Uzaktan Eğitime Yeni Formül

DORinsight tarafından yapılan araştırma, ebeveynlerin uzaktan eğitim sisteminden beklentilerini ortaya koydu. 
 

Katılımcıların %78’i uzaktan eğitimde online sınıf ortamında interaktif bir portal tasarımının, %72’siyse ders biter bitmez öğrenmenin değerlendirilebileceği bir sistemin eğitimin verimini artıracağını düşünüyor. Ebeveynler öğretmen eşliğinde online canlı derslerin en iyi model olduğunu düşünüyor. 


 
Veliler ayrıca bu derslere oyun entegre edilirse ve AR ve VR teknolojileri online derslerde kullanılabilirse öğrencilerin motivasyonunun artacağını belirtiyor. 
 
 COVID-19 salgınıyla birlikte uzaktan eğitime geçiş yapmak durumunda kalan eğitim kurumları, yeni eğitim-öğretim yılında da uzaktan ve hibrit şekilde eğitime kaldığı yerden devam ediyor. 
 
Okullar, öğretmenler ve eğitim liderleri geçtiğimiz Mart ayında pandemiyle başlayan sürecin başında yaşanılan aksaklıkları tekrar yaşamamak, adaptasyon sürecini doğru yönetmek ve bu yeni eğitim modelinin kalitesini yükseltmek adına çaba gösteriyor. Ancak okul çağında çocuğu olan aileler yine de endişeli. 
 
Uzaktan telafi eğitimlerinin başladığı, okulların yeni eğitim dönemine hazırlandığı şu günlerde tüm velilerin kafasında çocuklarına nasıl daha iyi ve daha verimli bir eğitim fırsatı sunabilecekleri var. 
 
 Hitay Holding çatısı altındaki Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, ailelerin uzaktan eğitim sistemine bakış açılarını ve sistemden beklentilerini anlamak için bir anket gerçekleştirdi. 11 Eylül- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye çapında, A-B-C1-C2 sosyo ekonomik segmente mensup, eğitim çağında çocuğu bulunan 1.439 kişi katıldı. 
 
Araştırma kapsamında, katılımcılara “Uzaktan Eğitim Sistemi” ile ilgili düşünceleri ve sistemden beklentileri soruldu. DERSLERE ONLINE VE CANLI KATILIYORLAR Yapılan araştırmada öncelikle öğrencilerin uzaktan eğitime nasıl dahil oldukları sorgulandı. 
 
Çalışmaya katılan ebeveynlerin %56’sı çocuklarının kendi öğretmenleriyle görüntülü konuşma platformları aracılığıyla canlı şekilde, %53’ü EBA TV izleyerek, %50’si EBA online platformu aracılığıyla ve %27’si ise özel okulun kendi online eğitim platformunda canlı ve interaktif derslerle uzaktan eğitime katıldıklarını belirtti. 
 
İLK 2 HAFTA ADAPTASYON ZORLADI 
2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimi süreciyle başladı.
 
 Ebeveynlere ilk 10-15 günlük süreçte çocuklarının uzaktan eğitime adapte süreci sorulduğunda %42’si adapte olmasının zaman aldığını, %40’ı çocuğunun hemen adapte olduğunu, %18’i ise adapte olamadığını ifade etti. 
 
Üstelik her 10 ebeveynden sadece 3’ü (%29) uzaktan eğitim sisteminden memnun olduğunu belirtti. Ebeveynler daha verimli bir uzaktan eğitim için günde 5 ders olması gerektiği ve her dersin ortalama 30 dakikada tamamlanmasının yeterli olduğu görüşündeler. 
 
İNTERAKTİVİTE VE ANLIK DEĞERLENDİRME BEKLENTİSİ
DORinsight Uzaktan Eğitim Sistemi anket sonuçları ebeveynlerin uzaktan eğitimden en önemli beklentilerini ve nasıl geliştirilmesi gerektiği konusundaki taleplerini de ortaya koydu. 
 
Buna göre çalışmaya katılan her 5 kişiden 4’ü (%78) uzaktan eğitimde online sınıf ortamında öğrencilerin birbiriyle ve öğretmenleriyle bilgi alışverişi yapılabileceği bir portal tasarımının eğitimin verimine katkısı olacağını düşünüyor. 
 
