MEB'den Ek Ders Ücretleri Açıklaması

Fiilen Yerine Getirilemeyen Destekleme ve Yetiştirme Kursu Ek Ders Ücretleri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 28892082-869-E.8024580 sayılı Ek Ders Ücreti konulu 20 Nisan 2018 tarihli resmi yazı yayınlandı. 

Daire Başkanı Ahmet Aytaç imzalı resmi yazıda ''İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin Rize Valiliğinin 17 Nisan 2018 tarihli ve 45777268-125.99-E.7722077 sayılı yazı ve eki incelenmiştir. 


Bilindiği gibi söz konusu Kararın 4'üncü maddesinde ''Bu Kararda geçen;... 
b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri... 
f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,... ifade eder.'' hükmüne yer verilmiştir. 

Aynı Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise; ''(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; 
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler,; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir...'' hükmü yer almaktadır. 

Bu çerçevede ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin anılan Karar'ın 16'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında, fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılmaları değerlendirilmektedir.'' denilmiştir.mebpersonel

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.