Müfredat güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı müfredatını güncelledi. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi'ndeki tartışmalara neden olan "cihat" kavramı çıkarıldı. 

Bu kavram "temel dini bilgiler" ve "peygamberimizin hayatı" derslerinde yer aldı. İlişkili Haberler Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim paydaşlarından gelen görüşler doğrultusunda müfredatı güncelledi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatına da son şekli verildi. 

Tüm eğitim kademelerindeki 51 ders ve 176 sınıf düzeyinde güncellenen müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. 


Müfredatın ana felsefesini içeren metinde, 10 başlık altında toplanan "kök değerlere" vurgu yapılıyor. O başlıklar, "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" olarak sıralandı. 

 Eğitim sisteminin temel amacının ise, değerler ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmek olduğu belirtiliyor. 

Daha önce görüşe açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatına da son şekli verildi. Müfredata göre öğrencilerin, dini ve ahlaki kavramları tanımaları, farklı inanç ve yorumları tanımaları ve bunlara saygı duymaları, Hz. Muhammed'in hayatını ve örnek ahlakını tanımaları amaçlanıyor. 

 Taslak müfredatta yer alan "cihat" kavramı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu kavram müfredatta, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, “islam’da ibadetler” ve “İslam dininde temel ibadetler” ünitelerinden çıkarıldı. 

Cihat kavramı öğrencilere, "temel dini bilgiler" ve "peygamberimizin hayatı" derslerinde anlatılacak. Alevilik-Bektaşilik ise 7. ve 12. sınaflarda, "islam düşüncesinde yorumlar" ünitesinde "tasavvufi yorumlar" başlığı ile anlatılacak. 

Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde 12 hizmet, semah, gülbank, hızır ve muharrem orucuna ve uygulanma şekline yer verilecek. Programların tüm derslerde ve bütün sınıflarda uygulanmasına, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla geçilecek.kaynak:ntv

Hiç yorum yok


Blogger tarafından desteklenmektedir.