Nöbet görevlerinde değişikliğe gidildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında öğretmenlerin nöbet görevlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. 


Yayımlanan yönetmelik kapsamında normal eğitim yapan eğitim kurumlarında öğretmenlerin öğle arasındaki nöbet görevleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. 

 NÖBET GÖREVLERİNE YENİ DÜZENLEME 

 Bu konu hakkında yönetmeliğin ilgili maddesi ise şöyle oldu: MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.,

 

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. 


(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. 

Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir." "

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri halinde nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. 

 (7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez." "

(11) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri halinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir." "

(12) Özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler. 

 (13) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır."...mebpersonel

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.