Geçici süreli öğretmen alımı başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Geçici Süreli Öğretmen Alımı başvurusu, bakanlığın internet sitesi üzerinden duyuruldu. 


Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında görevlendirilecek olan 2078 öğretmen için süreç başladı. Peki, MEB, Geçici Süreli Öğretmen Alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, başvuruya dair detaylar 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK? 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak, 
e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 
f) 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.haber7

Blogger tarafından desteklenmektedir.