QNB Finansbank ile Koç Üniversitesi’nden eğitim iş birliği

QNB Finansbank, finans sektörünün donanımlı çalışan ihtiyacının karşılanması için Koç Üniversitesi ile eğitim iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında 28 hafta süren sertifika programıyla katılımcılara finans sektörüne yönelik online eğitimler verildi. 

Program; veri bilimi, yöntem ve araçları hakkında bilgi vermek dışında katılımcıların, bu araçların doğru kullanımı ve oluşacak problemlere aktif çözüm üretme düzeyine erişmelerini de kapsıyor. 

2017-2018 döneminin sertifika programını tamamlayan ilk mezunlar ise QNB Finansbank Kristal Kule’de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 

QNB Finansbank, çalışanlarının üretkenliği ve becerilerini artırmak için gün geçtikçe önemini artıran online eğitim alanına odaklanan Koç Üniversitesi ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. 

Finans sektörüne donanımlı çalışan yetiştirme stratejisiyle hayata geçirilen programla katılımcılara finans sektöründe büyük ölçekli verinin anlamlandırılması aşamasında, yapay öğrenme destekli çözüm ve karar destek sistemleri tasarlayabilecek yetkinliklerin kazandırılmasını hedefleniyor. 
Verilen eğitimler, veri bilimi yöntem ve araçları hakkında bilgi vermenin yanı sıra, katılımcıların bu araçların doğru kullanımı ve oluşacak problemlere aktif çözüm üretme düzeyine erişmelerini de kapsıyor. 

Pratik ve aktif çözüm üreten, bilgiyi faydaya çeviren ve fark yaratan donanımlı çalışanların yetişmesinin finans sektörü için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan QNB Finansbank İnsan Kaynakları Direktörü Cenk Akıncılar, “Banka olarak insan odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda donanımlı çalışanları sektöre kazandırmaya katkıda bulunmak bizim için büyük bir övünç kaynağı. 

İnsanın artık işletme ve kurumlarda sürekli gelişen ve zenginleşen öz değer haline geldiği günümüzde, çalışanlarımızı eğitmek ve gelişimlerine katkı sağlamak, kuruluşumuzun gelecekteki başarısı için kritik bir öneme sahip. 

Bu kapsamda, Koç Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu eğitimler ile sektör gerekliliklerine hızlı cevap veren ve aktif çözüm üreten çalışanları yetiştirmenin sektörümüz için büyük bir kazanç olacağına inanıyoruz” dedi.

Koç Üniversitesi Online Programlar Executive Direktörü Mehmet Cemalcılar, “Online eğitim teknolojilerini kullanarak hem kurumsal paydaşlarımıza profesyonel ve lisansüstü eğitimler sunmak, hem de okul içindeki öğrencilerin öğrenim kalitesine katkıda bulunmak amacıyla Koç Üniversitesi online sertifika programını başlattık. 

QNB Finansbank ile yaptığımız iş birliği de bu çalışmanın bir ürünü ve QNB Finansbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğine büyük önem veriyoruz. 

 Eğitimlerle amacımız, sağlam adımlarla bu programları gün geçtikçe güçlendirmek ve çalışmakta olduğu için tam zamanlı okula gidemeyen kişilere yeni teknolojileri kullanarak beceriler kazandırabilmek.

İlk online programını çok talep gören Data Science konusunda kurgulayan Koç Üniversitesi Online Programlar departmanı, Pazarlama, Müzecilik, Psikoloji ve Hemşirelik gibi değişik alanlarda online programlar geliştiriyor. Bu programlar kapsamında okul içindeki eğitim kalitesine katkıda bulunabilmek de hedefleniyor. 

Bu programlar ile eğitimi belirli bir fiziksel lokasyon ve zamana dayanan bir uğraşı olmaktan çıkarıp, ‘’istediğin zaman, istediğin yerde öğren’’ fikrini desteklemek istiyoruz’’ dedi. 

Sertifika programı ve eğitimlerin kapsamı Eğitim ve öğrenim alanında gün geçtikçe önemini artıran ve online eğitim alanına odaklanan Koç Üniversitesi ile online eğitim üzerine işbirliği yapan QNB Finansbank, programla insan odaklı yönetim anlayışıyla çalışanlarının gelişimine katkı sağlıyor. 

Program, hazırlık ve ana dersler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Hazırlık bölümü bir hafta sürecek olan programın ana dersleri bir eğitim ve öğretim dönemini kapsıyor.

Toplamda dört dersten oluşan sertifika programında katılımcılar, online olarak webinar sistemiyle veya Koç Üniversitesi Öğrenim Platformu (Blackboard) üzerinden derslere katılım sağlayabiliyor. Dileyen katılımcılar ise derslere fiziksel sınıf ortamında da katılabiliyor. 
Yine dersin bir parçası olan laboratuvar çalışmaları için ise düzenli aralıklarla kampüs ziyaret edilebiliyor. Eylül 2017 ve Haziran 2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını veren sertifika programına mühendislik ve fen lisans eğitimi düzeyinde hesaplama ve doğrusal cebir yetkinlikleri olan çalışanlar katılabiliyor. 

Sertifika programı kapsamında verilen dersler, hazırlık döneminde dersler Lineer Cebir, Olasılık & İstatistik ve veri bilimi için hesaplama derslerinden oluşurken, ana ders programında ise Makine Öğrenimine Giriş, Yapay Zekaya Giriş ve Derin Öğrenme derslerinden oluştu.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.