Günümüzün Gözde Mesleği Tekstil Mühendisliği

Türkiye’de En Kısa Sürede İş Bulunan Meslekler Arasında Tekstil Mühendisliği Öncelikli Sıralarda Yer Alıyor.


Türkiye’nin dış ticaretinde ivme yaratan tekstil ve hazır giyim sektörleri, üretim kapasitesiyle dünya ölçeğindeki rekabet gücünü arttırıyor. 
 


Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında sektörün gereksinimlerini karşılayan Tekstil Mühendisleri, katma değerli üretimi nitelikli iş gücüyle sürdürülebilir hale getiriyor. 
 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde kararlarını objektif kriterlere göre verebilmesi için istihdam olanakları ön plana çıkıyor. 
 
Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin doğrudan yararlanabileceği ulusal bir araştırma niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de en kısa sürede iş bulunan meslekler arasında Tekstil Mühendisliği öncelikli sıralarda yer alıyor. 
 
İstihdam edilme oranı en yüksek meslek grupları içinde üst noktalarda yerini koruyan Tekstil Mühendisliğinin ortalama iş bulma süresi ise 4 ay 2 gün olarak öne çıkıyor. 
 
Tekstil Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin %16’sı henüz mezun olmadan önce en fazla işe yerleşme oranına sahip ikinci sektör olarak yükseköğretimden endüstriye deneyim kazanma fırsatına sahip oluyor. 
 
Tekstil Mühendisliği, teknolojinin gelişimine uyumlu bir şekilde dönüşen çalışma koşullarının yanı sıra ülkemizde ve dünyada uzun vadede sağladığı olanaklarla geleceğin meslekleri arasındaki yerini koruyor.  
 
Medikalden Uzay Havacılığa, Yapay Zekadan Nano Teknolojiye Tekstil Mühendisliği 
Tekstil Mühendisliği konvansiyonel üretim bazında iplik ve kumaş yapıları, hammadde ve lif yapıları başta olmak üzere üretim süreçlerini ve teknolojilerini kapsayan çok disiplinli bir mühendislik dalı olarak her alanda karşımıza çıkıyor. 
 
Tekstil malzemelerinin geliştirilerek giysi teknolojisinin genel işleyişini yöneten mühendisler, öncelikli olarak ürünlerin kaliteli olmasından sorumludurlar. 
 
Tekstil günümüzde sadece giyim alanında değil hızla değişen ticaret normlarına uygun bir şekilde teknolojiyle bütünleşik olarak trendlere adapte olabilme kabiliyetine sahip modern sanayi kolu haline gelmiştir. 
 
Tekstil mühendisliği medikal alandan uzay havacılığa, inşaattan kompozif malzemelere, elektronikten akıllı tekstillere, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar pek çok alanda üretim ve tedarik süreçlerinde çalışma imkânı sunmaktadır.  
 
Yüksek ihracat performansıyla uluslararası rekabet gücü “Tekstil ve Hazırgiyim”de 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan tekstil ve hazır giyim sektörleri, 81 ilimizin tamamında fabrika ve üretim tesislerine sahiptir. 
 
Türkiye’nin toplam ihracatında %15’in üzerinde payı olan tekstil ve hazır giyim sektörleri, ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumundadır. 
 
Tekstil ihracatı ile dünya sıralamasında altıncı, Avrupa’nın ise en büyük üçüncü tedarikçisi konumunda olan Türkiye tekstil ve hazır giyim ihracatında dünya ihracatından %3,2 pay almaktadır. 
 
Ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında öncü sektörler arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörleri, oluşturduğu istihdam ile işsizliğin azalmasına ve toplumun refahına katkı sağlamaktadır.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.