Türkiye, Okula Devamsızlığın En Fazla Olduğu 6. Ülke

Türkiye, 53 ülke arasında en fazla devamsızlık yapılan altıncı ülke olurken imam hatip ve meslek liseleri devamsız öğrenci sayısında başı çekiyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarına ilişkin, “İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu yayımladı. 

Çoğunluğunu Anadolu liselerinin oluşturduğu 306 okuldaki bulguların toplanmasıyla elde edilen raporda, liselerdeki öğrenci devamsızlıkları konusu ele alındı. 

Rapora göre Türkiye, 53 ülke arasında Karadağ, İtalya, Uruguay, Slovakya ve Brezilya’nın ardından lisede en fazla devamsızlık yapılan altıncı ülke oldu. Tüm gün devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2012 yılına göre 5 puan arttı. 
Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde yüzde 5’in altında olan liselerdeki devamsızlık oranı Türkiye’de yüzde 47’ye ulaştı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’na katılan 55 ülkenin 53’ünde PISA performansı ile devamsızlık arasında ters yönde ilişkin varken Türkiye’de başarı ya da başarısızlığın devamsızlığa etki etmediği savunuldu.  

En fazla meslek ve imam hatipte 
Rapora göre, en fazla devamsızlık yapılan okul türü yüzde 39,81 ile meslek liseleri olurken yüzde 30,96 ile imam hatip liseleri en fazla devamsızlık yapılan ikinci okul türü oldu. 

Devamsız öğrencilerin büyük oranda önceki yıllardaki alışkanlıklarını lise öğrenimlerine de taşıdığı ifade edilerek 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranının ilkokullarda yüzde 6,2, ortaokullarda ise yüzde 10,6 olduğu bildirildi. Merkezi ve okul düzeyindeki sınavların öğrencilere devamsızlığa ittiği tespit edildi. 

Rapor çerçevesinde görüşleri alınan öğretmenlerin yüzde 52’si öğrencilerin sınavlara hazırlık amacıyla devamsızlık yaptığı görüşünde birleşti. Sınavların devamsızlığa etki etmediğini düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 6’da kaldı. 
Öğretmenlerin büyük bölümü (yüzde 87’si), okulların rehberlik servislerinin öğrencileri devamsızlık konusunda yeterince bilgilendirmediği düşüncesini paylaştı.

Raporda, okulun eve uzaklığının devamsızlığı artırdığı kaydedildi. Öğretmenlerin yüzde 44’ü, “Okulun uzak olmasının devamsızlığı etkilediğini düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Evet” yanıtını verdi. Birgün.net

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.