Sözleşmeli Öğretmen Atamalarında Değişiklik.

20 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile sözleşmeli öğretmen atamalarının ''Atama başvurusu ve tercihler'' başlıklı 14. maddesinde değişiklik yapıldı. 14. maddenin 2. fıkrasında yer alan 20 sayısı 40 ile değiştirildi. 20 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenleme şu şekilde olmuştur:

 MADDE 1 - 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "20" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür MEB Personel

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.