Kadir Has Üniversitesi “Yeni Eğitim Modeli”Ne Geçiyor

Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli ile geleneksel üniversite modellerini aşıyor, hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları ve dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor. 

Kadir Has Üniversitesi, öncelikle 3 bölümde uygulanmak üzere insanı merkeze alan yeni bir eğitim modeline geçiş yapıyor. 


2019-2020 akademik yılında hayata geçirilecek olan bu yeni eğitim modeli öğrencilerin potansiyelini “Ortak Çekirdek Program” ve “Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli” ile ortaya çıkaracak. 

Var olan eğitim modellerinin insanı merkeze almadığına dikkat çekerek yeni eğitim modelinin detaylarını paylaşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Akademisyenlerimizden, idari kadromuza, öğrencilerimizden, mezunlarımıza ve sektör temsilcilerine kadar tüm bileşenleri bir araya getirerek hazırladığımız yeni eğitim modelimizi 2019-2020 akademik yılında hayata geçiriyoruz.

 Öğrencilerimizin beyinlerini bilgi yüklemek için değil, bilgi üretmek için kullanmalarını istiyoruz. Var olan eğitim modelleriyle, var olan tüm potansiyelini ortaya çıkarmış mezunlar yetiştirmemiz mümkün değil” dedi. 

 İLK YIL 3 BÖLÜMDE UYGULANACAK 

Yeni eğitim modelinin iki ana ekseni olduğunun altını çizen Prof. Dr. Feyiz, şöyle devam etti: “Bu yıl açılan bölümlerimizden “Mekatronik Mühendisliği” ve “İnşaat Mühendisliği” ile birlikte mevcut olan “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümümüzde yeni eğitim modeli pilot uygulamamızı başlatıyoruz. Bu bölümlerimizde öğrencilerimiz ilk yıl “Ortak Çekirdek Program”da 5 ders alacaklar. 

2. sınıftan itibaren geçiş yapacakları “Proje Tabanlı Eğitim Modeli” ile ihtiyaç duydukları tüm teorik bilgileri ve uygulama becerilerini bizzat dahil olacakları proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde edinecekler. 

Biz mühendislere birinci sınıfta fizik, matematik, kimya ve biyoloji öğretmiyoruz, bunu reddediyoruz. Buna birinci sınıfta gerek yok. Önce kişiyi entelektüel seviyeye getirmemiz gerekiyor. 

Soru sorabilen, argüman geliştirebilen, ortak akılla doğruyu bulmaya çalışan, başkalarının düşüncesini saygı ile dinleyip o düşünceden bir şeyler çıkartan bir birey yaratmayı hedefliyoruz. Bunu uzmanlık dersleriyle yapamayız. O nedenle biz ortak bir çekirdek program tasarladık” 

 “ALGORİTMİK DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETECEĞİZ 

 “Hangi bölüm de okursa okusun öğrenci algoritmik düşünmeyi öğrenecek” diyen Prof. Dr. Feyiz, “Örneğin ilk yıl alacakları “Problem Çözmede Hesaplamalı Düşünme” dersi, 200 bin yıllık insanlık tarihini, insanların geliştirdiği sosyal, ekonomik ve politik sistemler içerisinde neden-sonuç ilişkisi bağlamında anlamayı ve değerlendirmeyi hedefleyen yepyeni bir ders. 

Bu derste bir tane dahi matematik, fizik ve kimya formülü olmayacak. Gelecek yıl hangi bölümü okursa okusun tüm çocuklar ilk yıl bu dersi alacak. Hepsi önce entelektüel ve evrensel bireye dönüştürülecek. 

Yani çok karmaşık problemleri çözebilme yetisi kazanacak. Öğrenciler kendilerinin geliştireceği sosyal sorumluluk projeleri ya da gezegene karşı sorumlulukları çerçevesinde projelerini geliştirecek. Birinci dönem bunlardan oluşacak” diye konuştu. 

 “PROJE HAVUZU “ İLE İŞ ORTAKLARINDA STAJ İMKANI 

Her dönem öğrencinin bir proje havuzu olacağını da söyleyen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Her bir dersin bir akademik, bir de endüstriden gelen hocası olacak. 

Öğrencilerimiz her yaz stajlarını iş ortaklarımızın Ar-Ge bölümündeki gerçek projelerde yapacaklar. Bu öğrenciler 4. sınıfa geldiklerinde yarı profesyonel olarak iş hayatına hazır olacaklar. 

Öğrenci ‘Ben akademisyen olmak istiyorum’ dediği anda onu mevcut araştırma laboratuarlarımıza yerleştireceğiz. Mezun olana kadar dünyanın en saygın dergilerinde yayın yapmasını sağlayacağız” diye ekledi.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.