İbn Haldun Üniversitesinde Sosyoloji Doktora Programı Açıldı

İnsanlık tarihi boyunca sosyal olaylar sadece yaşandığımız toplumda değişimlere yol açmadı. Uzun vadede köklü toplumsal değişimleri de beraberinde getirdi. 


COVID-19 salgınında olduğu gibi sosyal bilimler alanında cevap verilmesi gereken yüzlerce soru ve araştırılması gereken birçok konu, bugün olduğu gibi gelecekte de karşımıza çıkmaya devam edecek… İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ), bugünün ve geleceğin sorunlarına ışık tutacak nitelikli sosyal bilimcilerin yetiştirilmesi amacıyla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı açıldı.  

Sosyal bilimler alanında nitelikli lisans ve lisansüstü programları ile dikkat çeken İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ) Sosyoloji Doktora Programı (İngilizce) açıldı. 

Özellikle Covid-19 salgını sonrası dönemde beklenen toplumsal değişimlerin sosyoloji bilimine olan ilgiyi artırması bekleniyor. 

Mevcut durum, bugüne kadar günlük hayatımızda yaptığımız seçimleri sorgulamamıza; hastane, üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi kurumların işleyişini ve devletlerin politik mekanizmalarını yeniden düşünmelerine yol açıyor. 

Uzmanlar, küreselleşme çağında hızlanan egemenlik savaşının sonucu olarak; diğer türlerin yaşamasının insanın varlığına, seçimlerine ve vicdanına bağlı olacağını ve bu bakımdan da sosyal bilimlerin öneminin artacağını söylüyor. 

Kişisel olarak günlük yaşam kararlarımızı verirken başka insanları veya başka türden canlıları ne kadar düşünüyoruz? 

Dünyadaki 7,7 milyar insan olarak kararlarımız, dünyanın dengesini ve bu dengenin sürdürülebilirliğini nasıl etkileyecek? gibi bir çok soru cevap bekliyor. İHÜ’nün Sosyoloji Doktora Programı bu gerçeklerden yola çıkarak, kariyer yapmak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunuyor. 

 İHÜ’nün, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı (İngilizce) açılması konusundaki teklifi, 6 Mayıs 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştü. Programda sosyolojinin temel klasik, çağdaş teori ve metotlarının yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarından da faydalanılması amaçlanıyor.  

Detaylar web sitesinde ilan edilecek 

Sosyal bilimler alanında nitelikli lisans ve lisansüstü programlarıyla dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerleyen İbn Haldun Üniversitesi, lisansüstü programlarında alanında söz sahibi bir akademik kadro gözetiminde verilen nitelikli eğitimlerin yanı sıra, öğrencilere sunduğu burs, araştırma ve diğer imkânlarıyla da öne çıkıyor. 

Sosyoloji Doktora Programı hakkında detaylı bilgiler, öğretim kadrosu, ders planı ve ders içerikleri yakında İHÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün web sitesinde ilan edilecek. 

Enstitü bünyesinde açılan programlar, başvuru koşulları, sunulan imkanlar ve diğer detaylar hakkında bilgi için https://sgs.ihu.edu.tr/programlar/ web sitesi ziyaret edilebilir.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.