10 MADDEDE KOÇLUK EĞİTİMİ

Koçlukla ilgili bir kariyer yapmak isteyenlerin koçluğun ne olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. 

Koçluk eğitimi veren on yıllık bir deneyime sahip olan ID Coaching’in kurucularından ve Koç Eğitmeni Neslihan Erdoğdu koçluk eğitimini 10 maddede sıralıyor. 

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF’e göre, “koçluk”, danışanların kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmak. 

Bu tanımdan yola çıkarak koçluk eğitiminin temel özelliklerini sıralayan ID Coaching’in kurucularından ve Koç Eğitmeni Neslihan Erdoğdu, 10 maddede koçluğu anlatıyor.  

Koçluk yol göstericilik değildir 
Koçluk kişiye değil, kişiyle yapılır. Birine akıl vermek, yol göstermek, yönlendirmek ya da şifalandırmak koçluk değildir. Koçluk sorumluluğu danışana verir ve sonuçlardan da danışan sorumludur. Başarı da başarısızlık da danışana aittir.  

Koçluk için doğru gerekçeniz olmalı  
Koç olmak isteyenler, her şeyden önce insanı sevmeli ve insan odaklı olmalıdır. Yanı sıra öğrenmeye açık, meraklı, sabırlı, az konuşup çok dinleyen, empatik, girişimci bir ruha sahip ve iyi bir takipçi olmalıdır. 

Koç olma isteği sizin içinizden gelmeli. Bu iş benim yaşam hedefime uygun, yapmak istediklerimi karşılıyor diyebilmek önemli. Koçluk unvanı almak gerekiyor Koçluk bir meslek ve “eğitim, deneyim ve unvan alma” olmak üzere üç boyutlu bir kariyer süreci. 

ICF Onaylı en az 60 saat eğitim ve min. 100 saat koçluk deneyimine sahip olanlar, ACC koçluk unvanı alarak koçluk mesleğine adım atıyor ve bir yandan eğitim alarak, bir yandan da koçluk görüşmeleri yaparak yetkinleşiyor ve unvan yükseltiyor.  

Eğitim kurumu seçmek  
Koç olmaya karar vermiş biri kendisine bir eğitim kurumu seçecektir. Bunu yaparken koçluğun üst kuruluşu olan ICF Türkiye sayfasındaki akredite okullar listesi -özellikle ACTP kategorisi- ilk başvuru kaynağı olmalıdır.  

Koçluk uygulamaları yüz yüze olmalı 
E-Öğrenme teknolojileri eğitim sektörüne giderek daha fazla ağırlığını koymakta. Koçluğun da teorik kısmı online olarak öğrenilebilir. Ancak, uygulamaları mutlaka yüz yüze olmalıdır. Bu nedenle tamamını yüz yüze alamayacak kişiler, hiç olmazsa karma eğitim modeli ile koçluğu öğrenebilirler.  

Koçluktaki ekolleri arasındaki farklar 
Ekollerin (Davranışçı, Bilişsel, Spritüel vb) sorguları, teknikleri, uygulama alanları arasında fark olsa da ICF koçluk okullarında, koçluğun temel yetkinlikleri aynıdır. 

Bizim ekolümüz integral felsefeden beslenir. Integral felsefe bugüne dek insanı ve evreni anlamaya dair tüm bilgilerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Hem bireylerle, hem kurumlarla A’dan Z’ye tüm alanlarda koçluk yapılabiliyor. 

Üniversitelerdeki koçluk eğitimlerine dikkat 
Üniversiteler de diğer koçluk okulları gibi programlarını ICF ya da benzeri bir üst kuruluşa onaylatmalıdır. 

Bu onay yoksa üniversitelerin verdiği koçluk eğitiminin ve alınan sertifikanın profesyonel koçluk yetkinliği açısından hiçbir değeri yoktur. Üniversiteler, açtıkları koçluk programlarında eğitmen olarak çalıştırdıkları kişinin min. PCC unvanlı olmasına dikkat etmelidir.  

Danışmanlık ve mentorluk koçluktan farklıdır Sağlıklı beslenme konusunda uzmansanız, koçluğunuzla uzmanlığınızı birleştirir, beslenme koçu olabilirsiniz. 

Bu gibi uzmanlık alanlarında en çok yapılan yanlışlar, koçluk kimliği altında danışmanlık ya da mentorluk yapılmasıdır. Danışmanlık ve mentorluk koçluktan farklıdır. Koçluğun yanlış algılanmasında bu tarz uzmanlıklardan faydalanmak isteyen kişilere koçluk şapkası altında danışmanlık ya da mentorluk sunulmasının payı büyüktür.  

ICF Koçu nasıl olunur? 
Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF, koçluğun tanımını, temel yetkinliklerini, etik kurallarını ve idari standartlarını belirleyerek koçluğu diğer disiplinlerden ayıran bir üst kuruluştur. ICF Koçu olmak için, ICF’ in akredite ettiği programları tamamlar, sınava girerek yetkinliğinizi belgelersiniz. 

Ayrıca ICF ’in unvan vermekten koçların mesleki gelişimi için sunduğu araçlara kadar oluşturduğu sistem, hem koçluğu hem de koçları geliştirmekte ve mesleki standartları sürekli yükseltmektedir. Koç kalmak ve koçlukta sürekli ilerlemek için ICF’in global ve yerelde üyesi olup, koçluk ağında yerinizi alabilirsiniz. 

Koçluk programlarının süreleri ve ücretleri arasındaki farklılıklar Program sürelerinin alt sınırlarını ICF belirliyor. Örneğin, ACC (Association Certified Coach) unvanı için min. 60 saat eğitim, PCC (Professional Certified Coach) unvanı için min. 125 saat eğitim, MCC (Master Certified Coach) unvanı için min. 200 saat eğitim gibi. Akademilerin koçluk vizyonu, programlarının sürelerini farklılaştırabiliyor. 

Örneğin, ID Coaching Programı, uygulama ağırlıklı olup 206 saattir. Öte yandan, koçluk programlarının ücreti programın lisansına bağlı olarak farklılaşabiliyor. Yurtdışı lisans ödeyen programlar, lisans bedelini programa dahil ettiklerinden ücretleri de yükseliyor.

Blogger tarafından desteklenmektedir.