Türkiye’deki Gençler En Çok Bu Alanlarda Çalışmak İstiyor

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturanonline kariyer platformu toptalent.co, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yetenek üzerinden yaptığı araştırmada Türkiye’de en çok çalışılmak istenen iş alanlarını ortaya koydu.

Türkiye, yetenek kıtlığında dünyada 5. sırada yer alıyor. İnsan Kaynakları profesyonellerinin %66'sı pozisyonlarını uygun yeteneklerle dolduramadığını belirtirken Türkiye'de Y kuşağı ortalama 1,5 yılda bir kez iş değiştiriyor.

Böylesi bir tabloda en iyi yetenekleri çekmek ve organizasyona dahil etmek için gençyeteneklerin hangi alana ilgili/ilgisiz oluğunu bilmek büyük önem taşıyor. 

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturanonline kariyer platformu toptalent.co,bilgi açığını kapatmak üzere Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında,5130 genç yeteneğin dahil olduğu Türkiye temsili bir araştırmagerçekleştirdi:
 “Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları”. Araştırmada, eniyi yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanları cinsiyet, okul, not ortalaması, okunulanbölüm gibi farklı kırılımlarlainceleyen toptalent.co, insan kaynakları profesyonellerine oldukça faydalıbilgiler sunuyor. Mühendislik okuyanların %66’sı kendi mesleğini yapmak istiyor Araştırmaya göre Mühendislik okuyan yeteneklerin %66’sı çalışmak istedikleri ilk alanları Mühendislik, Ar-Ge, Üretimolarak gösteriyor. 

Dolayısıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net çizgileri var.Kendi mesleğini icra etmek konusunda en çok öne çıkan bölümün mühendislik olduğunu belirten toptalent.co, mühendislerin mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alanıPazarlama(%7)olarak belirtiyor.

Sosyal ve Fen Bilimleriokuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istedikleri alanlar; İnsan Kaynakları(%19), Pazarlama (%16),Finans (%13)ve Dış Ticaret (%8)olarak öne çıkıyor. 

Not ortalaması 3 üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin tercihleriMühendislik (%29),Ar-Ge (%24),Üretim(%11) veTedarik Zinciri (%8)iken not ortalaması 3 üzerinde olup Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise tercihleri İnsan Kaynakları (%19), Pazarlama (%18)ve Finans (%12) olarak belirtiliyor. 

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde okuyan yeteneklerin %20’si ilk tercih olarak Pazarlama alanında çalışmak istiyor Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanlar; Pazarlama (%20), Ar-Ge (%14), Finans (%10), Mühendislik (%10) ve Satış (%7).Kadın-erkek oranlarının dağılımına bakıldığında iseİnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Reklam alanı kadınlar tarafından öncelikli çalışılmak istenen alanlar olarak öne çıkıyor. 

Finans, Bilgi Teknolojileri,Satış alanlarında ve Start Up şirketlerinde çalışmak konusunda erkekler kadınlardan daha istekli. Sonuç olarak;şirketlerin doğru yeteneğe ulaşma konusunda yaşadığı zorlukları göz önünde bulunduran toptalent.co, önemli veriler sunuyor. Bu durumda arzı sınırlı olan yetenek için de şirketlerin rekabetçi olmaları gerekiyor. 

Dolayısıyla şirketlerin işveren markası bilinirliğini artırması, istek yaratması ve yetenekleri harekete geçirmesi gerekirken “Şirketimi ideal çalışma yeri yapan şey nedir?Şirketimizin yetenek tanımı nedir?Yetenekler neden bizim şirketimizi seçmeliler?” gibi soruların yanıtlarını verebilmeliler.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.