MEB REHBER ÖĞRETMENLİK KURSU AÇIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı yeterli rehber öğretmen olmayan yerlerde vereceği kursla Rehber Öğretmen yetiştirecek. 


Milli Eğitim Bakanlığı, Rehber Öğretmen kursuna kimler başvurabilir? 
1- Felsefe grubu öğretmenliği mezunları 
2- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik formasyon belgesi bulunan Felsefe Bölümü (en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi felsefe, en az 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belgelendirenler) mezunları 
3- Eğitim Fakültelerinin, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları (lisans) mezunu olup özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen görev alan öğretmenler katılabileceklerdir.(mebpersonelleri) 
Daha fazla detay için buraya bakabilirsiniz
Blogger tarafından desteklenmektedir.