2.TEOGDA MATEMATİĞİN BELİRLEYİCİLİĞİ DAHA ÖNE ÇIKTI

TEOG sistemi kapsamında, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk günkü oturumlarını uzmanlar yorumladı. 

Uzmanlara göre, matematik testi önceki TEOG sınavlarıyla karşılaştırıldığında bugüne kadar uygulanan en seçici sınav oldu. Türkçe testinde çeldirici ve düşündürücü sorular göze çarparken, din kültürü ve ahlak bilgisi ise geçen yıla göre daha kolay ve anlaşılır sorulardan oluştu.  

Türkçe kolaydı, matematik ağlattıTürkçe kolaydı, matematik ağlattı 
Sevinç Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Sevinç Koleji ve Sevinç Temel Okulu eğitim uzmanları öğrencilerden aldıkları duyumlara göre, TEOG sınavını şöyle değerlendirdi: 

TÜRKÇE SORULARI ÖĞRENCİ DÜZEYİNE UYGUN Sevinç Eğitim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanı Özlem Kük: “Türkçe soruları incelendiğinde soruların ağırlıklı olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik olduğu görüldü. 

Sınavda sözcük, cümle ve paragraf anlamından 15, yazı türlerinden 1, eylem çatısından 1, yazım kurallarından 1, noktalama işaretlerinden 1, cümle öğelerinden 1 soru soruldu. Genel olarak seçici soruların yer aldığı sınavda özellikle A kitapçığının 10’uncu sorusu dikkatli okuma, anlama ve yorumlama; 12’nci sorusu soru kökünün dikkatli okunması açısından oldukça seçici. A kitapçığının 17’nci sorusu cümle türlerinden birden fazla bilgiyi ölçüyor. 

Yine A kitapçığının 18’inci sorusu cümle öğeleri ve cümle vurgusuna yönelik. Sorular müfredata ve öğrenci düzeyine uygun ancak öğrencinin okuma, anlama, yorumlama gücünü, yazım ve noktalama bilgisini, dil bilgisi birikimini ölçme açısından diğer TEOG sınavlarına göre daha seçici.” 

 MATEMATİK SORULARININ YÜZDE 20’Sİ ELEYİCİ Sevinç Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı Güler Aybakış: “Matematik sorularının iki tanesi birinci sınavın kapsamında yer alan konulardan. Sınavda yer alan sorulardan; 11’i geometri, 9’u matematik ünitelerine ait. Soruların dili net ve anlaşılır, içeriği müfredata uygun. 

Sınavın dikkat çekici özelliği, sorumlu olunan son geometri ünitesinden seçici 4 sorunun gelmiş olması. Sınavda yer alan 20 sorunun yüzde 50’si; öğrenciye öğretilen kazanımların analiz, sentez, yorumlama yeteneği ile birleştirilerek sonuca ulaşılabilen, seçici ve eleyici sorular. 

Sınavın zorluk derecesi en yüksek olan soruları; A kitapçığında 5’inci sırada yer alan prizma açınımı, 8’inci sırada yer alan piramitte alan, 11’inci sırada yer alan prizma açınımı, 12’nci sırada yer alan olasılık ve 17’nci sırada yer alan doğrunun eğimi soruları. 

Sınav önceki TEOG sınavlarıyla karşılaştırıldığında bugüne kadar uygulanan en seçici ve zor sınav olmasının yanı sıra seviye bakımından SBS, hatta OKS’ye dönüş olduğu gözlemlendi.”  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİNDE ZOR SORU YOK Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Ufuk Masat: “Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları incelendiğinde soruların genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik olduğu görülüyor. 

