8.SINIF MATEMATİK UYGULAMALARI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK UYGULAMALARI 8.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI(1 bonus 21 SORU) 

8.sınıf Matematik uygulamaları sorularından bazıları
1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? 
a) Bütün kareler benzerdir 
b) Benzer iki üçgenin alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. 
c) İki açısı eş olan üçgenler benzerdir 
d) iki üçgende eş ise benzerlik oranı 1 dir denklem sistemi 

2) 2x+4y=48, x+y=15
aşağıdaki hangi problemin çözümü için kullanılmaz ? 
a) Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısı 15, ayaklarının sayısı 48 olduğuna göre bu kümeste kaç tavşan vardır ? 
b) Bir otel odalarının bazıları 2, bazıları ise 4 yataklıdır.Otelde 15 oda ve 48 yatak olduğuna göre 2 yataklı kaç oda vardır? 
c) Bir sınıfta 2 kişilik ve 4 kişilik 15 sıra vardır.Sınıfta hiç boş yer kalmamak şartıyla sıralara toplam 48 öğrenci oturduğuna göre sınıfta kaç tane 2 kişilik sıra vardır ? 
d) Toplam 15 atış yapan bir avcı hedefi vurduğunda 4 puan almakta vuramadığında 2 puan silinmektedir.48 puan aldığına göre hedefi kaç defa vurmuştur ? 
3)Birbirine eşit iki sayının çarpımı x tir.Birinci çarpan 5 arttırılıp ikinci çarpan 5 azaltılırsa x nasıl değişir ?
a) 25 azalır b) 5 artar c) değişmez d) 25 artar 

4) Lambanın önünde duvara paralel olan tablonun duvardaki gölgesinin boyu 5 m olduğuna göre tablonun boyu kaç m dir ? 

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? 
a) cos 23 < cos 32   b) sin 23 < sin 32 
c) tan 23 > tan 32   d) cot 23 < cot 32 Blogger tarafından desteklenmektedir.