Koç Üniversitesi’nde tasarım Odaklı Öğrenim Dönemi

Disiplinlerarası eğitimde Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi sunduğu çekirdek eğitime, tasarım odaklı düşünme (Design Thinking) öğrenimini de ekledi. 

Dünyanın önde gelen üniversiteleriile aynı anda uygulanacaktasarım odaklı düşünme öğrenimiyle; öğrencilerin hızla gelişen teknoloji ve değişen dünyada, inovasyon, yeni ürün veya hizmet süreçleri oluşturması, mevcut süreçleri iyileştirmesi, sorunları farklı bakış açılarıyla çözerek yaratıcı fikirler geliştirmesi sağlanıyor. 

Akademik eğitim ve bilimde mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle yola çıkan Koç Üniversitesi öğrencilere sunduğu çekirdek eğitime, tasarım odaklı düşünme (Design Thinking) öğrenimini de ekledi.
Tasarım odaklı düşünme öğrenimiyle öğrencilerin, hızla gelişen teknolojive değişen dünyada, inovasyon, yeni ürün veya hizmet süreçleri oluşturma, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi, olası sorunları farklı bakış açılarıyla çözen yaratıcı fikirler geliştirilmesini sağlıyor. 

Disiplinlerarası eğitimde Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan KoçÜniversitesi,Stanford Üniversitesi D.School ve IDEO'nun geliştirdiği tasarım odaklı düşünme programını temel alarak, lisans öğrencilerine yönelik yeni bir eğitim programı hazırladı. 

Ön hazırlığı yaklaşık iki yıl süren program, öncelikle sektörde çalışan 400 mühendis ve sosyal bilimciyle test edildi. Eğitim programı, ev ödevi içermiyor. Gerçek hayat problemleri üzerinde öğrencinin düşünerek ve eğlenerek fikir üretmesini sağlayan programda, sadece ürün değil bir servisin ya da bir deneyimin tasarımı da dikkate alınıyor. 

Program kapsamında, bir moderatörü olan 5-6 kişilik çalışma grupları oluşturuluyor. Eğitim sırasında, öğrencinin temel gelişimi birebir gözlemlenerek, sonraki yıllarda kendini geliştirmek amacıyla başka ne gibi temel becerilerialması gerektiği paylaşılıyor. 

 Yeni eğitim modeli öğrencilerin, estetik ve yorumlanabilir anlama, ekonomik ve stratejik analiz, ampirik ve kantitatif akıl yürütme, etik odaklı akıl yürütme, beşeri bilimler, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin her birinden ders almasını ve bu yönde becerilerini geliştirmesini hedefliyor. 

Tasarım odaklı düşünmeyle öğrencilerin; herhangi bir sorun ya da sistemi önyargısız sorgulaması, inovasyon fırsatlarını yakalaması, gereksinimleri karşılayacak bir sistemi veya ürünü sıfırdan tasarlayabilmesi, çözüm odaklı fikirler geliştirmesi, farklı disiplinlerden ilham alabilmesi, çapraz ve stratejik düşünmesi sağlanıyor.

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.