Sınavdaki üç soru ise bilgiyi ölçmeye yönelik. Konu dağılımında 2’nci dönem ünitelerine ağırlık verilen sınavda sorular, öğrencinin düzeyine ve müfredata uygun. Zor diyebileceğimiz soru bulunmuyor. Dikkatli okuyan ve düzgün yorumlayan öğrenciler soruları kolaylıkla yanıtlayabilirler.” Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Uzmanları şöyle yorumladı:  

TÜRKÇE İLK TEOG’A GÖRE DAHA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÇELDİRİCİ 
Türkçe bölümünün yüzde 70’ini (14 soru) anlam konuları; yüzde 30’unu (6 soru) ise dil bilgisi konuları ve edebî türler oluşturdu. Geçen senelerde de MEB’in anlam konularına ağırlık verdiği bilindiği için konu dağılımlarında beklenmedik bir durum söz konusu olmadı. 

Sınavdaki 6 sorunun (yüzde 30) kolay, 10 sorunun (yüzde 50) orta, 4 sorunun (yüzde 20) ise zor düzeyde olduğu belirlendi. Daha önceki TEOG sınavlarında da benzer bir dağılım söz konusu. Ancak, paragraf soruları ilk TEOG sınavına göre daha düşündürücü ve çeldiricisi daha kuvvetli nitelikte hazırlanmış. 

Dil bilgisi sorularında ise beklenmedik bir soru tipi yok. Sınav sorularında dikkat çeken bir diğer unsur ise görselli sorulara bu yıl da hiç yer verilmemiş olması. Sınavda beklenmedik herhangi bir soru şekliyle karşılaşılmadı. MEB’in internet sitesinde paylaşmış olduğu ‘Kazanım Değerlendirme Testleri’ de sınav sorularıyla kazanım ve zorluk dereceleri açısından paralellik gösteriyor.  

MATEMATİĞİN BELİRLEYİCİLİĞİ DAHA ÖNE ÇIKTI Matematik bölümünde kazanımlara uygun şekilde soru geldi. Sadece, boyasız küp sayısının istendiği prizma sorusunun, 8’inci sınıf kazanımlarıyla örtüşmediği, öğrencinin genel yeteneğini ölçen bir soru olduğu görüldü. 

Soruların zorluk dereceleri önceki yıllardaki TEOG sınavlarına göre artırıldı. Sınavda hatalı bir soruya rastlanmadı. Matematik bölümünde soruların yüzde 50’sinin (10 soru) kolay, yüzde 35’inin (7 soru) orta ve yüzde 15’inin (3 soru) zor düzeyde olduğu görüldü. 

Bilgi düzeyindeki sorulara ek olarak yetenek düzeyinde de soruların olduğu gözlendi. Ağırlık olarak geometrik cisimlerden daha fazla soru sorulduğu görüldü. Diğer kazanımlardan eşit sayıda sorular soruldu. 

MEB’in internet sitesinde paylaşmış olduğu ‘Kazanım Değerlendirme Testleri ve Deneme Sınavları’ da sınav sorularıyla kazanım ve zorluk dereceleri açısından paralellik gösteriyor. Matematik sorularının belirleyiciliği önceki TEOG’larda olduğu gibi bu TEOG’da da öne çıktı.  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KALİTELİ SORULARDAN OLUŞTU 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata ve kazanımlara uygun, kaliteli sorulardan oluşmuş. Bilgiyi kullanmayı gerektiren anlaşılır ve çoğunlukta nitelikli sorular sorulduğu gözlemlendi ve geçen yıla göre daha kolay ve anlaşılır sorulması dikkat çekti. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının yüzde 35’i (7 soru) Hazreti Muhammed’in örnek ahlakı, yüzde 25’i (5 soru) kurban, hac, zekat, sadaka, yardımlaşma ve dayanışma, yüzde 15’i (3 soru) evrenin yasaları, yüzde 15’i (3 soru) Kur’an’ın bilgiye ve akla verdiği değer, yüzde 10’u ise (2 soru) kötü alışkanlıklar ve kurtulma ünitelerinden soruldu. 9 soru kolay, 7 soru orta, 4 sorunun ise zor düzeyde olduğu görüldü.hürriyet

Blogger tarafından desteklenmektedir.