine kadar birçok ayrıcalıklı eğitim içeriği ile donanımlı bireyler olarak yetişmeye devam ediyor. 


 
 Çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokulu ve ilkokula başladıklarında atıyor. 
 
 Çocuklarının bu öğrenme serüveninde yaşadıkları farklı deneyimlere eşlik eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarının bağımsız bir birey olma yolundaki adımlarına şahit oluyor. 
 
Çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak anaokulu ve ilkokul eğitimi; onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor.  
 
“Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme ile Mutlu Bireyler Yetişir” 
“Çocuğun kendi öğrenmelerini kurgulayabileceği ve onun önceliklerini merkeze alan eğitim programları temel esas olmalı.” diyen Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert, çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyici çalışmalarla bireysel yeteneklerinin farkına varması sağlanırken, sosyal hayatta diğer bireylere saygı duyma, onlarla iş birliği yapma, yardımlaşma ve kendisini ifade etme becerilerini geliştiren, destekleyici bir program uygulanmasının önemini vurguladı. 
 
“Yaparak ve yaşayarak öğrenme” ile mutlu bireyler yetişir diyen Sert, bu eğitim ile okul öncesi eğitimi alan minikler, anaokulundan itibaren yarına hazırlanır. Okul öncesi eğitim programlarında çocuğun yeteneklerini keşfedebileceği çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Merak duygusunu geliştiren; araştırmayı, sorgulamayı, öğrendiği bilgiyi kullanmayı teşvik eden eğitim programı kurgusu ile öğrencilerin kendi bireysel niteliklerinin farkında, öz güvenli ve mutlu bireyler olmaları amaçlanır.” dedi.  
 
“Her çocuk ayrı bir değer, farklı bir dünya”
Doğa Koleji İlkokul Koordinatörü Mustafa Balta ise “Her çocuk ayrı bir değer, farklı bir dünya. Doğa Koleji olarak çocukların içindeki büyük potansiyeli ortaya çıkaracak eğitim modelimizle fark yaratmaya devam ediyoruz. 
 
Güçlü bir akademik temelin yanında ilkokul öğrencilerimize doğadan ilham aldıkları ve deneyimleyerek öğrenmenin farkını yaşadıkları bir okul sunuyor, çocukların ilgi, ihtiyaç ve öğrenme biçimlerine yön verecek alternatif öğrenme ortamları yaratıyoruz.
 
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yankı uyandıran eğitim modeli, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ilk eğitim modeli olma özelliğini taşıyor. “Mutlu çocuk öğrenir” felsefesini hayata geçiren bu model ile çocuklar, doğaya, bilime ve insanlığa saygılı bireyler olarak yetişiyorlar. 
 
Doğa Kolejinde ilkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimizin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanan bir eğitim sistemi uygulanıyor.” dedi. 
 
Farklarının çocukların farkını keşfedebilmek olduğunu belirten Balta, “Doğa Kolejinde öğrencilerimiz akademik olarak güçlü, dünya ile iletişim kurabilecek yabancı dil yeteneklerine sahip, sosyal yönü kuvvetli bireyler olarak yetişiyorlar.” şeklinde bilgi verdi.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.