Global Children’s Designathon 2018

Dünyanın her kıtasından 1.000 çocuk daha iyi bir dünya için çözüm ü retmek ve tasarlamak için birlikte çalışıyor! Uluslararası 4.“Global Children’s Designathon” organizasyonu 3 Kasım Cumartesi günü gerçekleşiyor. 

Bu çok özel günde, Melbourne’den Bogota’ya, Amsterdam’dan Johannesburg ’a 30 farklı şehirden 1000 çocuk, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan Hedef 15: “KARADA YAŞAM” kapsamında “ORMANSIZLAŞTIRMA” sorununa çözümler tasarlamak üzere birlikte çalışacaklar. 

İstanbul, bu tasarım maratonuna, İnformel Eğitim-çocukistanbul’un organizasyonu ve yürütücülüğü ile ilk kez katılıyor. 

Etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor. Dünyanın her yerinde çocuklar, gezegenin ve insanlığın geleceği konusu ile ilgililer ve kimi zaman endişeliler. 

Çocukların bu sorunlarla ilgili yaratıcı fikirleri var ve bu fikirler gelecek odaklı ve çok değerli. Bazen o kadar değerli ki, bazı şirketler genç tasarımcıların bu fikirlerinden ve tasarımlarından bir ürün veya hizmete dönüştürülebilecek şekilde yararlanabiliyorlar. 

Çocukların bu tür konuları dert etmeleri ve sürekli değişim içinde olan ve giderek daha karmaşık hale gelen geleceğe hazırlanmalarında, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulama, iletişim, işbirliği, dijital okuryazarlık gibi becerileri edinmeleri çok önemli. 


Bu etkinlik süresince çocuklar, bu temel becerileri kullanarak ormansızlaştırma temasının özellikle hava kirliliği, varlıkları tehdit altına giren canlı türleri ve yaşam alanlarının kaybı olarak yansıyan sonuçlarını araştıracak, gruplar halinde çözüme dönük fikirler oluşturacak, 

fikirlerini bir taslak çizim olarak tasarlayacak ve mini motorlar, LED lambalar, sensörler, silikon tabancaları ve çok çeşitli geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak tasarladıkları çözümlerin 3 boyutlu bir modelini yaratacaklar. 

 Etkinlik süresi içinde çocuklar, kendilerini küresel dünyanın bir parçası olarak hissetmeleri ve dünyanın farklı bölgelerinden yaşıtları ile aynı sorun üzerinde çalıştıklarını görmeleri için bir başka şehirle canlı bağlantı ile bir araya gelerek tanışacak, fikir ve tasarımlarını birbirlerine aktaracaklar. 

Bu kapsamda İstanbul’lu çocuklar, Dublin’li yaşıtları ile “buluşacak”… Gün sonunda ise tasarımlarını bu konuda düşünen, çalışan, bu konuyu dert edinen bir grup yetişkine, ailelerine ve konuklara sunacaklar. 

3 Kasım Cumartesi günü, aynı anda 30 kentte gerçekleşecek bu uluslararası etkinliğin çıktıları daha sonra bir rapora dönüştürülerek Dünya Ekonomik Forumu gibi bir dizi uluslararası platforma iletilecek.

“Global Children’s Designathon 2018”, Designathon Works tarafından gerçekleştirilen bir girişimdir ve “designathon”(tasarım maratonu) olarak tanımlanan, çocuklarda yaratıcılıklarını ve yeni teknolojileri kullanarak geleceği tasarlamaları becerisini kazandırmayı amaçlayan özgün bir eğitim metodudur. Metod, eğitim sistemlerinde giderek ağırlık kazanmakta olan “tasarım temelli düşünme” ve “maker” eğitimini birleştirmektedir. 

Designathon Works ve İnformel Eğitim-çocukistanbul temel aldıkları bu yaklaşımla çocukların geleceğe hazır becerilerle donanmasına odaklanmaktadırlar. 

“Global Children’s Designathon 2018” girişimi globalde Amsterdam Belediyesi, WWF, PWC, World Largest Lessons ve Expo Live gibi kurumlar tarafından desteklenmektedir. Etkinliğin İstanbul destekçileri ise, Hollanda Konsolosluğu, Baymak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’dir.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.