Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Memnuniyetinde A+ Üniversiteler Arasında Yer Aldı

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 raporuna göre Özyeğin Üniversitesi 192 üniversite arasında tüm memnuniyet alanlarında ‘A+’ düzeyinde derecelendirildi. 


2017, 2018 ve 2019 “Genel Memnuniyet” sıralamalarında 3 yıl üst üste birinci olan Özyeğin Üniversitesi, bu yıl Türkiye’nin en iyi 2. üniversitesi olarak yer aldı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 raporunun sonuçları açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen araştırmaya göre Özyeğin Üniversitesi, “Genel Memnuniyet” sıralamasında tüm üniversiteler arasında bu yıl da en üst düzey memnuniyeti belirten ‘A+’ seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini karşıladı. 

Araştırmaya 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin 386 öğrenci katıldı. TÜMA’nın 2017, 2018 ve 2019 “Genel Memnuniyet” sıralamalarında üç yıl üst üste birinci olan Özyeğin Üniversitesi, 2020 araştırma sonucuna göre de Türkiye’nin en iyi 2. üniversitesi olarak yer aldı. 

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmadan yapılan araştırmada “Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” olmak üzere altı alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı. 

Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler ‘A+’, en düşük olanlar ise ‘FF’ ile notlandırıldı.


Özyeğin Üniversitesi araştırmadaki tüm memnuniyet alanlarında en üst düzey memnuniyeti ifade eden ‘A+’ seviyesiyle derecelendirildi. Araştırmaya dahil olan 192 üniversiteden “Genel Memnuniyet” sıralamasında ‘A+’ ile derecelendirilen 4 devlet, 7 vakıf üniversitesi olmak üzere sadece 11 üniversite bulunuyor. 

Araştırmada bu yıl 4 vakıf, 1 devlet üniversitesi ise altı memnuniyet alanının tümünde A+ ile derecelendirildi

“Uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten 5 vakıf üniversitesinden biri olduk” 

Türkiye’nin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençlerin dünya standartlarında eğitime erişebilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Yönetimsel kararlarımızda öğrencilerimizin görüşlerine değer vererek, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümleri, yine öğrencilerimizle birlikte üretmeyi önemsiyoruz. 

Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımını temel alarak, veriye dayalı, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile anlamlı, fark yaratan girişimleri üniversitemizde hayata geçirdik. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte sürdürülebilirlik anlayışımızı yansıtacak şekilde uzaktan eğitim sürecimizi uygulamaya koyduk ve online platformlar aracılığıyla derslerimizi aralıksız sürdürdük. 

Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması adına yürüttüğümüz özenli ve proaktif çalışmalarımız ile ÜniAr tarafından düzenlenen araştırmanın sonuçlarında uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten beş vakıf üniversitesinden biri olduk. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana elde ettiği başarılar hiç şüphesiz tesadüf değil. 

Özyeğin Üniversitesi çalışanları, öğrencilerimize erişilebilir olmayı ve onlarla çözüm odaklı iletişim kurmayı temel prensip olarak benimsemişlerdir. 

Bu önemli araştırma vesilesi ile olumlu görüşlerini paylaşarak bize bu gururu bir kez daha yaşatan öğrencilerimizden ve bizleri her zaman destekleyen mütevelli heyetimizden aldığımız güçle, öğrenci memnuniyetinde öncü ve örnek olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.