ÜNİVERSİTE YABANCI DİL EĞİTİMİNE YENİ DÜZENLEME

Üniversitelerdeki yabancı dil eğitimiyle ilgili düzenleme yapıldı. Düzenlemede öğretim üyeleri ve öğrencileri ilgilendiren birçok yenilik yer aldı. 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliğe göre yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslere girecek öğretim üyelerinin, merkezi dil sınavı ya da eşdeğer sınavlarından 100 üzerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekecek. Son 3 yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitimi tamamlayanlar sınavdan muaf tutulacak. 
HAZIRLIK OKULLARI 
Hazırlık okullarındaki programlarda, ancak gerekli şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilecek. Aranan şartlar; 
1- Türkçe dışındaki öğretim dilinin öğretim elemanının anadili olması 

2- Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede, bu dille verilen bir programda tamamlamış olması 

3- Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az 1 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması gerekecek. Üniversitelerin hazırlık okullarında ders verecek olan öğretmenlerden yukarıdaki şartları taşısa bile dil sınavına girip 100 üzerinden 80 puan almış olmaları beklenecek. 

SINIFLARA YENİ STANDARTLAR 
Ayrıca yabancı dille eğitim yapan okullarda bulunan hazırlık sınıflarının öğrenci kapasitesinin en fazla 30 olması gerektiği vurgulandı. 

Dersliklerin de yeterli düzeyde işitsel veya hem işitsel ve görsel araç gereçlerle donatılmış, yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda bulundurulması gerekecek. 

ÖĞRENCİYE İKİ YIL SÜRE 
Yönetmelikte, kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık okullarını bitirmeleri için 2 yıl süre veriliyor. 

Öğrenciler 2. yılın ardından hazırlık okulunu bitirmemişse, yabancı dille eğitim veren programdan atılıp, aynı programın Türkçe müfredatına geçirilecek.ntv

Blogger tarafından desteklenmektedir.