Müfettişler artık okul başarılarının yükseltilmesinde de rol oynayacak.

Öğretmen ve velilerin görüşlerine başvuracak müfettişler, eksiklere yönelik rapor hazırlayarak bakanlığa sunacak. 


Okul başarısı müfettiş takibinde Milli Eğitim Bakanlığı, müfettişlerin görev ve yetkilerini genişletiyor. 

Müfettişler, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanı sıra okulların gelişiminde ve başarı oranlarının yükseltilmesinde de kritik rol oynayacak. 

Buna göre, müfettişler bir taraftan okulların gelişimine yönelik rehberlik yaparken diğer taraftan da öğretmen ve velilerin görüşlerine başvurarak, okulun eksiklerine yönelik rapor hazırlayarak bakanlığa sunacak. Bakanlık bu raporlar doğrultusunda okullarda iyileştirme yoluna gidecek. 

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini ve buna bağlı olarak da öğrenci üzerindeki sınav baskısının azaltılacağını söylemesinin ardından bunun nasıl yapılacağına dair gerçekleştirilecek çalışmanın ayrıntıları belli oldu.  

OKUL EKSİKLERİ BELİRLENEREK İYİLEŞTİRİLECEK
 Çalışma kapsamında bakanlık, müfettişlerin görev ve yetkilerinde önemli bir artırıma gitti. 

Bakanlık, okullar arasında başarı farklarını en aza indirgemek ve sınavla öğrenci alan okulları azaltmak için müfettişlerin görev yetkilerini genişletti. 
Müfettişler herkes tarafından bilindiği gibi araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanında, okullarda gözlem yapacak ve öğretmen ile velilerin görüşlerini alarak bir veri analizi raporu oluşturarak bu raporu hem okula hem de doğrudan bakanlığa sunacak.

Hazırlanan raporların çerçevesi tamamen okulun gelişimi odaklı olacak. Bakanlık bu raporlar doğrultusunda ilgili birimlere talimat vererek okulun gelişimsel ihtiyaçları karşılanması sağlanacak. 

Ayrıca bu raporlar okulların eğitim başarısındaki eksikliğini gidermek ve okulların ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak. Böylece okullarda rekabet ortamı oluşturularak başarı seviyesinin eşitlenmesi sağlanacak. 

Gönüllülerden oluşan aralarında doktor, mühendis, kamu görevlisi ve öğrencilerin bulunduğu Aktiffelsefe Kültür Derneği, 2007 yılında başlattığı "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyasıyla eskiyen 160 bin oyuncağı onararak 12 ildeki 44 bin çocuğa ulaştırdı. 

Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği okullara giden dernek üyeleri, onardıktan sonra paketledikleri oyuncukları, "yeni arkadaşları"yla buluşturuyor. YENİŞAFAK

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.