Çocuklarin Kelime Hazinesine Dair Farkindalik Seviyesi, Ebeveynlerin Sosyoekonomik Statüsüne Göre Farklilik Gösteriyor

Adel Kalemcilik, “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi*” Araştırması ile öğretmen ve ebeveynlerin, çocukların kelime hazineleri hakkındaki farkındalığına dikkat çekiyor. 
 

Kırtasiye sektöründe Türkiye’nin lider firması olan Adel Kalemcilik, nitelikli eğitim alanında 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeler ile eğitimde danışılan firma olma vizyonunun altını çiziyor. 
 


Adel Kalemcilik, bu vizyonuna paralel olarak okulların kapalı olduğu pandemi döneminde çalışmalarını çocuk gelişiminin en etkin olduğu okul öncesi dönemine yoğunlaştırarak “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocuk Kelime Hazinesi” Araştırması’nı gerçekleştirdi. 
 
 “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması” dilin; çocuğun zihinsel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığı, sosyal beceriler edinmesinde bir araç olduğu ve kelime zenginliğinin düşüncede zengin bireylere işaret ettiği bilgisinden yola çıkarak hayata geçirildi. 
 
Türkiye’nin önde gelen araştırma firmalarından Akademetre tarafından, Adel Kalemcilik için gerçekleştirilen araştırma kapsamında Türkiye’yi temsilen 12 farklı ilde, ebeveynlerden ve öğretmenlerden oluşan toplam 800 kişiyle görüşüldü. Bu araştırmadan oldukça dikkat çekici sonuçlar elde edildi. 
 
 Sosyoekonomik Statü Arttıkça Çocuğun Kullandığı Kelime Sayısına Yönelik Farkındalık da Artıyor 
“Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” Araştırması kapsamında çeşitli demografik özelliklere sahip ailelerle yapılan görüşmeler; çocukların kelime hazinesine dair farkındalık seviyesinin, farklı sosyoekonomik statüdeki ebeveynlerde daha farklı olduğuna işaret ediyor. 
 
Araştırma sonucunda, sosyoekonomik olarak A, B grubunda yer alan ebeveynlerin çocuklarının kullandığı kelime sayısına yönelik farkındalık oranı %34 iken C1 ve C2 grubunda yer alan ebeveynlerin bu konudaki farkındalığı ise %23 olarak tespit edildi. 
 
 Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü Nazlı Ercilli Soylu “Adel Kalemcilik olarak 50 yılı aşkın süredir ürünlerimiz ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizle nesillerin gelişimine eşlik ediyor, yaratıcılıklarını destekliyoruz. 
 
Eğitimde danışılan firma olma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle edindiğimiz gözlemlerimiz ve deneyimlerimizle çocuk gelişimi için çok önemli bir dönem olan okul öncesine odaklanmak istedik. 
 
Bu yaş grubunda kelime hazinesinin öneminden yola çıkarak ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların kelime hazinesi konusundaki farkındalık seviyelerini daha iyi anlamak için “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” Araştırması’nı gerçekleştirdik. 
 
Bu araştırmamızdan elde etiğimiz çok değerli veriler bizlere, sosyoekonomik statünün kelime hazinesi üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, literatürde çocukların kelime hazinesiyle ilgili en önemli araştırmalardan biri olan Hart & Risley’in farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerde yetişen çocukların zaman içerisinde maruz kaldıkları toplam kelime sayısının ölçüm çalışmasına yakın veriler sundu. 
 
Hart & Risley’in araştırmasına göre; düşük gelirli ailelerde yetişen çocuklar yüksek gelirli ailelerde yetişen çocuklara göre 4 yaşına gelene kadar ortalama 30 milyon kelime daha az duyuyor. 
 
Bu fark, çocuğun yaşı ilerledikçe gitgide artarak açılıyor. Bunda sosyoekonomik statü arttıkça ailelerin, çocukları ile kurdukları diyaloğun ve birlikte geçirdikleri kaliteli zamanın da artmasının etkisi büyük.
 
Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması, sunduğu verilerle çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunabilmek için yapılabilecekler konusunda bizi harekete geçmeye yönlendirdi. Öncelikle araştırma sonuçlarımızı Türkiye’nin her köşesinde duyurarak kelime hazinesinin önemi ile ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz. 
 
Sonraki adım olarak da bu araştırmamızın bize sunduğu veriler ışığında, çocukların kelime hazinesine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 
 
 Her 10 Ebeveynden 7’si Kelime Hazinesini Önemli Buluyor 
“Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması”na göre, ülkemizdeki her 10 ebeveynden 7’si kelime hazinesini önemli bir kriter olarak görse de 10 ebeveynden yalnızca 3’ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında. 
 
Öğretmenlerin ise, öğrenmeye yönelik çalışmaların birebir gözlemcisi olmalarından ötürü, çocukların kelime hazinesiyle ilgili farkındalıklarının ebeveynlere nazaran daha yüksek olduğu görüldü. 
 
Yine araştırma sonuçlarına göre; ebeveynlerin %72’si okul öncesindeki çocuklarının kelime bilgisini yetersiz bulurken, öğretmenlerin %76’sı okul öncesi çocukların kelime hazinesinin gelişmesi gerektiğini belirtti. Çocukların kelime hazinesini zenginleştirmek için yapılan aktivitelerde ebeveynlerin ve öğretmenlerin faklı yöntemleri teşvik ettiği görülüyor. 
 
Yeni kelime öğretmeye yönelik çocukla birlikte yapılan aktivitelerde ebeveynlerin ilk üç tercihi çizgi film, televizyon, şarkılar gibi medya kullanımı ağırlıklıyken öğretmenler oyun oynama, kelime kartları, kelimelerin tekrar edilmesi gibi daha interaktif yolları tercih ediyor. 
 
Bu veri, çocuklarının kelime hazinelerini geliştirmek ve zihinsel gelişimlerine daha fazla katkıda bulunmak için ebeveynlerin, çocuklarıyla evde daha fazla kaliteli zaman geçirmesi gerektiğine işaret ediyor.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.