Katılımcıların yine önemli bir kısmı olarak ifade edebileceğimiz %72’si ders biter bitmez o ders özelinde öğrenmenin değerlendirilebileceği bir sistem tasarımının eğitimin verimini artıracağı konusunda hemfikir. 
 
KİŞİSELLEŞTİRME VE OYUN TEKNOLOJİLERİ DAHİL EDİLMELİ 
Online derslere oyun entegrasyonu da velilerin önemli beklentilerinden biri. Katılımcıların %64’ü uzaktan eğitimde online sınıflarda derslere müfredata uygun oyun entegrasyonu yapılmasının öğrencilerin ilgisini canlı tutmak adına gerekli olduğunu düşünüyor. 
 
Ebeveynlerin %63’ü ise uzaktan eğitim sisteminde öğretmenler eşliğinde online sınıflarda canlı ders işlenmesinin daha verimli olacağını belirtiyor. Kişiye özgü öğretim modelleri, ilgi alanına göre ders yönlendirmesi gibi başlıklar da velilerin daha iyi bir uzaktan eğitim için gündemlerinde yer alıyor. 
 
Katılımcıların %56’sı öğrencilerin eğilimlerini, yeteneklerini ve kişisel becerilerini belirleyerek yönlendirme yapan bir online eğitim tasarımının oluşturulabileceğini düşünüyor. 
 
Yine velilerin %52’si öğrencinin öğrenme yöntemi tespit edilerek kişiye özel online eğitim-öğretim modelinin oluşturulabileceğini ve %51’i uzaktan eğitimde öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarına yönelik rehberlik hizmeti verilebileceğini ve %58’iyse ebeveynlere öğrencinin performansına yönelik düzenli geri bildirim sağlanmasının sistemin başarısını artıracağını düşünüyor. 
 
GELECEK TEKNOLOJİLERİNE SINIRLI İZİN
Son yıllarda çığır açan teknolojiler hayatın her alanında kendini gösterirken bu teknolojilere ebeveyn bakış açısı da DORinsight Uzaktan Eğitim Sistemi anketinde sorgulandı. 
 
Buna göre yapay zeka ile oluşturulacak bir robot öğretmenle ders verilmesinin eğitimin kalitesini artırabileceğini düşünen velilerin oranı yüzde 24’te kaldı. Buna karşın anne-babaların yüzde 35’i uzaktan eğitimde giyilebilir cihazlar sayesinde öğrencinin vücudundan alınan çeşitli verilerle öğrenme sürecinin başarısını ölçen sistemlere izin vereceğini belirtti. 
 
Ebeveynlerin %64’ü ise 5G’nin devreye girmesiyle birlikte uzaktan eğitimde AR (Artırılmış gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) teknolojilerinin kullanılmasının eğitim-öğretim motivasyonunu ve kalitesini artıracağını belirtti. 
 
“EĞİTİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ BU ARAŞTIRMAYI İYİ OKUMALI” 
Milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini etkileyen uzaktan eğitim sürecine dair gerçekleştirdikleri araştırmayla uzaktan eğitim sürecini her yönüyle ebeveynlerin değerlendirmesine fırsat verdiklerini söyleyen DORinsight Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, düşüncelerini şöyle paylaşıyor: 
 
“Tüm çocuklar ve aileleri için uzaktan eğitim yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları uzaktan eğitim uygulamasında yeterli düzeyde motive olamamış olmaları önemli bir sorun. 
 
Ancak uzaktan eğitime adapte olmak ve bu sayede en kaliteli eğitimi çocuklarımıza vermek zorundayız. Biz ebeveynlerin iç görülerinin ve deneyimlerinin uzaktan eğitim sisteminin nasıl daha verimli olabileceğiyle ilgili önemli olduğunu düşünüyoruz. 
 
Bu araştırma da bunu ortaya koyuyor. Ailelerin beklentileri oldukça net. Hem eğitim dünyasının hem teknoloji sektörünün bu araştırmanın sonuçlarından oldukça faydalanacağını düşünüyorum.”

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.