EBEVEYNLERDEKİ BAŞARI ALGISI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Sınav dönemlerinde strese giren çocuklarına karşı ebeveynlerin hassas davranması ve süreci doğru yönetmesi gerekiyor. ID Coaching‘ten Neslihan Erdoğdu bu konuda, ebeveynlerdeki başarı algısının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. 

Yapılan araştırmalar çocukların okul ve derslerle ilgili tutum ve duygularında belirleyici unsurun ebeveyn davranışları olduğunu ortaya koyuyor. 

Ebeveynler çoğunlukla farkında olmadan verdiği mesajlarla çocukların algısını biçimlendirebiliyor. Bu mesajları bilinçli ve etkili biçimde verdikleri zaman da daha mutlu ve başarılı çocuklar yetişebiliyor. 

ID Coaching Koç Eğitmeni olan aynı zamanda Başarılı Aile İlişkileri Atölyeleri’ni yöneten Neslihan Erdoğdu bu konuda şunları söylüyor; “Her şeyden önce okul, başarı, gelecek vb kavramların içerikleri ile ilgili bazı farkındalıklar kazanılması gerekiyor. 

Ebeveynlerin kendileriyle yüzleşmeleri ve değişime ihtiyaç duydukları alan için neler yapabileceklerini bulmaları gerekiyor. Çünkü çocuğu en büyük oranda anne baba tutumları şekillendiriyor. Anne babanın çocuklara verdiği mesajlar, sadece kendi doğrularını içeriyorsa temel amaçları konusunda kendilerini gözden geçirmeleri gerekiyor.” 

Başarılı aile ilişkileriyle mutlu çocuklar 
Çocuklar söz konusu olduğunda da onların mutluluğu çoğu zaman kendi mutluluğumuzun önüne geçiyor diyen Neslihan Erdoğdu; “Başarı ve mutluluk kavramlarının dinamiklerini bilen aileler çocukları ile çok daha doğru zeminde ilişkiler kurulduğunda hem aile hem de çocuk açısından çok daha rahat ve kaliteli yürüyen ilişkiler yaratmak mümkün oluyor. Biz de Başarılı Aile İlişkileri Atölyeleri’nde bu ilişkileri yaratmak için ailelerle çalışıyoruz. 

Ben yapamadım o yapsın hatasına düşmeyin 
Çocuğun çalışma kapasitesini dikkate almayan gerçek dışı hedeflerin dayatılması yönünde aileden gelen ısrarlar baskı ortamı yaratıyor. Aileler çocuklarının okul performansını, başarılı arkadaşları, kardeşleri veya kendi öğrencilik dönemleriyle kıyaslıyorlar. 

Bu davranış da çocuklarda yine aşırı baskı, ruh sağlığında bozulma ve öğrenme isteksizliği gibi problemlere neden oluyor. Kendi hayalini gerçekleştiremeyen ebeveynlerde çocuklarını aşırı yönlendirme eğilimleri görülebildiğini belirten Erdoğdu şunları dile getiriyor; “Çocuklarımız bizim yaşam projelerimiz değildir. 

Hepimizin olduğu gibi çocuklarımızın da bir varoluş amacı var. Çocuklarımızın varoluş amacını bulmasını sağlamak ebeveynlerin en önemli sorumluluğudur. Bu nedenle ailelerin gündelik sorumluluklarını abartmak yerine asıl sorumluluklarını yerine getirmek için neler yapabileceklerine dair çaba harcamaları gerekiyor.” 

 Mart ayında gerçekleştirilecek ID Coaching, Başarılı Aile İlişkileri Atölyesi’nde ebeveynlerin yakındıkları pek çok konuya dair cevapları bulabilecekleri, ebeveyn tutumlarını eleştirmelerini sağlayacak ve çocuklarını keşfetmek için fırsatları olacak bir program uygulanacak. 10 kişi ile sınırlı olan atölye çalışması için detaylı bilgiye www.idkocluk.com ‘dan ulaşabilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.