6.SINIF MATEMATİK UYGULAMALARI YILLIK PLANI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK UYGULAMALARI 6.SINIF YILLIK PLANI 

KAZANIMLARDAN BAZILARI
Doğal sayılar, kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerle hesaplamaları matematiksel problemlerin çözümünde kullanır. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. 

Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. Problem çözümünde hesap yöntem ve stratejilerinden uygun olanlarını seçerek kullanır. Problemleri geometrik ilişkileri kullanarak çözer. 
Oran ve orantıyı problemlerdeki sayısal ilişkilerin gösteriminde ve çözümünde kullanır. Oran ve orantıyı problemlerdeki sayısal ilişkileringösteriminde ve çözümünde kullanır. Problemleri geometrik ilişkileri kullanarak çözer. Doğal sayılar, kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerle hesaplamaları matematiksel problemlerin çözümünde kullanır. 
Blogger tarafından desteklenmektedir.